Odc 48 JOB INTERVIEW: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?

Pani Smith
Click the card to flip 👆
1 / 18
Terms in this set (18)
Najpierw chcę ci podziękować, Amy, za poświęcenie czasu na spotkanie ze mną dzisiaj.Well, first, I wanna say thank you, Amy, for taking the time to see me today.Oczywiście, bardzo chciałbym dla Pana pracować i doceniam, że poświęca Pan swój czas na spotkanie ze mną.Obviously, I'd love to work for you, and I appreciate you taking the time to meet with me.Słucham? (nie dosłyszałam / nie zrozumiałam)Pardon? Excuse me?Proszę się nie wahaj się jeśli będziesz mieć inne pytania.Please don't hesitate to reach out if you have any further questionsNie wahaj się skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące mojego doświadczenia lub jeśli chcesz umówić się na kolejną rozmowę.Please don't hesitate to reach out if you have any further questions about my experience, or if you'd like to schedule another time to chat.Jeśli mogę ci jakoś pomóc, nie wahaj się zapytać.If I can be of any help, please don't hesitate to ask.Nie wahaj się zadzwonić, jeśli masz inne pytania.Please don't hesitate to call if you have any other questions.A jeśli jest coś, cokolwiek czego potrzebujesz, nie wahaj się do mnie zadzwonić.And if there's anything, anything you need, don't hesitate to call me.