Study sets matching "cymraeg cwrs mynediad"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg cwrs mynediad"

31 terms
Cwrs Mynediad Uned 2
Dydd Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Dydd Sul
Sunday
Dydd Llun
Monday
Cwrs mynediad- Uned 4
Actor
Actores
Adeiladwr
Ar fferm
Actor
Actress
Builder
On a farm
Actor
Actor
Actores
Actress
19 terms
Cwrs Mynediad Gogledd Cymru
S'mae
Bore da
P'nawn da
Noswaith dda
How are things / how are you?
Good Morning
Good afternoon
Good evening
S'mae
How are things / how are you?
Bore da
Good Morning
10 terms
Cwrs Mynediad Uned 1
nod, nodau
acen, acenion, acennau
sillaf, sillafau
saff
aim
accent
syllable
safe, secure
nod, nodau
aim
acen, acenion, acennau
accent
62 terms
Cwrs Mynediad Uned 8
Amser
Amser sbar
Beth amdanoch chi?
Bwyta ma's?
Time
Spare time
What about you?
To eat out
Amser
Time
Amser sbar
Spare time
Cwrs mynediad- Uned 3
Beth yw'ch enw chi?
Gareth dych chi?
Ie
Nage
What's your name?
Are you Gareth?
Yes
No
Beth yw'ch enw chi?
What's your name?
Gareth dych chi?
Are you Gareth?
34 terms
Cwrs Mynediad Uned 7
Braf
Bwrw cesair
Bwrw eira
Bwrw glaw
Fine (weather)
To hail
To snow
To snow
Braf
Fine (weather)
Bwrw cesair
To hail
50 terms
Cwrs Mynediad Uned 6
Bwyd
Dillad
Dros
Dw i'n brysur
Food
Clothes
Over
I'm busy
Bwyd
Food
Dillad
Clothes
744 terms
Geirfa Cwrs Mynediad
aros
coginio
chwarae
darllen
to wait / to stay
to cook
to play
to read
aros
to wait / to stay
coginio
to cook
40 terms
Cwrs Mynediad Uned 6
Bwyd
Dillad
Dros
Dw i'n brysur
comida
ropa
encima
estoy ocupado
Bwyd
comida
Dillad
ropa
Cwrs Mynediad - Uned 4
Beth yw ei enw e?
Siôn yw e
Beth yw ei henw hi?
Bethan yw hi
What's his name?
He's Siôn
What's her name?
She's Bethan
Beth yw ei enw e?
What's his name?
Siôn yw e
He's Siôn
41 terms
Cwrs Mynediad Uned 13
Am (+ TM)
Ar y ffordd
Brecwast
Cawod (b)
At (time)
On the way
Breakfast
Shower
Am (+ TM)
At (time)
Ar y ffordd
On the way
21 terms
Cwrs Mynediad Dwys
Dw i'n dysgu Cymraeg
Ga' i un?
Dych chi'n moyn?
Diolch
I'm learning Welsh
May I have one?
Do you want?
Thanks
Dw i'n dysgu Cymraeg
I'm learning Welsh
Ga' i un?
May I have one?
60 terms
Cwrs Mynediad Uned 15
Bwyd mor
Cwrdd a
Ffrainc
Hufen ia
Seafood
To meet
France
Ice cream
Bwyd mor
Seafood
Cwrdd a
To meet
66 terms
Cwrs Mynediad Uned 14
Ar gefn tractor
Awyren (b)
Bore ddoe
Brechdan(au) (b)
On (the back of) a tractor
Plane
Yesterday morning
Sandwich(es)
Ar gefn tractor
On (the back of) a tractor
Awyren (b)
Plane
35 terms
Cwrs Mynediad Uned 11
Bos
Cefnder
Cyfnither (b)
Cymydog
Boss
Cousin (m)
Cousin (f)
Neighbour
Bos
Boss
Cefnder
Cousin (m)
57 terms
Cwrs Mynediad Uned 12
Allwedd/i (b)
Anti/modryb
Ar
Ar ben
Key/s
Aunt
On
On top of
Allwedd/i (b)
Key/s
Anti/modryb
Aunt
11 terms
Cymraeg Mynediad Yr Amser
un o'r gloch
tri o'r gloch
chwarter i bump
chwarter wedi deg
one o'clock (1:00)
three o'clock (3:00)
quarter to five (4:45)
quarter past ten (10:15)
un o'r gloch
one o'clock (1:00)
tri o'r gloch
three o'clock (3:00)
12 terms
Cwrs Mynediad Uned 2
Eukaryotes cell
Prokaryotes
gweddol
ofnadwy
Have a proper nucleus
No proper membrane, DNA cluster, called a nucleoid
not bad/okay
terrible
Eukaryotes cell
Have a proper nucleus
Prokaryotes
No proper membrane, DNA cluster, called a nucleoid
17 terms
Cwrs mynediad uned 6
gofynnwch
eglwys
siop bapur
siopa bwyd
ask (command)
church
Newsagents
food shopping
gofynnwch
ask (command)
eglwys
church
26 terms
Cwrs Mynediad uned 4
beth yw ei rhif ffôn e?
beth yw rhif ffôn Flynn
enwau
holwch
what is his phone number?
