Odc 44 (idiom) cut a deal

Podpisz nową umowę.
Click the card to flip 👆
1 / 9