Study sets matching "chemie mezinárodní název"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chemie mezinárodní název"

28 terms
PSP - stejny název
Lithium
Gallium
Germanium
Osmium
Li
Ga
Ge
Os
Lithium
Li
Gallium
Ga
61 terms
2) Organická chemie
Kolikavazný je uhlík
Kolikavazný je vodík
Kolikavazné jsou halogeny
Kolikavazný je dusík
čtyřvazný
jednovazný
jednovazné
trojvazný
Kolikavazný je uhlík
čtyřvazný
Kolikavazný je vodík
jednovazný
37 terms
Nástup totalitních ideologií
demagogie
propaganda
Kominterna
Josif Vissarionovič Stalin
klamná argumentace, často používaná k získání vlivu, politick…
rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesíle…
mezinárodní organizace komunistických stran pro vývoz revoluc…
vůdce SSSR po smrti Lenina
demagogie
klamná argumentace, často používaná k získání vlivu, politick…
propaganda
rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesíle…
72 terms
3 Times and places Culture, English Across the Curriculum, Revision, Your Project, 4 Cities, B Sweet Sue and the bank robbers, C The Tailor of Swaffham.
Army
As well as
Be formed
Conquer
Armáda
Stejně jako
Být vytvořen
Dobýt
Army
Armáda
As well as
Stejně jako
25 terms
Fyzika - d, m, t
Metr
Centimetr
Milimetr
m
cm
mm
Metr
m
Centimetr
cm
Chemie - rychle opakovani
Název anionu podle koncovky
m atomu
Látkove mnozstvi
Na??
HO,--, HO2, H2O3, HO3, H2O4, HO4
10 -24 kg - - -10-27 kg
n=N:Na / m:M / V:Vm
6.022 x10 23
Název anionu podle koncovky
HO,--, HO2, H2O3, HO3, H2O4, HO4
m atomu
10 -24 kg - - -10-27 kg
33 terms
Kyseliny a zásady
kyselina fluorovodíková
kyselina sírová
kyselina dusičná
sirovodík
používá se při výrobě matného skla a při leptání skla
používá se k plnění baterií do auta
musí být uchovávána ve tmavé skleněné láhvi, protože se na sv…
je odporně cítit po zkažených vejcích
kyselina fluorovodíková
používá se při výrobě matného skla a při leptání skla
kyselina sírová
používá se k plnění baterií do auta
41 terms
Chemie 2
Hašené vápno (hydroxid vápenatý)
Hašení plamene
Hmotnostní zlomek
Výpočet hmotnostního zlomku rozpuš.lát…
H2O+pálené vápno, základní složka vápenaté malty (=omítka);bí…
Ochlazení pod teplotu vznícení, zamezení přístupu 02 k látce
Poměrná veličina dána podílem hmotnosti části celku a celku
W (s)=m (s)/m
Hašené vápno (hydroxid vápenatý)
H2O+pálené vápno, základní složka vápenaté malty (=omítka);bí…
Hašení plamene
Ochlazení pod teplotu vznícení, zamezení přístupu 02 k látce
59 terms
praktika z chemie
Důkaz ketolatek
Lestradetovo činidlo
Výslidek Lestradove zkoušky
Legalova zkouška
Lestradetova a Legalova zkoušky + důkaz ketolatek v moči
pevná směs nitroprusidu sodného, síranu ammoného a bezvodného…
prášek zrůžověl
roztok nitroprusidu + roztok NaOH + aceton
Důkaz ketolatek
Lestradetova a Legalova zkoušky + důkaz ketolatek v moči
Lestradetovo činidlo
pevná směs nitroprusidu sodného, síranu ammoného a bezvodného…
31 terms
chemie
CaCo3
MgCO3
FeCO3
CaCO3•MgCO3
vápenec
magnezit
siderit
dolomit
CaCo3
vápenec
MgCO3
magnezit
24 terms
Týden 15
výkon
žánr
jistot
konat se
performance
genre
security
to take place
výkon
performance
žánr
genre
58 terms
Spojené Království
Spojené království Velké Británie a Se…
Union Jack (1801)
GB (popř. GBR)
United Kingdom of Great Britain and No…
Jak zní oficiální název státu, který spojuje barevně vyznačen…
Co to je?
Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Jaký má…
Co mezinárodní kód země "GB" znamená?
Spojené království Velké Británie a Se…
Jak zní oficiální název státu, který spojuje barevně vyznačen…
Union Jack (1801)
Co to je?
27 terms
Project I U3 D
badge
class
lesson
period
odznak
třída, skupina žáků
vyučovací hodina
období, pololetí
badge
odznak
class
třída, skupina žáků
25 terms
Fyzika - d, m, t
Metr
Centimetr
Milimetr
Decimetr
m
cm
mm
dm
Metr
m
Centimetr
cm
37 terms
Subjects/Extra Adj.
architecture
engineer
chemistry
biology
architektura
technika
chemie
biologie
architecture
architektura
engineer
technika
92 terms
Chemie potravin- zkouška
potravinářsky významné disacharidy
potravinářsky významné trisacharidy
mírou dostupnosti vody je
hydroxykyseliny (alyfatické)
maltosa, isomaltosa, sacharosa, laktosa, celobiosa
maltotriosa rafinosa
aktivita vody
serin, threonin
potravinářsky významné disacharidy
maltosa, isomaltosa, sacharosa, laktosa, celobiosa
potravinářsky významné trisacharidy
maltotriosa rafinosa
40 terms
Test z chemie
Jak se nazývá změna skupenství, když s…
Co platí pro všechny sloučeniny?
