Aspekte 2.1

Term
1 / 38
schimpfen
Click the card to flip 👆
Terms in this set (38)
etw. als wahr hinstellen, ohne es zu beweisenuważać/przedstawiać coś za prawdziwe/prawde, bez udowodnienia tegosich erkundigen nach (+D)dowiadywać się oredenmówić, rozmawiaćhinzufügendodawać, dołączaćergänzenuzupełniać, dopełniaćverneinenzaprzeczać, negowaćbejahenpotwierdzać, przytakiwaćerläuternwyjaśniać, tłumaczyć, objaśniaćkichernchichotaćansprechenzagadywać; zwracać się do kogośmitsprechenmieć coś do powiedzeniaaussprechenwypowiadać, wymawiaćbesprechenomawiaćversprechenobiecywać, przyrzekaćder Erfolgrezultat, wynik, sukcesder Wohlstanddobrobyt, dostatekgleichsetzen mitutożsamiać się zbewältigenprzezwyciężyć, pokonywaćsouveränsuwerenny, niepodległy, opanowanyschätzen alscenić kogoś zadie Überlegenheitwyniosłośćder Drohunggroźba, napadmeidenunikaćder Eindruckwrażeniegrundlegendpodstawowy, zasadniczybeweglichruchomy, ruchliwysich etwas einprägencoś sobie zapamiętać, wryć w pamięćdeutlichjasny, wyraźny