3b

5.0 (3 reviews)
Get a hint
active volcano
Click the card to flip 👆
1 / 71
1 / 71

Students also viewed

Terms in this set (71)
active volcano
czynny wulkan
advanced
zaawansowany, nowoczesny
affect
wpływać na coś
aftershock
wstrząs wtórny
afterthought
refleksja
ash
popiół
awake
przebudzony, czujny
be/get trapped
być uwięzionym; wpaść w pułapkę
bitterly cold
bardzo zimny
blizzard
zamieć śnieżna, śnieżyca
casualty
ofiara (wypadku, katastrofy)
chop down
ściąć
clean up
posprzątać, uporządkować
collapse
zawalić się, zapaść się
contaminate
skazić, zanieczyścić