Study sets matching "4 step by"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "4 step by"

10 terms
Step by Step 4
consist
made up
rich
be covered
of
of
in
with
consist
of
made up
of
89 terms
Step by Step 4 Unit 4
be in your mind
translate sth into sth
be/become linked with sth
memory
olema sinu peas (meeles, mõistuses)
tõlkima midagi millessegi
olema/saama millegagi ühendatud
mälestus
be in your mind
olema sinu peas (meeles, mõistuses)
translate sth into sth
tõlkima midagi millessegi
30 terms
Step by Step 4
official
situate
plain
flow
ametlik
asuma
tasandik
voolama
official
ametlik
situate
asuma
Step by Step Chapter 4
Das Tier (e)
die Tante
die Zeitung
die Stadt
animal
aunt
newspaper
city
Das Tier (e)
animal
die Tante
aunt
Step-by-step: Chapter 4
ein Apfel
ein Student
ein Kind
ein Buch
an apple
a student
a child
a book
ein Apfel
an apple
ein Student
a student
117 terms
Step by Step 4 unit 9
Adventurer
Surviving
Ship wreck
Plane crash
Seikleja
Ellujäämine, eluga pääsemine
Laevahukk
Lennuõnnetus
Adventurer
Seikleja
Surviving
Ellujäämine, eluga pääsemine
89 terms
Step by Step 4 Unit 7
hundreds of thousands of people
millions of people
every four years
take part in sports games
sajad tuhanded inimesed
miljonid inimesed
iga nelja aasta tagant
osalema sportmängudes
hundreds of thousands of people
sajad tuhanded inimesed
millions of people
miljonid inimesed
82 terms
Step by Step 4 Unit 6
look like sb
take care of sb
believe in miracles
it depends on what you call a miracle
kellegi moodi välja nägema
kellegi eest hoolitsema
uskuma imedesse
sõltub sellest, mida sa imeks pead
look like sb
kellegi moodi välja nägema
take care of sb
kellegi eest hoolitsema
WCF 4 Step by Step
Cumbersome
Typical
Notation
Concern
large or heavy and therefore difficult to carry or use; unwie…
Being like others of its kind
the activity of representing something by a special system of…
To relate or connect... Feeling or showing worry or solicitude
Cumbersome
large or heavy and therefore difficult to carry or use; unwie…
Typical
Being like others of its kind
71 terms
Step by Step 4 Unit 3
12-year-old twins
they are 12 years old
a 100-page book
a million-dollar view
12-aastased kaksikud
nad on 12 aastat vanad
100-leheküljeline raamat
miljoni dollari(line) vaade
12-year-old twins
12-aastased kaksikud
they are 12 years old
nad on 12 aastat vanad
95 terms
Step by Step 4 Unit 2
lobby
accept an apology
well-dressed
be in and out of trouble
fuajee
vabandust vastu võtma
hästiriietatud
sattuma pidevalt pahandustesse
lobby
fuajee
accept an apology
vabandust vastu võtma
69 terms
Step by Step 4 Unit 1
rude
common sense
local customs
informal
ebaviisakas, jäme
terve mõistus, kaine praktiline mõistus
kohalikud kombed / tavad
mitteametlik
rude
ebaviisakas, jäme
common sense
terve mõistus, kaine praktiline mõistus
84 terms
Step by Step 4 Unit 5
father's side of the family
go to university
half English and half Irish
south of France
isapoolne perekond
ülikooli minema
pooleldi inglane, pooleldi iirlane
Prantsusmaast lõuna pool
father's side of the family
isapoolne perekond
go to university
ülikooli minema
117 terms
Step by Step 4 Unit 9
Adventurer
Surviving
Ship wreck
Plane crash
Seikleja
Ellujäämine, eluga pääsemine
Laevahukk
Lennuõnnetus
Adventurer
Seikleja
Surviving
Ellujäämine, eluga pääsemine
100 terms
Step by Step 4 Unit 8
Pam for short
get along with each other
turn 14
prefer her classmates to Jack
lühidalt Pam
üksteisega hästi läbi saama
saama neliteist
eelistama oma klassikaaslasi Jackile
Pam for short
lühidalt Pam
get along with each other
üksteisega hästi läbi saama
19 terms
Step by Step 4 L4
nearly ten years ago
in the early morning
in the trees
be lost
ligemalt kümme aastat tagasi
varahommikul
puude otsas
olema eksinud
nearly ten years ago
ligemalt kümme aastat tagasi
in the early morning
varahommikul
15 terms
8/4 step by step
recognition
flexible
impression
nourishment
know someone,something have seen, realization
able to bend
make a strong believe on someone
take care a pet
recognition
know someone,something have seen, realization
flexible
able to bend
17 terms
Step by Step 4 Lesson 1
peaceful
strange
ghostly
nun
rahulik
kummaline, võõras
tontlik
nunn
peaceful
rahulik
strange
kummaline, võõras
67 terms
Step by Step 4 Unit 5
in your spare time
leisure activity
the second most popular activity
3 hours a day
vabal ajal
vaba aja tegevus
populaarsuselt teine tegevus
3 tundi päevas
in your spare time
vabal ajal
leisure activity
vaba aja tegevus
53 terms
STEP BY STEP 1~4
Cuanto, Cuantos
Alrededor de
pegamento
pegado
how much, how many
around
glue
glued
Cuanto, Cuantos
how much, how many
Alrededor de
around
10 terms
Step by Step vocab 4
attitude
audience
auxiliary pioneer
Awake!