What is Flynn's phone number
names
ask (command)
beth yw ei rhif ffôn e?
what is his phone number?
beth yw rhif ffôn Flynn
What is Flynn's phone number
17 terms
Cwrs mynediad uned 3
beth yw'chi enw chi
holwch
hyd at
ar bwys
what is your name (formal)
ask (command, not ofyn)
up to (e.g. up to 5)
near
beth yw'chi enw chi
what is your name (formal)
holwch
ask (command, not ofyn)
27 terms
Cwrs Mynediad uned 5
erbyn hyn
esgusodwch fi
gwraig bob dw i
gŵr helen dw i
by now
excuse me
I am bob's wife
I am helen's husband
erbyn hyn
by now
esgusodwch fi
excuse me
22 terms
Cwrs mynediad uned 11
Fy nhad i
Fy ngŵr i
Fy ngwraig i
Fy mhartner i
My dad
My husband
My wife
My partner
Fy nhad i
My dad
Fy ngŵr i
My husband
36 terms
Cwrs mynediad 1-10
Pwy dych chi?
Sut dych chi?
Go lew
Beth yw'ch enw chi?
Who are you?
How are you?
Ok
What is your name?
Pwy dych chi?
Who are you?
Sut dych chi?
How are you?
13 terms
Cwrs Mynediad CBAC Uned 2
Sut mae?
Bore da
Prynhawn da
Noswaith dda
How are you?
Good Morning
Good Afternoon
Good Evening
Sut mae?
How are you?
Bore da
Good Morning
43 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 4
Beth yw ei enw e?
Siôn yw e
Beth yw ei henw hi?
Bethan yw hi
What's his name?
He's Siôn
What's her name?
She's Bethan
Beth yw ei enw e?
What's his name?
Siôn yw e
He's Siôn
54 terms
Cwrs Mynediad Uned 16 Patrymau'r gorffennol
Mynd
Es i
Est ti
Aeth e/hi
To go
I went
You went
He/She went
Mynd
To go
Es i
I went
48 terms
019 - Cwrs Mynediad 1-4
braf cwrdd â chi
go lew
gweddol
beth yw'ch enw chi?
nice meeting you
OK, not bad (gl)
OK, not bad (gw)
what's your name?
braf cwrdd â chi
nice meeting you
go lew
OK, not bad (gl)
24 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 10
Oes diddordebau gyda ti?
Oes
Nac oes
Dwi'n hoffi . . .
Do you have interests?
Yes (I do)
No (I don't)
I like . . .
Oes diddordebau gyda ti?
Do you have interests?
Oes
Yes (I do)
40 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 5
Sut dych chi erbyn hyn?
Sut mae heno?
Sut wyt ti heddiw?
Ti'n iawn?
How are you by now? (Formal)
How are things tonight?
How are you today? (Informal)
You alright? (Informal)
Sut dych chi erbyn hyn?
How are you by now? (Formal)
Sut mae heno?
How are things tonight?
35 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 3
Beth yw'ch enw chi?
Beth yw dy enw di?
Heulwen dych chi?
Gerallt wyt ti?
What's your name? (Formal)
What's your name? (Informal)
Are you Heulwen? (Formal)
Are you Gerallt? (Informal)
Beth yw'ch enw chi?
What's your name? (Formal)
Beth yw dy enw di?
What's your name? (Informal)
40 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 6
Dwi'n mynd i . . . . (+Treiglad Meddal)
Dwi'n mynd i Gaerdydd
Dwi'n mynd i weld ffilm
Dwi'n mynd i ymweld â ffrindiau
I'm going to . . . . (+Treiglad Meddal)
I'm going to Cardiff
I'm going to see a film
I'm going to visit friends
Dwi'n mynd i . . . . (+Treiglad Meddal)
I'm going to . . . . (+Treiglad Meddal)
Dwi'n mynd i Gaerdydd
I'm going to Cardiff
31 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 8
Hoffi
Beth
Gwneud
Amser
Like (verb)
What
Do (verb)
Time
Hoffi
Like (verb)
Beth
What
Cwrs Mynediad Uned 3 Tudalen 9 & 10
Beth yw'ch enw chi?
