Odc 87 Jak przedstawić siebie i innych ludzi w small talku?

Witaj James, Jestem Fatima Blush.
Click the card to flip 👆
1 / 12