Vocabulary Bank 14: Państwo i społeczeństwo (Poziom rozszerzony)

ballot
Click the card to flip 👆
1 / 79
Terms in this set (79)
put ballots in the boxwrzucić karty do głosowania do urny, zagłosowaćrun the countryrządzić/kierować krajemvoting rightsprawa do głosowaniaDepartment of Health & Social Care(bryt.) Ministerstwo Zdrowia i Opieki SpołecznejDepartment of Work & Pensions(bryt.) Ministerstwo Pracy i EmeryturDriver & Vehicle Licensing Agency(bryt.) Agencja Rejestracji Pojazdów i Kierowców (odpowiednik Wydziału Komunikacji)HM Revenue & Customs(bryt.) Urząd Skarbowy i CelnyimportimportowaćMinistry of DefenceMinisterstwo ObronyMinistry of JusticeMinisterstwo Sprawiedliwościretireprzejść na emeryturęcommunity serviceprace społecznefreedom of movementswobodny przepływ osóbprotest marchmarsz protestacyjnysocial distancingdystans społeczny, utrzymywanie bezpiecznej odległości od innych osóbbe at largebyć na wolnościbe heardzostać wysłuchanym (np. w sądzie)be swornzostać zaprzysiężonym, złożyć przysięgęcall the policedzwonić po policję, wezwać policjęcrowd troubleburdy/bijatyki stadionowe/ podczas meczuextra police at the matchdodatkowe siły policyjne na meczuganggang, bandakidnapporwać, uprowadzićkidnappingporwanie, uprowadzenieofficialurzędnik, funkcjonariusz, oficjelsuspectpodejrzanytrialproces sądowyvandalizedewastować, niszczyćvandalize propertyniszczyć mienieIMF (International Monetary Fund)MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)NATO (North Atlantic Treaty Organisation)NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)arguesprzeczać siębring an end to (sth)doprowadzić do zakończenia (czegoś), zakończyć (coś)child labourzatrudnianie nieletnich, dziecięca siła roboczafight corruptionwalczyć z korupcjąhold a protestzorganizować protestpunchuderzyć pięściąreach an agreementosiągnąć porozumienieresolve a conflictrozwiązać konfliktsign a petitionpodpisać petycjęsocial issuessprawy społecznebe/feel appreciativebyć/czuć się wdzięcznym, doceniaćchildcare facilitiesplacówki opieki nad dziećmi (żłobki i przedszkola)clear conscienceczyste sumieniecommit (sb) to doing (sth)zobowiązać (kogoś) do zrobienia (czegoś)environmental protectionochrona przyrodyfollow safety measuresprzestrzegać środków bezpieczeństwa/ostrożnościfollow the rulesdziałać zgodnie z zasadamimoral dutymoralny obowiązekreligionreligiaChristianitychrześcijaństwoHinduismhinduizmIslamislamJudaismjudaizmmosquemeczetsynagoguesynagogatempleświątyniaeconomygospodarkabusiness ventureprzedsięwzięcie gospodarczeextensive contactsrozległe kontaktyincome taxpodatek dochodowyinflation ratewskaźnik/stopa/tempo inflacjiinternational tradehandel międzynarodowylower taxesobniżać podatkipublicityrozgłos, reklamashut down a companyzamknąć firmęsign a contractpodpisać kontraktstandard of livingstopa życiowa, poziom życiatax evasionuchylanie się od płacenia podatków