Only $35.99/year

Terms in this set (19)

Przychodzi 50-letni pacjent i skarży się na blade złogi krwi na stolcu.
Wymień kilka przyczyn, które wyjaśniałyby te objawy.
Najczęstszą przyczyną jasnoczerwonego gromadzenia się krwi na stolcu są hemoroidy. Krwawienie z okrężnicy pokazuje ciemnoczerwoną krew w stolcu lub ciemnoczerwone, galaretowate ślady krwi, w krwawieniu z odbytu smugi jasnoczerwonej krwi osadzają się na stolcu. Krew w kale jest rakiem, dopóki nie zostanie udowodnione coś przeciwnego!
W zakresie diagnostyki różnicowej - oprócz raka odbytnicy i odbytu - należy wziąć pod uwagę:
uchyłek,
polipy,
malformacje naczyniowe,
Szczelina odbytu (bolesna),
Przetoka odbytu,
Wypadanie odbytu lub odbytu.
Ciężkie krwawienie przez odbyt to nagły wypadek. W takim przypadku przed wykonaniem dalszych wywiadów i ustaleń należy poinformować lekarza ratunkowego i zapewnić stały dostęp żylny (ewentualnie wlew z mleczanu Ringera). W diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę: Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego:
Wrzody lub nadżerki: dwunastnicy, żołądka, przełyku,
Żylaki: (przełyk, dno żołądka),
Zespół Mallory'ego-Weissa: (rozdarcia błony śluzowej połączenia przełyku/wpustu z silnymi wymiotami),
Rak żołądka,
Rzadkie przyczyny (np. M. Osler).
Krwawienie z jelita cienkiego:
Guzy jelita cienkiego (rzadko), niedokrwienne zapalenie jelit, angiodysplazja (rzadko).
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego:
uchyłek Meckela,
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego/choroba Leśniowskiego-Crohna,
polipy,
uchyłek jelita grubego,
angiodysplazja,
raka okrężnicy,
krwotok hemoroidalny,
Rzadkie przyczyny (np. choroba Oslera).
UWAGA:
Co druga osoba ma hemoroidy!
Ta diagnoza nigdy nie powinna być usatysfakcjonowana!
Ein 50-jähriger männlicher Patient kommt und klagt über helle Blutauflagerungen auf dem Stuhl.
Nennen Sie einige Ursachen, die diese Symptomatik erklären würden.
Die häufigste Ursache für Auflagerung hellroten Blutes auf dem Stuhl sind Hämorrhoiden. Kolonblutungen zeigen dunkelrote Blutbeimischungen zum Stuhl oder dunkelrote, geleeartige Blutspuren, bei Rektumblutungen sind Streifen hellroten Blutes dem Stuhl aufgelagert. Blutbeimengung im Stuhl ist solange ein Karzinom, bis das Gegenteil bewiesen ist!
Differenzialdiagnostisch sollte - neben dem Rektum- und Analkarzinom -gedacht werden an:
Divertikel,
Polypen,
Gefäßmissbildungen,
Analfissur (schmerzhaft),
Analfistel,
Anal- oder Rektumprolaps.
Eine starke Blutung durch den After ist ein Notfall. Vor weiterer Anamnese- und Befunderhebung sollte in diesem Fall der Notarzt informiert und ein venöser Verweilzugang (eventuell Infusion mit Ringer-Laktat) angelegt werden. Differenzialdiagnostisch ist zu denken an: Obere gastrointestinale Blutung:
Geschwüre oder Erosionen: Duodenum, Magen, Ösophagus,
Varizen: (Ösophagus, Magenfundus),
Mallory-Weiss-Syndrom: (Schleimhauteinrisse im Ösophagus/Kardia-Übergangsbereich bei heftigem Erbrechen),
Magenkarzinom,
Seltene Ursachen (z.B. M. Osler).
Dünndarmblutungen:
Dünndarmtumoren (selten), ischämische Enteritis, Angiodysplasien (selten).
Untere gastrointestinale Blutung:
Meckel-Divertikel,
Colitis ulcerosa / Morbus Crohn,
Polypen,
Dickdarm-Divertikel,
Angiodysplasien,
Dickdarmkarzinom,
Hämorrhoidalblutung,
Seltene Ursachen (z.B. Morbus Osler).
MERKE:
Jeder Zweite hat Hämorrhoiden!
Mit dieser Diagnose darf man sich nie zufrieden geben!