Odc 46 (idiom) Fine print - Drobny druk

Ale nim kupisz, przeczytałbym drobny druk.
Click the card to flip 👆
1 / 11