Zawodowy 05.10.2022

Term
1 / 20
be responsible for
Click the card to flip 👆
Terms in this set (20)
rangeasortymentinternal transporttransport wewnętrznyIxternal transportTransport zewnetrznyinternationalmiędzynarodowyinbound logisticslogistyka zaopatrzeniareverse logisticslogistyka zwrotówterms of deliverytermin dostawytsupervisenadzorowaćwherehousemagazynCustoms officeurząd celny