Nicos Weg A1 Folgen 35, 36

5.0 (1 review)
Wie geht's?
Click the card to flip 👆
1 / 24
Terms in this set (24)
normalerweisezwyklezu frühza wcześnieUm wie viel Uhr?O której godzinie?die Straße, die Straßenulica, uliceder Platz, die Plätzemiejsce, miejsca, placimmer nochciągle, jeszcze, nadalwie langejak długokeine Zimmer mehr frei habennie mieć już wolnych pokoiwird renoviertjest odremontowywanylangsampowolnyder Mann, die Männermężczyzna/mężczyźnimein Liebermój kochanyein paarparę, kilkajung, jünger, am jüngstenmłody, młodszy, najmłodszy