Study sets matching "chapter norwegian sett"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chapter norwegian sett"

20 terms
Chapter Sette
mobility
tenant
landlord
lease
ability to freely move locations
A holder of land rights; a person who holds the right to live…
a landowner who leases to others
a contract granting use or occupation of property during a sp…
mobility
ability to freely move locations
tenant
A holder of land rights; a person who holds the right to live…
100 terms
norwegian chapter 2
ei adresse
av
en bagasje
å betale
an address
off, of, by, from
luggage
to pay
ei adresse
an address
av
off, of, by, from
Norwegian Chapter 1
Hei, hei!
Hva
Hvor
Kommer
Hi
What
Where
to come
Hei, hei!
Hi
Hva
What
Norwegian Chapter 2
Engelsk
Sosiologi
Biologi
Norsk
English
Sociology
Biology
Norwegian
Engelsk
English
Sosiologi
Sociology
Norwegian Chapter 3
Languages of Norway
Engelsk
Tysk
Fransk
Bokmål, Nynorsk, Samisk
USA, Storbritannia
Tyskland
Frankrike
Languages of Norway
Bokmål, Nynorsk, Samisk
Engelsk
USA, Storbritannia
63 terms
Norwegian Chapter 7
ristet brød
ei brødskive
en brunost... en geitost
et rundstykke
toast
bread
brown cheese... goat cheese
a roll
ristet brød
toast
ei brødskive
bread
203 terms
Norwegian Chapter 6
jeg
meg
du
deg
I
me
you
you, obl.
jeg
I
meg
me
74 terms
Norwegian Chapter 5
å bakes
eies
naturfag
samfunnsfag
to be baked
is owned
field of science
field of social studies
å bakes
to be baked
eies
is owned
10 terms
Norwegian chapter 9
hva
hvor
hvordan
hvem
what
where
how
who
hva
what
hvor
where
Norwegian Chapter 2
Please
Thank You
Thank You for the food
You're Welcome
Vær sa snill
Takk
Takk for maten
You're Welcome
Please
Vær sa snill
Thank You
Takk
8 terms
Norwegian vocabulary Chapter 2
En Gutt
Ei jente
Gutter
Jenter
A boy
A girl
Boys
Girls
En Gutt
A boy
Ei jente
A girl
Norwegian: Chapter 1: Introductions
Hei
Hadet
Kom igjen
Hva skjer?
Hi
Goodbye (hah-deh)
Come on/ Lets Go (com ehenn)
What's up? (Vaa SHed)
Hei
Hi
Hadet
Goodbye (hah-deh)
70 terms
Norwegian Chapter 0
hat
hatt
dit
ditt
hatred
hat
there
yours
hat
hatred
hatt
hat
Norwegian Chapter 3
biologi
en fabrikk
en historie
en jobb
biology
factory
history
job
biologi
biology
en fabrikk
factory
Norwegian Chapter 9
aftens
hva
hvor
hvordan
supper
what
where
how
aftens
supper
hva
what
Norwegian Chapter 4
en elev
en student
en lærer
en talve
a pupil
a student
a teacher
a blackboard
en elev
a pupil
en student
a student
Norwegian chapter 1
Kina
Marokko
Sør-Afrika
Irak
China
Morocco
South Africa
Iraq
Kina
China
Marokko
Morocco
Norwegian Chapter 7
en by
en vask
et bad
et soveværelse
city
sink
bath
bedroom
en by
city
en vask
sink
Norwegian Chapter 11
en blomkål
en bonde
en frukt
en gris
cauliflower
farmer
fruit
pig
en blomkål
cauliflower
en bonde
farmer
Norwegian Chapter 5
kunst
lingvistikk
milijøstdier
internasjonale studier
art
linguistics
environmental studies
international studies
kunst
art
lingvistikk
linguistics
118 terms
Norwegian Chapter 2
bo (r)
gjøre (gjør)
gå (r)
ha (r)
live
do
go
have
bo (r)
live
gjøre (gjør)
do
Norwegian Chapter 6
jeg er interessert i språk
jeg skal reise til norge for å studere
mellomnivå
pleier
I am interested in languages
I want to travel to Norway to study
intermediate
usually
jeg er interessert i språk
I am interested in languages
jeg skal reise til norge for å studere
I want to travel to Norway to study
Norwegian Chapter 29
Hvor pleier du å reise på ferie?... Jeg…
i delstaten min
til andre desltater
til utlandet
Where do you usually travel on vacation?... I usually travel __…
in my state
to other states
to other countries
Hvor pleier du å reise på ferie?... Jeg…
Where do you usually travel on vacation?... I usually travel __…
i delstaten min
in my state
Norwegian chapter 3
en ball
et belte
