Polityka w sprawie naruszenia praw własności intelektualnej i ustawy DMCA

Firma Quizlet zobowiązuje się do ochrony praw własności intelektualnej innych podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2017 r.

Najszybszą i najłatwiejszą metodą przesłania zgłoszenia naruszenia praw autorskich jest skorzystanie z naszej witryny internetowej:

Kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie naruszenia praw autorskich. Staramy się niezwłocznie analizować zgłoszenia i podejmować stosowne działania.

Jeśli nie chcesz przesyłać zgłoszenia DMCA za pomocą naszego formularza online, zgłoszenie naruszenia praw autorskich można wysłać do nas również pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje zgodnie z Sekcją 512(c)(3) ustawy Digital Millennium Copyright Act:

 1. Prawidłowe dane kontaktowe zgłoszeniodawcy lub przedstawiciela upoważnionego do działania w imieniu zgłoszeniodawcy
  Zgłoszeniodawca musi dostarczyć informacje umożliwiające nam oraz osobom, które przesłały jakiekolwiek zestawy, klasy, foldery lub inną usuniętą treść, skontaktowanie się ze zgłoszeniodawcą w sprawie złożonego roszczenia. Zasadniczo dane kontaktowe muszą zawierać następujące informacje:
  1. Pełna nazwa prawna (imię i nazwisko, nie nazwa firmy)
  2. Adres e-mail
  3. Adres zamieszkania
  4. Numer telefonu
 2. Opis prac, których prawa autorskie zostały naruszone
  Należy wyraźnie i kompletnie opisać treść objętą prawem autorskim, którego zgłoszeniodawca chce dochodzić. Gdy zgłoszenie obejmuje wiele prac chronionych prawem autorskim, prawo zezwala na dołączenie reprezentatywnej listy takich prac.
 3. Dokładny adres URL każdego rzekomo naruszającego prawa autorskie elementu treści
  Zgłoszeniodawca musi zawsze dołączyć dokładny adres URL treści, która rzekomo narusza jego prawo autorskie. Ogólne informacje o treści, takie jak folder, wyszukiwane wyrażenie lub nazwa użytkownika, zwykle nie są wystarczające, chyba że towarzyszy im szczegółowe wyjaśnienie, które pozwala nam zidentyfikować treść w wyraźny i jednoznaczny sposób (na przykład oświadczenie, że cała treść publiczna utworzona przez użytkownika narusza prawo autorskie)
  Zwykle jednak zgłoszenie powinno identyfikować treść za pomocą dokładnego adresu URL podanego w jednym z następujących formatów:
  1. www.quizlet.com/#####/xxxxxx
  2. www.quizlet.com/class/###### (ze szczegółowym objaśnieniem)
  3. www.quizlet.com/username/folders/xxxxxx (ze szczegółowym objaśnieniem)
 4. Należy zamieścić następujące oświadczenia i zaakceptować je:
  1. „Działam w dobrej wierze, że na będące przedmiotem roszczenia użytkowanie materiałów nie wyraził zgody właściciel praw autorskich i jego przedstawiciel ani nie wynika to z przepisów prawa”.
  2. „Oświadczam, że informacje zawarte w tym zgłoszeniu są prawdziwe oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że jestem właścicielem lub przedstawicielem upoważnionym do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone”.
 5. Zgłoszenie musi zawierać podpis zgłoszeniodawcy:
  Kompletne zgłoszenia wymagają fizycznego lub elektronicznego podpisu lub podpisu przedstawiciela upoważnionego do działania w imieniu zgłoszeniodawcy. Aby spełnić ten wymóg, zgłoszeniodawca lub jego przedstawiciel mogą wpisać drukowanymi literami pełną nazwę prawną w dolnej części formularza zgłoszeniowego Quizlet DMCA. Będzie ona wtedy pełnić rolę podpisu.

Zgłoszenie DMCA można wysłać pocztą e-mail na adres dmca@quizlet.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Quizlet, Inc.
ATTN: DMCA Agent
501 2nd Street, Suite 500
San Francisco CA, 94107 USA

Zgodnie z ustawą DMCA firma Quizlet opracowała i prowadzi politykę usuwania kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie.

Ponadto należy pamiętać, że firma Quizlet może wysłać oryginalne zgłoszenie użytkownikowi, który rzekomo narusza prawa autorskie, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia zasadności przesłanego zgłoszenia, przesłać oryginalne zgłoszenie również posiadaczowi praw autorskich.