Odc 63 Second Conditional

Gdyby babcia miała brodę, toby była dziadkiem.
Click the card to flip 👆
1 / 18
Terms in this set (18)
Gdyby to była prawda, uczyniłoby cię to ostatnim męskim spadkobiercą rodu Targaryenów.If it were true, it would make you the last male heir of House Targaryen.Byłoby fajnie, gdybyś dała mu szansę.It'd be cool if you gave him a chance.Byłoby miło, gdybyś chciał pomóc.It'd be nice if you wanted to help.Myślę, że byłoby o wiele lepiej, gdybyś teraz poszedł.I think it'd be much better if you left now.Myślę, że byłoby lepiej, gdybym to ja zadzwonił do ciebie.I think it'd be better if I called you.Oh, pewnie. Daj mi do siebie numer.Oh, sure. Why don't you give me your number?Gdyby to o mnie chodziło, powiedziałabym tak.If it were me, I'd say yes.Gdybym była tobą, to bym wzięła tę pracę.If I were you, I would take that job.