Nicos Weg A1 Folgen: 65, 66

die Ballpumpe
Click the card to flip 👆
1 / 23
Terms in this set (23)
Termine habenmieć zajęte terminyeinen Termin habenmieć umówioną wizytęder Monat, die Monatemiesiąc, miesiącezweimaldwukrotnietrainieren, hat trainierttrenowaćverletzen, hat verletztranićlaufen, er läuft, lief, ist gelaufenbiegaćdas Knie, die Kniekolano, kolanader Terminkalenderterminarzalskiedy (czynność jednorazowa w przeszlości)hinterzaunter der Wochew tygodniumeistensprzeważnie, zazwyczaj