geografia - zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski

morena
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
„oczka" (jeziora wytopiskowe)powstały w wyniku z topnienia brył lodustagnacjalodowiec stoi w miejscutransgresja lodowcalodowiec zwiększa swoją powierzchnięregresja lodowcalodowiec topi się; cofa siędenudacjaproces polegający na obniżaniu i wyrównywaniu powierzchni terenusystem rzecznyRzeka główna wraz z dopływamidorzeczeobszar z którego wody spływają do danej rzeki głównejdział wodnygranica między dorzeczami lub zlewiskami mórzzlewisko morzaobszar, z którego wody spływają do danego morzajeziornośćprocent powierzchni kraju zajętej przez jeziora