رفتار / روش
حضار
پيشگامِ کمکی
بيدار شويد!
attitude
رفتار / روش
audience
حضار
22 terms
Step by Step 2 L 4
fourth
country
miss
camp
neljas
maa
igatsema
laager
fourth
neljas
country
maa
31 terms
Step by Step 4 Unit 3
education
protect
affect
date
haridus
kaitsma
mõjutama
kuupäev
education
haridus
protect
kaitsma
15 terms
STEP BY STEP 4 LESSON 4
nearly ten years ago
in the early morning
in the trees
I am lost
ligemale kümme aastat tagasi
varahommikul
puude otsas
Ma olen eksinud
nearly ten years ago
ligemale kümme aastat tagasi
in the early morning
varahommikul
95 terms
Step by Step 4 unit 8
Lühidalt Pam
Üksteisega läbi saama
Saama neliteist
Eelistama oma klassikaaslasi Jackile
Pam for short
To get along with each other
to turn 14
to prefer one´s classmates to Jack
Lühidalt Pam
Pam for short
Üksteisega läbi saama
To get along with each other
26 terms
Step by Step 4 L. 15
wonder
camouflage
in the wild
coat
ime
kaitsevärvus
vabas looduses
(looma) karvkate
wonder
ime
camouflage
kaitsevärvus
34 terms
Step by Step 4 L. 12
one of the best-known writers of all t…
similar to sth
at the beginning of the 19th century
education
üks kõigi aegade kuulsamaid kirjanikke
sarnane millegagi
19. sajandi alguses
haridus
one of the best-known writers of all t…
üks kõigi aegade kuulsamaid kirjanikke
similar to sth
sarnane millegagi
19 terms
Step by Step 4 L 8
sword
none of them
Knights of the Round Table
the story takes place
mõõk
mitte ükski neist
Ümarlaua rüütlid
lugu leiab aset / toimub
sword
mõõk
none of them
mitte ükski neist
21 terms
Step by Step 4 L 7
monarchy
monarch
the Head of State
inherit
monarhia, kuningavõim
monarh (kuningas vm eluaegse, päriliku võimuga riigipea)
riigipea
pärima, päranduseks saama
monarchy
monarhia, kuningavõim
monarch
monarh (kuningas vm eluaegse, päriliku võimuga riigipea)
26 terms
Step by Step 4 L2
thank sb for sth
just in time
on the western coast of Estonia
in 1279
tänama kedagi millegi eest
täpselt õigel ajal
Eesti läänerannikul
1279. aastal
thank sb for sth
tänama kedagi millegi eest
just in time
täpselt õigel ajal
32 terms
Step by Step 4 L1
during the last few days
at the end of July
not far from London
on the top of the hill
viimase paari päeva jooksul
juuli lõpus
Londoni lähedal (mitte kaugel)
künka otsas
during the last few days
viimase paari päeva jooksul
at the end of July
juuli lõpus
20 terms
Step 4
él
yo
vosotros
he
you (singular)(informal)
I
you (plural)(Spain)
él
he
you (singular)(informal)
26 terms
Step by Step 4 L. 14
in southern England
the River Thames runs through the town
famous for its university
it was founded
Lõuna-Inglismaal
Thamesi jõgi voolab läbi linna
kuulus oma ülikooli poolest
see asutati
in southern England
Lõuna-Inglismaal
the River Thames runs through the town
Thamesi jõgi voolab läbi linna
24 terms
Step by Step 4 L 10
mathematics
there is more to education than ...
quite true
education
matemaatika
haridus on midagi enamat kui ...
täiesti õige/tõsi
haridus
mathematics
matemaatika
there is more to education than ...
haridus on midagi enamat kui ...
