Samouczek, lekcja 43

anstecken, steckte an, hat angesteckt
Click the card to flip 👆
1 / 42
Terms in this set (42)
der Frost, die Fröstemrózdas Gänseblümchenstokrotkageringniewielki, nieznacznydas Geschirrnaczyniader Hagel - Es hageltgrad, pada gradleiblichrodzonyder Lichtschalterwłącznik światłamessen, er misst, er maß, er hat gemessenmierzyćder Nebel - Es ist nebligmgła, jest mglistoder Nordenpółnocder Oberkörpergórna część ciała, tułówder Ostenwschódreinigenczyścićdie Sendungaudycja, programsinken, er sinkt, sank, ist gesunkenopadać, upadać, tonąćdie Spinne, die Spinnenpająk, pająkispinnenprząść, ściemniaćstehlen, er stiehlt, stahl, hat gestohlenkraśćder Südenpołudnieumweltbewusst seinbyć świadomym ochrony środowiska, proekologicznyverschreiben, er verschreibt, verschrieb, hat verschriebenprzepisać (np. leki), mylić się przy pisaniuvorbeugen ist besser als heilenlepiej zapobiegać niż leczyćdie Vorhersageprzepowiedniader Westenzachóddie Wettervorhersageprognoza pogodydie Wettervoraussageprognoza pogodywunderschönprzepięknyzeichnenkreślić, rysowaćzeitweiseczasowodie Zungejęzyk (anatomicznie)der Zweifelwątpliwośćzweifeln, ich zweifle, er zweifelt an + Dativwątpić