How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "chinese animal"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "chinese animal"

17 terms
Chinese Animal
chicken
duck
goose
pig
jī (鸡)
yā (鸭)
é (鹅)
zhū (猪)
chicken
jī (鸡)
duck
yā (鸭)
17 terms
Chinese Animal
chicken
duck
goose
pig
jī (雞)
yā (鴨)
é (鵝)
zhū (豬)
chicken
jī (雞)
duck
yā (鴨)
25 terms
Chinese-Animals
小猫
小狗
小鱼
xiǎo māo (cat)
xiǎo gǒu (dog)
xiǎo yú (fish)
zhū (pig)
小猫
xiǎo māo (cat)
小狗
xiǎo gǒu (dog)
Animals in Chinese
小猫
小狗
小鱼
xiǎo māo (cat)
xiǎo gǒu (dog)
xiǎo yú (fish)
zhū (pig)
小猫
xiǎo māo (cat)
小狗
xiǎo gǒu (dog)
36 terms
Chinese Animals
青蛙
xióng (bear)
māo (cat)
mǎ (horse)
qīng wā (frog)
xióng (bear)
māo (cat)
20 terms
Chinese Vocabulary ~ Animal
猴子
老虎
monkey... hóu zi
lǎo hǔ... tiger
yú... fish
shé... snake
猴子
monkey... hóu zi
老虎
lǎo hǔ... tiger
13 terms
Chinese farm animal
农场(nóng chǎng)
鸭子(yā zi)
山羊(shān yáng)
绵羊(mián yáng)
goat
sheep
农场(nóng chǎng)
鸭子(yā zi)
12 terms
Animals in Chinese
小猫
小狗
小鱼
xiǎo māo (cat)
xiǎo gǒu (dog)
xiǎo yú (fish)
zhū (pig)
小猫
xiǎo māo (cat)
小狗
xiǎo gǒu (dog)
19 terms
chinese animals
gǒu
māo
niǎo
gǒu
māo
28 terms
chinese animals
dong wu
chong wu
zhi
hen
animals
pets
MW for animal
very
dong wu
animals
chong wu
pets
28 terms
Animals in Chinese
青蛙
老鼠
frog
dog
cat
mouse, rat
青蛙
frog
dog
15 terms
Animals in Chinese
góu
māo
nǐu
dog
cat
horse
cow
góu
dog
māo
cat
Chinese Animals
青蛙
xióng (bear)
māo (cat)
mǎ (horse)
qīng wā (frog)
xióng (bear)
māo (cat)
21 terms
Chinese Animals
Pig
Sheep
Cow
Horse
Zhu
Mian Yang
Niu
Ma
Pig
Zhu
Sheep
Mian Yang
Animals in Chinese
zhū
mián yáng
niú
pig
sheep
cow
horse
zhū
pig
mián yáng
sheep
12 terms
Chinese animals
兔子
河马
gǒu
māo
tù zi
hé mǎ
gǒu
māo
37 terms
chinese animals
动物
宠物
dòngwù - animal
Spoil (chǒng)
chǒngwù - pet
gǒu
动物
dòngwù - animal
Spoil (chǒng)
22 terms
Chinese Animals
Pig
Sheep
Cow
Horse
Zhu
Main Yang
Niu
Ma
Pig
Zhu
Sheep
Main Yang
10 terms
Animals in Chinese
góu
māo
nǐu
dog
cat
horse
cow
góu
dog
māo
cat
8 terms
Animals in Chinese
狗 gǒu
猫 māo
牛 niú
马 mǎ
dog
cat
cow
horse
狗 gǒu
dog
猫 māo
cat
8 terms
chinese animals
gou
ma
zhu
niu
dog
horse
pig
cow
gou
dog
ma
horse
58 terms
Animals|Animal by 6+Chinese
yak
sheep
goat
pig
牦牛 máo niú
绵羊 mián yánɡ
山羊 shān yánɡ
猪 zhū
yak
牦牛 máo niú
sheep
绵羊 mián yánɡ
12 terms
Chinese animals
gǒu
māo
tù zi
hé mǎ
dog
cat
rabbit
hippo
