Odc 41 "A propos" po angielsku. Czyli jak wtrącić dygresję?

Cóż, to wszystko to kwestia perspektywy. - Mówiąc o perspektywie.
Click the card to flip 👆
1 / 12
Terms in this set (12)
Skoro jesteśmy przy modzie, poproszę jutro uniwersytet o jakieś fundusze.While we're on the subject of fashion, I'm asking the university for some funding tomorrow.Skoro jesteśmy przy temacie wojny, złożyłem obietnice moim przyjaciołom, a Lannister zawsze spłaca swoje długi.While we're on the subject of war, I made promises to my friends here and a Lannister always pays his debts.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.