Co platí pro všechny prvky?
Jaká je první pomoc při polití žíravin…
Sublimace
Sloučeniny jsou tvořené ze dvou a více a více atomů
Prvky jsou látky obsahující jen jeden druh atomů
Polití-na místo nechat téct proud vody... Požití-nevyvolávat zvr…
Jak se nazývá změna skupenství, když s…
Sublimace
Co platí pro všechny sloučeniny?
Sloučeniny jsou tvořené ze dvou a více a více atomů
English 8A
article
circulation
daily
features
článek
náklad
deník
zvláštní článek/rubrika
article
článek
circulation
náklad
519 terms
Encyklopedie pojmů z obecného zeměpisu
ablace
abraze
Acquis communautaire
aerosoly
odtávání ledovce
obrušování hornin, často příbojem na pobřeží
francouzský termín pro právní řád evropské unie
heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v atmos…
ablace
odtávání ledovce
abraze
obrušování hornin, často příbojem na pobřeží
24 terms
Dějepis - pojmy str. 20 až 30
diplomacie
pakt
prosperita
inflace
činnost směřující k dosažení cílů jednání
mezinárodní smlouva
rozvoj, rozkvět
ekonomická nerovnováha
diplomacie
činnost směřující k dosažení cílů jednání
pakt
mezinárodní smlouva
72 terms
organika sloučeniny použití
methan využití
methan vlastnosti
hexan co je
alkany skupenství
palivo zemní plyn
netoxický výbušný
nepolární rozpouštědlo
1-4 plyny 5-17 kapaliny pevné látky
methan využití
palivo zemní plyn
methan vlastnosti
netoxický výbušný
28 terms
První republika
1918-1938
Československo v období od jeho vzniku…
Druhá republika
Francií - číslují se od Velké francouz…
Od kdy do kdy trvala První republika?
Co se míní označením "První republika"
Jaký název se užívá pro Československo v období od Mnichovské…
Kterou zemí se Československo inspirovalo při číslování repub…
1918-1938
Od kdy do kdy trvala První republika?
Československo v období od jeho vzniku…
Co se míní označením "První republika"
23 terms
GEO - Geografie dopravy, zahraničního obchodu, ekonomické integrace
Terciární sektor
Kvartérní sektor
Význam dopravy
Složky dopravy
= nevýrobní sféra... - služby, veřejná správa, školství, zdravot…
= je sem občas vyčleňována věda a výzkum
- nezastupitelný význam ve světové ekonomice... - propojování je…
- dopravní cesty... - dopravní prostředky... - dopravní infrastrukt…
Terciární sektor
= nevýrobní sféra... - služby, veřejná správa, školství, zdravot…
Kvartérní sektor
= je sem občas vyčleňována věda a výzkum
31 terms
Postbipolární svět
mezinárodní terorismus
globalizace
Smlouva o uspořádání vztahů k Německu
2+4
Nový nebezpečný fenomén v postbipolárním světě
významný rys ve světě po pádu bipolárního systému
Ke sjednocení Německa došlo na základě smlouvy?
Smlouva ke sjednocení Německa byla výsledkem jednání
mezinárodní terorismus
Nový nebezpečný fenomén v postbipolárním světě
globalizace
významný rys ve světě po pádu bipolárního systému
46 terms
7. vodík, kyslík, voda
vodík jaký je bez čeho
vodík hmotnost
volně v jaké formě vodík
rozšíření vodík
bezbarvý plyn bez chuti bez zápachu
nejlehčí
H2
nejrozšíření prvek, biogenní
vodík jaký je bez čeho
bezbarvý plyn bez chuti bez zápachu
vodík hmotnost
nejlehčí
49 terms
evoluce člověka
kdy končí éra plazů
co se objevuje po plazech
éra opic kdy
primáti se vyvinuli z čeho
před 60 - 70 mili let
první teplokrevní savci
před 30 mil. let
ze savců tan
kdy končí éra plazů
před 60 - 70 mili let
co se objevuje po plazech
první teplokrevní savci
POJMY OBCHOD
CO JE TO TZV. OBCHODNÍ PLNÁ MOC
AFFECTIO SOCIATIS
PUBLICIZAČNÍ TENDENCE
SUBJEKTIVNÍ PRINCIP V OBCHODNÍM PRÁVU
prokura
konsensus smluvních stran spočívající ve společné vůli sdruži…
jev, kdy v rámci legislativního vývoje postupně dochází k pro…
vztahu se musí účastnit podnikatel, na druhé straně může být…
CO JE TO TZV. OBCHODNÍ PLNÁ MOC
prokura
AFFECTIO SOCIATIS
konsensus smluvních stran spočívající ve společné vůli sdruži…
Lipidy
Jaký je rozdíl mezi tuky a oleji?
Co znamená lipos?
Jaký mají původ tuky?
V čem jsou rozpustné tuky?
Tuky jsou při pokojové teplotě tuhé, oleje kapalné
Tuk
Biologický
V organických rozpouštědlech - chloroform, benzin, benzen
Jaký je rozdíl mezi tuky a oleji?
Tuky jsou při pokojové teplotě tuhé, oleje kapalné
Co znamená lipos?
Tuk
1 of 1