en bil
ei bok
ball
belt
car
book
en ball
ball
et belte
belt
Norwegian Chapter 7
et brød
ei brødskive
et ristet brød
et smørbrød
bread
slice of bread
toast
sandwich
et brød
bread
ei brødskive
slice of bread
Norwegian Chapter 5
en familie
en gang
en gutt
en norsktime
family
a time
boy
Norwegian class
en familie
family
en gang
a time
Norwegian Chapter 6
en dame
en film
en konge
en mann
lady
movie
king
man
en dame
lady
en film
movie
Norwegian Chapter 8
middag
kjøtt
en hamburger
en biff
dinner
meat
hamburger
beef
middag
dinner
kjøtt
meat
35 terms
Norwegian Chapter 2
dagene i uken
mandag
tirsdag
onsdag
days of the week
monday
tuesday
wednesday
dagene i uken
days of the week
mandag
monday
Norwegian Chapter 5
ei administrasjonsbygning
en baseballbane
et bibliotek
en bokhandel
administration building
baseball field
library
bookstore
ei administrasjonsbygning
administration building
en baseballbane
baseball field
Norwegian Chapter 7
brød
ristet brød
ei brødskive
ost
bread
toast
a slice of bread
cheese
brød
bread
ristet brød
toast
Teach Yourself Norwegian - Chapter One Vocab
bor (å bo)
du
engelsk
er (å være)
live / lives
you
English
am / are / is
bor (å bo)
live / lives
du
you
Norwegian Chapter 1
Hello (3)
Nice to meet you
I live in Madison
Where do you live?
Hei, Morn, God Dag
Hyggelig å møte deg
Jeg bor i Madison
Hvor bor du?
Hello (3)
Hei, Morn, God Dag
Nice to meet you
Hyggelig å møte deg
Norwegian Chapter 1
Hi
Hello
Nice to meet you
How are you?
Hei
Hallo
Hyggelig
Hvordan gar det?
Hi
Hei
Hello
Hallo
Norwegian Chapter 4
skal
vil
kan
shall, will
want to, will
can
must, have to
skal
shall, will
vil
want to, will
Chapter 1 - Sett i gang
Hei, hei!
God dag!
Heter
Bor
Hello!
Good day!
Called
Live
Hei, hei!
Hello!
God dag!
Good day!
30 terms
Norwegian Chapter 1
hilsen
og
avskjed
Hva heter du?
greetings
and
farwells
what's your name
hilsen
greetings
og
and
29 terms
Norwegian Chapter 1 Maria
nur
ganz gut
gut, ok
eine Stadt
bare
bare bra
bra
en by
nur
bare
ganz gut
bare bra
Chapter 2 - Sett i gang
Historie
Religion
Engelsk
Norsk
History
Religion
English
Norwegian
Historie
History
Religion
Religion
chapter 16 norwegian quiz
et barnebarn
ei niese
en bestefar
svigerforeldre
grandchild
niece
grandfather
parents in law
et barnebarn
grandchild
ei niese
niece
Chapter 4 - Sett i gang
En elev
En student
En lærer
En stol
Pupil
Student
Professor
Chair
En elev
Pupil
En student
Student
Chapter 1- Norwegian Numerals
null
en/ei/ett
to
tre
zero
one
two
three
null
zero
en/ei/ett
one
Norwegian Chapter 4 Terms
newspaper
pencil
store
sales clerk
en avis
en blyant
en butikk
en ekspeditør
newspaper
en avis
pencil
en blyant
Chapter 3 - Sett i gang
ei kone
en mann
en hund
en katt
a wife
a mann
a dog
a cat
ei kone
a wife
en mann
a mann
Norwegian Chapter 14
holidays
buy clothes
rake leaves
be outside
helligdager
kjøpte klær
rake løv
vaere ute
holidays
helligdager
buy clothes
kjøpte klær
64 terms
Teach Yourself Norwegian - Chapter Four Vocabulary
arbeider (å arbeide)
blå
borte
brun
work/works
blue
away
brown
arbeider (å arbeide)
work/works
blå
blue
Norwegian Chapter 1and 2
en dag
en elev
en lærer
et spørsmål
day
pupil
teacher
question
en dag
day
en elev
pupil
Norwegian Chapter 2
What is the infinitive form of to be?
What is the present tense form of to be?
What is the infinitive form of say?
What is the present tense form of say?
være
er
si
sier
What is the infinitive form of to be?
være
What is the present tense form of to be?
er
48 terms
Norwegian Nils Chapter 4
disappointed
to play
a window
a forest
skuffet
å leke
et vindu
en skog
disappointed
skuffet
to play
å leke
64 terms
(Norwegian) Mystery of Nils Chapter 5
etter
ei stue
en familie
ei mor
after
a living room
a family
a mother
etter
after
ei stue
a living room
1 of 10