narodziny monarchii stanowej w średniowieczu

ustrój, w którym rządzi monarcha, ograniczony przez reprezentacje stanów
Click the card to flip 👆
1 / 15
Terms in this set (15)
Izba Gmin (izba niższa): niskie rycerstwo + bogate mieszczaństwo -> wybierani przez rycerzy z ziemią lub mieszczan z przywilejem, Izba Lordów (izba wyższa): baroni/biskupi z racji funkcji, miejsce obrad: Londyn, kompetencje: wydawanie zgody na podatki, uchwalenie wszelkich praw, decydowanie o wojnie i pokoju, zarząd armią, nominacje urzędów
Francja-Anglia, b. lądowa. Filip II August (Kapetyng) vs Jan bez Ziemi (Plantagenet), efekt: Normandia trafiła do Kapetyngówbitwa pod Bouvinessojusz mieszczaństwa z Ludwikiem IX Świętym -> aby zakończyć rozdrobnienie feudalne (i ograniczyć rolę państw feudalnych)XIII w w monarchii stanowej Francjizjednoczenie polityczne Francji (Ludwik IX Święty -> przy pomocy przyszłych stanów)1250rI stan: duchowieństwo, II stan:rycerstwo/szlachta, III stan: reszta społeczeństwaXIII wiek: wykształcenie się stanów w Francjipowstanie parlamentu francuskiego (1789 jego upadek) (stany generalne), głownie za sprawą Filipa IV Pięknego: jednoizbowy, reprezentacja wszystkich stanów obrzędowania oddzielnie: I stan, II stan, III stan -> głosowali stanami, miejsce obrad: Katedra Notre-Dame w Paryżu, kompetencje; uchwalanie podatków1302r.