Study sets matching "business english"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "business english"

33 terms
Business English
Solution
Issue
Competition
Offer
...
...
Solution
Issue
...
33 terms
Business English
Solution
Issue
Competition
Offer
...
...
Solution
Issue
...
64 terms
Business English
Solution
Issue
Competition
Sub-contractor
Решение (проблемы)
Вопрос, проблема
Конкуренция
Подрядчик
Solution
Решение (проблемы)
Issue
Вопрос, проблема
33 terms
Business English
AMERICAN
SALES REP.
RECRUITMENT
SOFTWARE
A person that was born in U.S.A.
A person whose job is to visit different businesses to sell a…
To find new people to join a company.
programs used to operate a computer.
AMERICAN
A person that was born in U.S.A.
SALES REP.
A person whose job is to visit different businesses to sell a…
16 terms
Business English Chapter 8
balance sheet
profit and loss statement
income
expense
(N) A "photograph" of the organization's financial health at…
(N) An organization's financial health over a period of time
(N) money that comes in to the organization
(N) money that goes out of the organization for goods or serv…
balance sheet
(N) A "photograph" of the organization's financial health at…
profit and loss statement
(N) An organization's financial health over a period of time
Business English
Success
Successful
To run a business
To be responsible for
Успех
Успешный
Управлять компанией
Быть ответственным
Success
Успех
Successful
Успешный
15 terms
Business English 9
Human Resources
Candidate
Qualifications
Hire
(N pl.) The department responsible for recruiting and serving…
(N) A person considered for a job, but not hired yet
(N pl.) Abilities, characteristics and/or experience that mak…
(V) to give someone a job
Human Resources
(N pl.) The department responsible for recruiting and serving…
Candidate
(N) A person considered for a job, but not hired yet
15 terms
Business English no. 17
rewarding work
to dress casually
competitive prices
to come up with solutions
satysfakcjonująca praca
ubierać się swobodnie
konkurencyjne ceny
znaleźć rozwiązanie problemu
rewarding work
satysfakcjonująca praca
to dress casually
ubierać się swobodnie
10 terms
Business English no. 9
to exploit opportunities
verbose
to call up
spreadsheet
wykorzystać okazje
wielomówny, rozwlekły
wywoływać
arkusz
to exploit opportunities
wykorzystać okazje
verbose
wielomówny, rozwlekły
10 terms
Business English no. 11
span of control
attrition
work council
draw conclusions
zakres kontroli
zmniejszanie się składu osobowego
rada pracownicza
wyciągać wnioski
span of control
zakres kontroli
attrition
zmniejszanie się składu osobowego
10 terms
Business English no. 4
generate a pool of applicants
labour costs
labour force
job posting
tworzyć bazę kandydatów
koszty pracy
siła robocza
wystawiać ofertę pracy
generate a pool of applicants
tworzyć bazę kandydatów
labour costs
koszty pracy
15 terms
Business English no. 19
to tap promotions
loyalty scheme
privacy concerns
to deploy
wprowadzać promocje
program lojalnościowy
obawy dotyczące ochrony prywatności
wdrożyć, rozmieścić
to tap promotions
wprowadzać promocje
loyalty scheme
program lojalnościowy
10 terms
Business English no. 7
strategic alliance
shareholder value
to make a takeover bid
to build a portfolio of stocks
sojusz strategiczny
wartość akcji udziałowca
wyjść z ofertą przejęcia
stworzyć portfel akcji
strategic alliance
sojusz strategiczny