gǒu
dog
māo
cat
32 terms
Chinese Animals
alligator
bat
bear
bird
è yú
biān fú
xióng
niǎo
alligator
è yú
bat
biān fú
30 terms
Chinese Animals
Dog
Cat
Horse
Fish
狗 gǒu
猫 māo
马 mǎ
鱼 yú
Dog
狗 gǒu
Cat
猫 māo
22 terms
Chinese: Animals
老鼠
老虎
兔子
(lǎoshǔ) - rat
(niú) - ox
(lǎohǔ) - tiger
(tùzi) - rabbit
老鼠
(lǎoshǔ) - rat
(niú) - ox
8 terms
Chinese Animals
Giant Panda
Red Panda
Snow Leopard
Stork
Giant Panda
Red Panda
20 terms
CHS Chinese 1 animal
(dòngwù yuán)
(xióng)
(xióngmāo)
(niú)
动物园
熊猫
(dòngwù yuán)
动物园
(xióng)
20 terms
Chinese 1 animal review
(dòngwù yuán)
(xióng)
(xióngmāo)
(niú)
动物园
熊猫
(dòngwù yuán)
动物园
(xióng)
10 terms
Chinese Animals
māo
gǒu
niǎo
Cat
Dog
Fish
Bird
māo
Cat
gǒu
Dog
10 terms
Chinese Animals
狮子
豹子
老虎
elephant
Lion
Leopard
Tiger
elephant
狮子
Lion
8 terms
Chinese Animals
老虎
Elephant
Lion
Tiger
Wolf
Elephant
Lion
44 terms
Animals in Chinese
貓[猫]
大象
猴子
gou... Dog
mao... Cat
da xiang... Elephant
hou zi... Monkey
gou... Dog
貓[猫]
mao... Cat
17 terms
Chinese Zodiac and Animal Chess Words
shǔ
niú
shǔ
niú
28 terms
Animals in Chinese
dog
cat
pig
horse
dog
cat
44 terms
Animals in Chinese
大象
猴子
gou... Dog
mao... Cat
da xiang... Elephant
hou zi... Monkey
gou... Dog
mao... Cat
12 terms
Chinese 12 animal zodiac
shǔ
niú
shǔ
niú
26 terms
Animals in Chinese
蚂蚁
Ant
Bird
Cat
Dog
蚂蚁
Ant
Bird
24 terms
Animals in chinese
dog
cat
fish
mouse
鼠标
dog
cat
32 terms
Chinese Animals
alligator
bat
bear
bird
è yú
biān fú
xióng
niǎo
alligator
è yú
bat
biān fú
24 terms
Chinese-Animals
小猫
小狗
小鱼
xiǎo māo (cat)
xiǎo gǒu (dog)
xiǎo yú (fish)
zhū (pig)
小猫
xiǎo māo (cat)
小狗
xiǎo gǒu (dog)
18 terms
Chinese-Animals
小猫
小狗
小鱼
xiǎo māo (cat)
xiǎo gǒu (dog)
xiǎo yú (fish)
zhū (pig)
小猫
xiǎo māo (cat)
小狗
xiǎo gǒu (dog)
20 terms
Animals Chinese
Dog
Cat
Panda
Bear
gǒu
māo
xióng māo
xióng
Dog
gǒu
Cat
māo
11 terms
Chinese Animals
mu ji
mao
lao hu
da xiang
hen
cat
tiger
elephant
mu ji
hen
mao
cat
11 terms
Chinese animals
Ox
Tiger
Rabbit
Dragon
Ox
Tiger
21 terms
chinese animals
animals
hamster
elephant
dog
动物
仓鼠
大象
animals
动物
hamster
仓鼠
10 terms
Animals in Chinese
乌龟
Snake (shé)
Turtle (wū guī)
cat (māo)
dog (gǒu)
Snake (shé)
乌龟
Turtle (wū guī)
13 terms
Chinese Animals
猫 māo
狗 gǒu
鱼 yú
猪 zhū
cat
dog
fish
pig
猫 māo
cat
狗 gǒu
dog
23 terms
Chinese Animals
青蛙
xióng (bear)
māo (cat)
mǎ (horse)
qīng wā (frog)
xióng (bear)
māo (cat)
1 of 10