Only $35.99/year

Terms in this set (164)

WIELKI SKRÓT BO TEGO JEST DUŻO
twórca psychoanalizy
Katharsis: problemy psychiczne (kompleksy) znikną lub osłabną, kiedy zostaną ujęte w słowa i uświadomione
Przeniesienie: pacjent nieświadomie obsadza terapeutę w roli ważnej osoby ze swego wczesnego dzieciństwa (często matki albo ojca)
Wszystkie zaburzenia nerwicowe mają seksualną genezę.
technika swobodnych skojarzeń - mówienie czegokolwiek na terapii
analiza snów
W psychice panuje całkowity determinizm - stąd tzw. pomyłki freudowskie
Opór pacjenta jest nieunikniony i narasta wraz ze zbliżaniem się w terapii do ważnych treści. Z oporem trzeba walczyć, z oporem łączy się wyparcie (do nieświadomości) tego, czego pacjent nie chce wiedzieć
trzy poziomy świadomości: nieświadomość, przedświadomość i świadomość
dwie siły popędowe, mające źródła biologiczne, bezwzględnie dążące do zaspokojenia, ukierunkowane na cel (obiekt): życia oraz śmierci
trzy warstwy osobowości: id (popędy, zasada przyjemności), ego (mediuje, zasada realizmu), superego (karzące sumienie, zasada doskonałości)
Lęk neurotyczny to obawa przed wymknięciem się id spod kontroli i karą, np. od otoczenia, za uleganie mu; lęk moralny to obawa przed własnym sumieniem.
mechanizmy obronne przed lękiem - negacja, wyparcie, sublimacja itd.
model pięciofazowy: faza oralna, analna, falliczna, latencji (mówimy tu o dzieciach), genitalna (dorośli)
kompleks Edypa - lęk kastracyjny, kompleks Elektry - zazdrość o członek