Try the fastest way to create flashcards

Jaką moc mają niemieckie rodzajniki? część 1 - lekcja

5.0 (4 reviews)
Get a hint
der Hut (die Hüte)
Click the card to flip 👆
1 / 14
1 / 14