Brainy 8 irregular verbs

być
Click the card to flip 👆
1 / 82
Terms in this set (82)
kupićbuy bought boughtmóc, potrafićcan could couldłapaćcatch caught caughtwybieraćchoose chose chosenprzychodzićcome came comekosztowaćcost cost costciąćcut cut cutrobićdo did donerysowaćdraw drew drawnmarzyć, śnićdream dreamt dreamtpićdrink drank drunkjechaćdrive drove drivenjeśćeat ate eatenupadaćfall fell fallenczućfeel felt feltwalczyćfight fought foughtznajdowaćfind found foundlataćfly flew flownzapominaćforget forgot forgottenwybaczaćforgive forgave forgivendostawaćget got gotdawaćgive gave giveniść, jechaćgo went gonerosnąćgrow grew grownmiećhave had hadwieszaćhang hung hungsłyszećhear heard heardukrywać, chowaćhide hid hiddentrzymaćhold held heldranićhurt hurt hurtznać, wiedziećknow knew knownprowadzić, wieśćlead led leduczyć sięlearn learnt learntopuszczać, zostawiaćleave, leftpożyczać (komuś)lend lent lentpozwalaćlet let letgubić, tracićlose lost lostrobićmake made madeznaczyćmean meant meantspotykać, poznawaćmeet met metpłacićpay paid paidkłaśćput put putrezygnowaćquit quit quitczytaćread read readjeździćride rode riddendzwonićring rang rungpodnosić się, wschodzić (o słońcu)rise rose risenbiecrun ran runpowiedziećsay said saidwidziećsee saw seensprzedawaćsell sold soldustawiać, zachodzić (o słońcu)set set setpokazywaćshow showed shownzamykaćshut shut shutśpiewaćsing sang sungsiedziećsit sat satspaćsleep slept sleptczuć, pachniećsmell smelt smeltmówićspeak spoke spokenspędzać, wydawaćspend spent spentstaćstand stood stoodkraśćsteal stole stolenpływaćswim swam swumbrać, wziąćtake took takenuczyć (kogoś)teach taught taughtpowiedziećtell told toldmyślećthink thought thoughtrzucaćthrow threw thrownrozumiećunderstand understood understoodnosić, mieć na sobiewear wore wornwygrywaćwin won wonpisaćwrite wrote written

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.