Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

farma miscefiatgiełda

Get a hint
Substancją stosowaną w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu wywołanych glikozydami naparstnicy jest:
Click the card to flip 👆
1 / 202
1 / 202