Beth yw dy enw di?
Heulwen dych chi?
Gerallt wyt ti?
What's your name? (Formal)
What's your name? (Informal)
Are you Heulwen? (Formal)
Are you Gerallt? (Informal)
Beth yw'ch enw chi?
What's your name? (Formal)
Beth yw dy enw di?
What's your name? (Informal)
38 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 7
Sut mae'r tywydd heddiw?
Mae hi'n braf
Mae hi'n ddiflas
Mae hi'n gymylog
How's the weather today?
It's fine
It's miserable
It's cloudy
Sut mae'r tywydd heddiw?
How's the weather today?
Mae hi'n braf
It's fine
63 terms
cwrs mynediad 20 - 21- added
ar dân
lawnt n.f. (lawntiau)
drwy'r dydd
i fyny
on fire
lawn
all day
up
ar dân
on fire
lawnt n.f. (lawntiau)
lawn
22 terms
mynediad cwrs 16 -19 - added
meimio
ceisio
(prydau) pryd bwyd n.m.
y diawl dwl
to mime
to try (di trio)
meal (s)
the bloody stupid (idiot) (mad fool - idiom)
meimio
to mime
ceisio
to try (di trio)
22 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 2
Sut mae?
Shwmae!
Bore da
Prynhawn da
How are things?
Hello!
Good morning
Good afternoon
Sut mae?
How are things?
Shwmae!
Hello!
91 terms
Cwrs Mynediad Uned 5-10 Geirfa
Amser
Amser sbâr
Anifail
Arian
Time
Spare time
Animal
Money
Amser
Time
Amser sbâr
Spare time
30 terms
Cwrs Mynediad (Blwyddyn 1) - Uned 9
Mae ____ gyda fi
Mae car gyda fi
Mae llyfr gyda fi
Mae bwrdd gyda fi
I have a ____
I have a car
I have a book
I have a table
Mae ____ gyda fi
I have a ____
Mae car gyda fi
I have a car
Cwrs Mynediad Uned 2 (Fersiwn y De)
Sut mae?
Bore da
Prynhawn da
Noswaith dda
How are things / you?
Good morning
Good afternoon
Good evening
Sut mae?
How are things / you?
Bore da
Good morning
Cwrs Mynediad Uned 3 tudalen 10 & 11
Beth dych chi'n wneud?
Gŵr tŷ dwi
Dwi wedi ymddeol
Dwi'n ddi-waith
What do you do / What are you doing? (Formal)
I'm a house-husband
I'm retired
I'm unemployed
Beth dych chi'n wneud?
What do you do / What are you doing? (Formal)
Gŵr tŷ dwi
I'm a house-husband
Cwrs Mynediad Uned 2 Dyddiau'r wythnos Tudalen 8
Dydd Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Dydd Sul
Sunday
Dydd Llun
Monday
20 terms
Yr Amser / The Time - Cwrs Mynediad Uned 13
1.00
1.15
1.30
1.45
Un o'r gloch
Chwarter wedi un
Hanner awr wedi un
Chwarter i ddau
1.00
Un o'r gloch
1.15
Chwarter wedi un
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 14
Mae e'n dal
Mae hi'n fyr
Ydy e'n dew?
Ydy hi'n denau?
He is tall
She is short
Is he fat?
Is she thin?
Mae e'n dal
He is tall
Mae hi'n fyr
She is short
51 terms
Cwrs Mynediad Unedau 5-10 Patramau
Dw i'n mynd ma's
Rwyt ti'n ...
Mae e'n ...
Mae hi'n ...
I am going out
You are ...
He is ...
She is ...
Dw i'n mynd ma's
I am going out
Rwyt ti'n ...
You are ...
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 27
Ga' i botel o ddŵr
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
Beth wyt ti'n moyn i yfed?
can punt
I'll have a bottle of water
What do you want to eat?(form./plur.)
What do you want to drink?(inf./sing.)
100 pounds
Ga' i botel o ddŵr
I'll have a bottle of water
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
What do you want to eat?(form./plur.)
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 26
ar y beic
ar y bws
ar y trên
bagiau
on the bike
on the bus
on the train
bags/luggage
ar y beic
on the bike
ar y bws
on the bus
Cwrs Mynediad Uned 2 (Fersiwn y De) Tudalen 6
Sut mae?
Bore da
Prynhawn da
Noswaith dda
How are things / you?
Good morning
Good afternoon
Good evening
Sut mae?
How are things / you?
Bore da
Good morning
1 of 10