shareholder value
wartość akcji udziałowca
15 terms
Business English no. 15
decline
plummet
soar
rocket
spadek
gwałtownie spadać
gwałtownie wzrosnąć
skoczyć w górę
decline
spadek
plummet
gwałtownie spadać
20 terms
Business English Vocabulary - English for meetings
Agenda (noun)
Minutes (noun)
Schedule (noun)
Objections (noun)
1. A list of items to be discussed at a formal meeting.... You…
1. The written record of everything said at a meeting.... Sally…
1. A plan for carrying out a process or procedure. A list of…
1. An expression or feeling of disapproval or opposition. A r…
Agenda (noun)
1. A list of items to be discussed at a formal meeting.... You…
Minutes (noun)
1. The written record of everything said at a meeting.... Sally…
15 terms
Business English no. 16
classified
endorsement
point-of-sale
barrage of ads
ogłoszenie drobne
lansowanie produktu przez gwiazdy, poparcie, aprobata
stoisko z artykułami na sprzedaż, specjalnie wyeksponowane
zapora reklam
classified
ogłoszenie drobne
endorsement
lansowanie produktu przez gwiazdy, poparcie, aprobata
10 terms
Business English no. 6
layout
to allocate budget on
niche market
fluctuations
układ
przeznaczać budżet na
rynek niszowy
zmienna, wahania
layout
układ
to allocate budget on
przeznaczać budżet na
10 terms
Business English no. 8
to establish common goals
to create policies
to provide creative atmosphere
stand-up meeting
zebranie wspólnych celów
tworzyć zasady
zapewnić kreatywną atmosferę pracy
posiedzenie otwierające (spotkanie)
to establish common goals
zebranie wspólnych celów
to create policies
tworzyć zasady
33 terms
Business English
Solution
Issue
Competition
Offer
...
...
Solution
Issue
...
15 terms
Business English no. 13
behind the scenes
plunder
lure
hail
za kulisami
grabić, plądrować
przyciągać, wabić
pochwalić, okrzyknąć bardzo dobrym, grad
behind the scenes
za kulisami
plunder
grabić, plądrować
10 terms
Business English no. 12
chain of command
cross-functional teams
line authority
span of control
hierarchia służbowa
wielofunkcyjne grupy
władza, stosunek szefa do podwładnego w układzie liniowym
zakres władzy
chain of command
hierarchia służbowa
cross-functional teams
wielofunkcyjne grupy
10 terms
Business English no. 10
flick
networking prospects
apropos of nothing
to provide a referral
prztyczek
perspektywy w nawiązywaniu kontaktów
ni stąd, ni zowąd
skierować
flick
prztyczek
networking prospects
perspektywy w nawiązywaniu kontaktów
10 terms
business English
to oversee
cutting edge
to focus on
out of work
nadzorować
najnowsza, najnowocześniejsza technologia
skupić się na
bezrobotny
to oversee
nadzorować
cutting edge
najnowsza, najnowocześniejsza technologia
19 terms
Business English Communication
fast
ill
hard
late
gyors, gyorsan
beteg, betegen
kemény, keményen
késő, későn
fast
gyors, gyorsan
ill
beteg, betegen
15 terms
Business English no. 14
low-end market
to meet the company's required standards
to organise the office space
to fix a time
rynek produktów niskiej jakości
przestrzeganie obowiązkowych norm firmy
uporządkować przestrzeń biurową
ustalić termin
low-end market
rynek produktów niskiej jakości
to meet the company's required standards
przestrzeganie obowiązkowych norm firmy
business english
to get rid of
it sounds ...
to afford
We can afford it
избавиться от
звучит...
позволить себе
- мы можем себе это позволить
to get rid of
избавиться от
it sounds ...
звучит...