28 terms
Step by Step 4 L 9
typical
outdoor activities
however
home schooling
tüüpiline
õuetegevused
aga, ometi, siiski
koduõpe
typical
tüüpiline
outdoor activities
õuetegevused
20 terms
Step 4
proponent (n)
opponent (n)
charlatan (n)
draconian (a)
noun [ C ] ... uk ​ /prəˈpəʊ.nənt/ us ​ /prəˈpoʊ.nənt/... ​... a perso…
noun [ C ] ... uk ​ /əˈpəʊ.nənt/ us ​ /əˈpoʊ.nənt/... ​... B2 a person…
noun [ C ] uk ​ /ˈʃɑː.lə.tən/ us ​ /ˈʃɑːr.lə.t̬ən/ disapprovi…
adjective ... uk ​ /drəˈkəʊ.ni.ən/ us ​ /drəˈkoʊ.ni.ən/ formal... ​…
proponent (n)
noun [ C ] ... uk ​ /prəˈpəʊ.nənt/ us ​ /prəˈpoʊ.nənt/... ​... a perso…
opponent (n)
noun [ C ] ... uk ​ /əˈpəʊ.nənt/ us ​ /əˈpoʊ.nənt/... ​... B2 a person…
22 terms
Step by Step 4 L 6
one of the most populated cities in th…
it is situated in south-eastern England
marsh
build a town on the River Thames
üks kõige rahvarohkemaid linnu maailmas
see asub Inglismaa kaguosas
soo
ehitama linna Thamesi jõe äärde
one of the most populated cities in th…
üks kõige rahvarohkemaid linnu maailmas
it is situated in south-eastern England
see asub Inglismaa kaguosas
24 terms
Step by Step 4 L. 11
busy life
compete for sth
play sports
by the end of the day
kiire elu
võistlema millegi pärast
sporti tegema
päeva lõpuks
busy life
kiire elu
compete for sth
võistlema millegi pärast
24 terms
Step by Step 4 L 5
the British Isles
the biggest of these islands
the second biggest island
it consists of four different countries
Briti saared
neist saartest suurim
suuruselt teine saar
see koosneb neljast erinevast riigist
the British Isles
Briti saared
the biggest of these islands
neist saartest suurim
19 terms
Step by Step 4 L3
brain
be responsible for sth/sb
keep on track
heart beat
aju
olema millegi/kellegi eest vastutav
hoidma kontrolli all
südame töö
brain
aju
be responsible for sth/sb
olema millegi/kellegi eest vastutav
75 terms
Step by Step 4 Unit 2 Prepositions
situate
official
plain
bay
asuma
ametlik
tasandik
laht
situate
asuma
official
ametlik
Step by Step 4 U.2
asuma
suuruselt teine
ametlik
Briti saared
situate
second biggest
official
the British Isles
asuma
situate
suuruselt teine
second biggest
12 terms
STEP 4
engage the opposition
concessions
develop rebuttals
logos
argument is intelligent ... anticipate questions
recognizing validity in opposition, seeming less biased... -use…
address logical fallacies, restate claim carefully, point out…
appeal to audiences sense of logic, use most
engage the opposition
argument is intelligent ... anticipate questions
concessions
recognizing validity in opposition, seeming less biased... -use…
104 terms
STEP BY STEP 4 UNIT 7
interested in sth
the Olympic Games
hundreds of thousands of people
to cheer on sb
millestki huvitatud
olümpiamängud
sajad tuhanded inimesed
kedagi hüüetega ergutama
interested in sth
millestki huvitatud
the Olympic Games
olümpiamängud
104 terms
Step by Step 4 unit 9
Adventurer
Surviving
Ship wreck
Plane crash
Seikleja
Ellujäämine, eluga pääsemine
Laevahukk
Lennuõnnetus
Adventurer
Seikleja
Surviving
Ellujäämine, eluga pääsemine
42 terms
Step 4
Sofa
TV set
Stereo
Computer
Диван
Телевизор
Стерео
Компьютер
Sofa
Диван
TV set
Телевизор
10 terms
STEP 4
按照
起来
虽然
2
4
7
6
2
按照
4
Step 4
diary
leather
linen
spice
kalenteri
nahka
pellava
mauste
diary
kalenteri
leather
nahka
10 terms
Step 4
mucha tarea
Adiós.
los amigos
Chao.
a lot of homework
Goodbye.
the friends
Ciao. / See ya.
mucha tarea
a lot of homework
Adiós.
Goodbye.
step 4
bed
tent
ten
bell
кровать
палатка
десять... 10
колокол
bed
кровать
tent
палатка
1 of 10