Only $0.99/month

Czasowniki nieregularne (od make do write)