Study sets matching "4 math facts"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "4 math facts"

10 terms
Math Facts 4
4 X 1 =
4 X 9 =
4 X 8 =
4 X 3 =
4
36
32
12
4 X 1 =
4
4 X 9 =
36
4 Math facts
4x2
4x3
4x4
4x5
8
12
16
20
4x2
8
4x3
12
9 terms
Math Facts +4
4+1
4+2
4+3
4+4
5
6
7
8
4+1
5
4+2
6
21 terms
Addition Math Facts "4"
4+0
4+1
4+2
4+3
4
5
6
7
4+0
4
4+1
5
Math Facts x4
4 x 1
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4
8
12
16
4 x 1
4
4 x 2
8
4 Math Facts
4
5
6
7
0+4
1+4
2+4
3+4
4
0+4
5
1+4
Math fact fluency +4
0+4=
1+4=
2+4=
3+4=
4
5
6
7
0+4=
4
1+4=
5
12 terms
4's math facts
4x1
4x2
4x3
16
4
8
12
4x4
4x1
4
4x2
8
26 terms
x4 math facts
0x4=
1x4=
2x4=
3x4=
0
4
8
12
0x4=
0
1x4=
4
13 terms
Math Facts Addition 4+?
4+0
4+1
4+2
4+3
4
5
6
7
4+0
4
4+1
5
13 terms
Math Facts x 4
0
4
8
12
4 × 0 =
4 × 1 =
4 × 2 =
4 × 3 =
0
4 × 0 =
4
4 × 1 =
13 terms
X 4 Math Facts
4 x 0=
4 x 1 =
4 x 2 =
4x 3
0
4
8
12
4 x 0=
0
4 x 1 =
4
21 terms
math facts - the 4's
4 x 0
4 x 1
4 x 2
4 x 3
0
4
8
12
4 x 0
0
4 x 1
4
MATH FACTS X4
4X0
4X1
4X2
4X3
0
4
8
12
4X0
0
4X1
4
15 terms
Math facts 11-4
10-8
16-7
12-7
11-9
2
9
5
2
10-8
2
16-7
9
12 terms
Math Facts X4
4x1=
4x2=
4x3=
4x4=
4
8
12
16
4x1=
4
4x2=
8
Math Facts x4
4 x 1
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4
8
12
16
4 x 1
4
4 x 2
8
Math Facts Level 4
10-0=
11-1=
12-2=
13-3=
10
10
10
10
10-0=
10
11-1=
10
math facts 4
4
8
12
16
4 x 1
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4
4 x 1
8
4 x 2
12 terms
4 Math Facts
4 x 1
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4
8
12
16
4 x 1
4
4 x 2
8
Math Facts +4
4
5
6
7
4+0=
4+1=
4+2=
4+3=
4
4+0=
5
4+1=
Math Facts -4
0
1
2
3
4-4=
5-4=
6-4=
7-4=
0
4-4=
1
5-4=
17 terms
4 Math Facts
4 + 0
4 + 1
4 + 2
4 + 3
4
5
6
7
4 + 0
4
4 + 1
5
12 terms
Math Facts +4
5
6
7
8
1+4=
2+4=
3+4=
4+4=
5
1+4=
6
2+4=
11 terms
Math Facts - Level 4
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
8
12
16
20
4 x 2
8
4 x 3
12
Math Facts 4
4 X 1
4 X 2
4 X 3
4 X 4
4
8
12
16
4 X 1
4
4 X 2
8
46 terms
Multiplication Math Facts 0-4
0
0
0
0
0 x 0
0 x 1
0 x 2
0 x 3
0
0 x 0
0
0 x 1
25 terms
Math Facts List 4
5 x 6
5 x 7
5 x 8
5 x 9
30
35
40
45
5 x 6
30
5 x 7
35
15 terms
Math facts 11-4
10-8
16-7
12-7
11-9
2
9
5
2
10-8
2
16-7
9
8 terms
4 math facts
4x3
4x4
4x5
4x6
12
16
20
24
4x3
12
4x4
16
12 terms
Math Facts - 4's
4 X 1
4 X 2
4 X 3
4 X 4
4
8
12
16
4 X 1
4
4 X 2
8
12 terms
Math Facts for 4
4 x 1
2 x 4
4 x 3
4 x 4
4
8
12
16
4 x 1
4
2 x 4
8
Math Facts 4-6
2
4
6
8
2 x 1 =
2 x 2 =
2 x 3 =
2 x 4 =
2
2 x 1 =
4
2 x 2 =
10 terms
Math Facts 4's
4 X 1
4 X 2
4 X 3
4 X 4
4
8
12
16
4 X 1
4
4 X 2
8
16 terms
Math facts 4's
0x4
1x4
2x4
3x4
0
4
8
12
0x4
0
1x4
4
Math Fact Family 4
9-2
8-6
4+2
6+2
7
2
6
8
9-2
7
8-6
2
12 terms
Math Facts 4
3+1
8+6
4+2
6+4
4
14
6
10
3+1
4
8+6
14
12 terms
Math Facts - 4
4 x 1
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4
8
12
16
4 x 1
4
4 x 2
8
10 terms
4 Division Math Facts
40/4
36/4
32/4
28/4
10
9
8
7
40/4
10
36/4
9
Math Facts - 4's
4+0=
4+1=
4+2=
4+3=
4
5
6
7
4+0=
4
4+1=
5
9 terms
Math fact family 4
1 X 4
2 X 4
3 X 4
4 X 4
4
8
12
16
1 X 4
4
2 X 4
8
16 terms
Math Facts 4
5
4
1
0
5-0=
5-1=
1-0=
2-2=
5
5-0=
4
5-1=
12 terms
Math Facts - 4
4 X 1
4 X 2
4 X 3
4 X 4
4
8
12
16
4 X 1
4
4 X 2
8
Math Facts *4
1*4
2*4
3*4
4*4
4
8
12
16
1*4
4
2*4
8
Math Facts (4)
4 + 1 =
4 + 2 =
4 + 3 =
4 + 4=
5
6
7
8
4 + 1 =
5
4 + 2 =
6
10 terms
Math fact - divided by 4
4 ➗ 4
8➗4
12➗4
16➗4
1
2
3
4
4 ➗ 4
1
8➗4
2
12 terms
Math Facts 4
4x1
4x2
4x3
4x4
4
8
12
16
4x1
4
4x2
8
11 terms
4+ Math Facts
1+4
2+4
3+4
4+4
5
6
7
8
1+4
5
2+4
6
10 terms
Math Facts x4
40
36
32
28
4x10
4x9
4x8
4x7
40
4x10
36
4x9
12 terms
Math Facts 4
4x1
4x2
4x3
4x4
4
8
12
16
4x1
4
4x2
8
1 of 10