15 terms
Business English no. 18
stimulating work environment
hands-on
client contact
to hit it off with
pobudzające środowisko pracy
praktyczny (o doświadczeniu)
kontakt z klientem
z miejsca się zaprzyjaźnić, być w dobrych stosunkach
stimulating work environment
pobudzające środowisko pracy
hands-on
praktyczny (o doświadczeniu)
15 terms
Business English no. 2
to make a will
a breach of contract
to be made redundant
a partnership
spisać testament
naruszenie warunków umowy
zostać zwolnionym z pracy
spółka cywilna
to make a will
spisać testament
a breach of contract
naruszenie warunków umowy
Business English 2
Demanding
Breathing down my neck
demand
recognize
требовательный
Constantly being pressured by someone
спрос
узнавать
Demanding
требовательный
Breathing down my neck
Constantly being pressured by someone
41 terms
business english
to create jobs
parent company
subsidiary company
acquisition
Jobs schaffen
Muttergesellschaft
die Tochtergesellschaft
Erwerb, Übernahme
to create jobs
Jobs schaffen
parent company
Muttergesellschaft
Business English
Solution
Issue
Competition
Offer
Solution
Issue
business english
corollary
artichoke
calamity
inevitable
następstwo, wynik
karczoch
katastrofa
nieunikniony, nieuchronny
corollary
następstwo, wynik
artichoke
karczoch
203 terms
Business English
to corner the market
to corner
niche marketing
stealth marketing
den Markt beherrschen ... Alt.: to dominate the market
jdn. bedrängen
Nischenmarketing
verdecktes Marketing
to corner the market
den Markt beherrschen ... Alt.: to dominate the market
to corner
jdn. bedrängen
Business English 20
globalization
interdependence
distribution
shipping
глобализация
Взаимозависимость
распределение
судоходный
globalization
глобализация
interdependence
Взаимозависимость
10 terms
Business English no. 3
prospective customers
a channel of information
new product ideas
to recognize customers' needs
potencjalni klienci
kanał informacji
nowe pomysły na produkt
rozpoznać potrzeby klientów
prospective customers
potencjalni klienci
a channel of information
kanał informacji
Business English Ch. 13.2
coalition
prone
boundary-spanning
matrix organization
a group of people, groups, or countries who have joined toget…
having a natural inclination or tendency to something
linking the organization's internal networks with external so…
a company structure in which employees have dual reporting re…
coalition
a group of people, groups, or countries who have joined toget…
prone
having a natural inclination or tendency to something
5 terms
Business English
contemporary
essential
provide
commodity
kaasaegne
oluline
varustama
kaubaartikkel
contemporary
kaasaegne
essential
oluline
Business English 17
liabilities
overdraft
cashflow
maximize
пассивы
превышение кредита
денежный поток
максимизировать
liabilities
пассивы
overdraft
превышение кредита
Business English 19
stringent
proportion
depleted
sustainable
строгий
доля
истощенный
устойчивый
stringent
строгий
proportion
доля
Business English 12
venture
entrepreneur
development
research
рискованное предприятие
предприниматель
развитие
исследование
venture
рискованное предприятие
entrepreneur
предприниматель
Business English 8
specification
accuracy
elimination
tolerance
спецификация
точность
устранение
терпимость
specification
спецификация
accuracy
точность
Business English 6
imbalance
autonomy
boundary
isolated
неустойчивость
автономия
граница
изолированный
imbalance
неустойчивость
autonomy
автономия
Business English 5
economic growth
recruit
industry
stressful
экономический рост
новобранец
промышленность
напряженный, стрессовый
economic growth
экономический рост
recruit
новобранец
10 terms
Business English no. 1
mediation
drafting
maternity leave
sick pay
pośrednictwo
sporządzanie wzorów
urlop macierzyński
wynagrodzenie za czas choroby
mediation
pośrednictwo
drafting
sporządzanie wzorów
Business English 15
denial
encrypted
surveillance
law enforcement agency
отказ
шифровать
наблюдение
правоохранительные органы
denial
отказ
encrypted
шифровать
Business English 16
Property
financial statements
quarter
shareholder
собственность
финансовая отчетность
четверть
акционер
Property
собственность
financial statements
финансовая отчетность
Business English 10
Restructuring
benchmarking
performance
competitive
перестройка
measuring and setting standards
представление
конкурентоспособный
Restructuring
перестройка
benchmarking
measuring and setting standards
Business English 9
model
framework
good practice
investor
модель
Структура
A good way of doing something
инвестор
model
модель
framework
Структура
Business English 3
conservative
dissatisfaction
hygiene
supervision
консервативный
недовольство
гигиена
надзор
conservative
консервативный
dissatisfaction
недовольство
Business English 1
rewarding
stimulating
originality
creativity
стоящий, полезный
стимулирующий
оригинальность
Творчество
rewarding
стоящий, полезный
stimulating
стимулирующий
1 of 10