Polscy naukowcy i kompozytorzy: Facebook.com/KartaPolakaKursOnline

Term
1 / 11
Jak nazywał się polski astronom, który stworzył mapę Księżyca?
Click the card to flip 👆

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.