układ pokarmowy i jama ustna

Term
1 / 15
Funkcje układu pokarmowego:
Click the card to flip 👆
Terms in this set (15)
Jama ustna: język, zęby, ślinianki
Gardło: podzielone na części nosową, ustną i krtaniową
Przełyk
Żołądek
Jelito cienkie: podzielone na dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte
Jelito grube: podzielone na jelito ślepe, okrężnicę wstępującą, okrężnicę poprzeczną, okrężnicę zstępującą, okrężnicę esowatą (esicę), odbytnicę oraz kanał odbytu
Płaszczyzny odniesienia
Pośrodkowa - płaszczyzna pionowa przechodząca przez wyrostek mieczykowaty i spojenie łonowe
Przezpępkowa - płaszczyzna pozioma przechodząca przez pępek (te dwie płaszczyzny dzielą ścianę brzucha na kwadranty)
Podżebrowa - płaszczyzna pozioma łącząca najniższe punkty łuków żebrowych
Międzyguzkowa - płaszczyzna pozioma łącząca guzki biodrowe oraz trzon kręgu L5
Środkowoobojczykowa - dwie pionowe płaszczyzny przechodzące przez środki obojczyków (trzy ostatnie płaszczyzny dzielą ścianę brzucha na dziewięć okolic)
Ślina pomaga również utrzymywać wilgotność i śliskość śluzówki, co zapobiega jej uszkodzeniu, kontroluje ilość bakterii w jamie ustnej poprzez zawarty w niej lizozym, zawiera wapń i fosforany niezbędne do wzrostu i utrzymania w dobrej kondycji zębów, rozpoczyna proces trawienia skrobi poprzez zawartą w niej amylazę.
Ślinianka przyuszna wydziela ślinę do przewodu ślinianki przyusznej (przewodu Stensena). Ślinianka podżuchwowa wydziela ślinę za pomocą przewodu ślinianki podżuchwowej (przewodu Whartona), a ślinianka podjęzykowa - za pomocą licznych, drobnych przewodów ślinianki podjęzykowej uchodzących w przednio-bocznej części podstawy języka.Kiedy ślina przepływa przez przewody, skład zawartych w niej elektrolitów jest modyfikowany, tak że ślina napływająca do jamy ustnej jest hipotoniczna w stosunku do osocza oraz zawiera wysokie stężenie dwuwęglanów.Ślinianka przyuszna ->przewód ślinianki przyusznej (przewód Stensena)Ślinianka podżuchwowa ->przewód ślinianki podżuchwowej (przewód Whartona)Ślinianka podjęzykowa ->drobne przewody ślinianki podjęzykowej -> przednio boczna część podstawy językaelementy jamy ustnejPodniebienie twarde Podniebienie miękkie Migdałek podniebienny Język Języczek Ślinianka podjęzykowa Ślinianka podżuchwowa Ślinianka przyuszna