Joanna - Dezember / Januar

unbedingt
Click the card to flip 👆
1 / 61
Terms in this set (61)
du siehst umwerfend auswygladasz powalajacoIch schnalle das nichtnie czajedu machst mich ganz irredoprowadzisz mnie do szału, zwariuję przez ciebieäußerst / irre teuerstrasznie drogoIrren ist menschlichbłądzić jest rzeczą ludzkąSie irren sichmyli się pan/paniwenn ich mich nicht irrejeśli / o ile się nie mylęwehe [dir]nie waz sieLeg los!startujemy / jedziemy z koksem :)mach dich auf was gefasst (jetzt) halt dich fest jetzt kommt der Hammerprzygotuj sie / trzymaj sie1A!swietnieHin und weg seinbyć zachwyconymr Hinguckerprzyciągacz wzrokur EingriffzabiegWünsche erfüllenspełniać życzeniaetwas Unangenehmescoś nieprzyjemnegobösartige Tumorennowotwory złośliweumarmenobejmować, przytulaćs Bedürfnispotrzebasich in die Lektüre vertiefenzglebic sie w lekturzejdn um etw betrügenoszukiwać kogoś [na czymś]über etw. klagen / sich beschwerenskarżyć sie, narzekać na cośgegen ein Gesetz verstoßenwykroczyć przeciwko prawumit jdm um zehn Euro wettenzałożyć się [z kimś] o dziesięć eurosich im Ausland befindenprzebywać za granicąmeine Wohnung befindet sich im zweiten Stockmoje mieszkanie znajduje się na drugim piętrzeman kannmoznaman musstrzebaman sollpowinno siebeinhaltenzawieraćim Preis [mit] enthalten seinbyć zawartym w cenieSchufa Auskunftodpowiednik polskiego Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie: BIK).komm her!chodź tu!her damit!dawaj to!das ist schon lange herto było już dawno temuwie lange ist das her?jak dawno to było?berücksichtigenuwzgledniacsolche Situationtaka sytuacjasolch ein schönes Kleidtaka ładna sukienkaägyptische Finsternisegipskie ciemnościstufenweisestopniowoHaaransatz nachfärbenpofarbować odrostygrauer Haaransatzsiwe odrostywider Erwartenwbrew oczekiwaniomwider meinen Willenwbrew mojej woliwieder / erneut / nochmalsponownie, raz jeszczedas ist gar nicht wieder gutzumachentego się nie da naprawićich weiß gar nicht, wie ich das gutmachen sollzupełnie nie wiem, jak mam się zrewanżowaćich habe einiges bei dir gutzumachenmam jeszcze u ciebie dług wdzięcznościIch muss rausfinden, was die hier alle verbindet.Muszę rozkminić co łączy tych wszystkich mężczyzn.Ich versuche seit Jahren, es herauszufinden.Od lat próbuję to rozkminić.