REFORMACJA

Get a hint
Reformacja
Click the card to flip 👆
1 / 14
1 / 14
Terms in this set (14)
Reformacja
ruch społeczno-religijny zapoczątkowany w 1517 r.
przez Marcina Lutra, mający na celu odnowę Kościoła,
który doprowadził do rozłamu w Kościele i powstania nowych wyznań
Ekskomunika
najwyższa kara w Kościele katolickim, wykluczenie z wspólnoty
1521
Marcin Luter ekskomunikowany przez papieża Leona X
Leon X
papież, który uznał Lutra za heretyka
heretyk
człowiek głoszący poglądy sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego
Marcin Luter
przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki
celibat
zobowiązanie do niezawierania małżeństw przez duchownych katolickich
luteranizm
religia, która nie uznaje zwierzchności papieża jako głowy Kościoła
31.10.1517
ogłoszenie 95 tez w Wittenberdze
teologia
nauka o Bogu, tłumacząca jego stosunek do świata i człowieka
Nepotyzm
faworyzowanie członków własnej rodziny przy obsadzaniu stanowisk, przydzielaniu godności i nadawaniu dóbr
Symonia
sprzedaż stanowisk kościelnych
przyczyny reformacji
zeświecczenie duchownych, krytyka odpustów,
nepotyzm, symonia, nieprzestrzeganie celibatu
skutki reformacji
rozłam w Kościele katolickim,
wybuch wojen religijnych