Handy

das Gerät
Click the card to flip 👆
1 / 124
Terms in this set (124)
beschäftigtzajętyunternehmenprzedsięwziąćeiner Sache entkommenuciec przed czymśdie Handysuchtuzależnienie od komórkiblinkenmigaćablenkenrozpraszaćdie Ablenkungrozproszenieabscheidenwypaśćder Raumpomieszczeniedie Anwesenheitobecnośćsenkenobniżaćdie Tatsachefaktder Störfaktorczynnik zakłócającydie Aufmerksamkeituwagasmartphonefreie Zonestrefa wolna od komórkider Einflusswpływsicherlichpewniedie Studiebadaniader Bildschirmekranpermanentciąglestarrengapić sięfehlendbrakującyanschauenpatrzeć na cośversteinertnieruchomykörperlichfizycznieseelischduchowoeinschärnkenograniczyćauf Grau schaltenwłączyć tryb szarydie Grautöneodcienie szarościanstrengendmeczącedie Displayeinstellungenustawienia ekranuausprobierenwypróbowaćder Zugangdostęperschwerenutrudniaćgriffbereitw zasięgu rękidie Mühetrudunbewusstnieświadomiegezwungenzmuszonyhinlegenpołożyćaus den Augen aus dem Sinnco z oczu to z sercastumm schaltenwyciszyćmeiner Ansicht nachmoim zdaniemübernehmenprzejąćbesorgenkupićlebenswichtigkonieczne do życiaHandysucht bekämpfenzwalczyć uzależnienie od komórkisperrenzablokowaćdie Erfindungwynalazekerleichternułatwićübertreibenprzesadzaćbewusstświadomieim Hier und Jetzttu i terazdas Geräturządzenieder Begleitertowarzyszentsperrenodblokowaćbeeinflussenwpływaćsich etwas überlegenzastanowić się naddas Bildschirmekranim Schnittśredniozugebenprzyznawaćberechnenobliczaćdas Ergebniswynikbeschäftigtzajętyunternehmenprzedsięwziąćeiner Sache entkommenuciec przed czymśdie Handysuchtuzależnienie od komórkiblinkenmigaćablenkenrozpraszaćdie Ablenkungrozproszenieabscheidenwypaśćder Raumpomieszczeniedie Anwesenheitobecnośćsenkenobniżaćdie Tatsachefaktder Störfaktorczynnik zakłócającydie Aufmerksamkeituwagasmartphonefreie Zonestrefa wolna od komórkider Einflusswpływsicherlichpewniedie Studiebadaniader Bildschirmekranpermanentciąglestarrengapić sięfehlendbrakującyanschauenpatrzeć na cośversteinertnieruchomykörperlichfizycznieseelischduchowoeinschärnkenograniczyćauf Grau schaltenwłączyć tryb szarydie Grautöneodcienie szarościanstrengendmeczącedie Displayeinstellungenustawienia ekranuausprobierenwypróbowaćder Zugangdostęperschwerenutrudniaćgriffbereitw zasięgu rękidie Mühetrudunbewusstnieświadomiegezwungenzmuszonyhinlegenpołożyćaus den Augen aus dem Sinnco z oczu to z sercastumm schaltenwyciszyćmeiner Ansicht nachmoim zdaniemübernehmenprzejąćbesorgenkupićlebenswichtigkonieczne do życiaHandysucht bekämpfenzwalczyć uzależnienie od komórkisperrenzablokowaćdie Erfindungwynalazekerleichternułatwićübenrtreibenprzesadzaćbewusstświadomieim Hier und Jetzttu i teraz