How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "cymraeg geirfa 16"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg geirfa 16"

235 terms
Geirfa Cymraeg
Ceisio
Dianc
Mynd at goll
Difetha
Trying
Escape
Get lost
Ruin
Ceisio
Trying
Dianc
Escape
13 terms
Geirfa cymraeg
Hello
How are you?
Good day
One
Helo
Sut wyt ti?
Dydd da
Un
Hello
Helo
How are you?
Sut wyt ti?
45 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 16 (Gogledd Cymru)
achlysur
agwedd
blêr
brysio
occasion
attitude
untidy
to hurry
achlysur
occasion
agwedd
attitude
20 terms
Geirfa (Olwen) - CYMRAEG
y chennatau a orucpwyd
dyuot
chamse
gordtorch
anfonwyd amdani
daeth
mantell
torch
y chennatau a orucpwyd
anfonwyd amdani
dyuot
daeth
22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
59 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 7&8
archeb [b]
archebu
diweddar
effro
an order
to order
recent
awake
archeb [b]
an order
archebu
to order
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
68 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 3&4
aflonydd
cartrefol
cyffiniau
cymdeithasu
restless
at home
vicinity
to socialise
aflonydd
restless
cartrefol
at home
57 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 1&2
ar wahan i
cymdeithas
diogi
ffraeo
apart from
society
to laze
to quarrel
ar wahan i
apart from
cymdeithas
society
61 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 5&6
arwyddocad
cysylltu efo
estyniad
galwad
significant
to contact
extension
a call
arwyddocad
significant
cysylltu efo
to contact
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
14 terms
#16 - Geirfa
prifathro
rhif
gair
cymryd
headmaster
number
word
to take
prifathro
headmaster
rhif
number
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
27 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14 (Gogledd Cymru)
cydweithio
cyfweliad
cymwysterau
cynnig
to co-operate, to work together
interview
qualifications
to apply
cydweithio
to co-operate, to work together
cyfweliad
interview
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 19 (Gogledd Cymru)
amrywiol
camarweiniol
cywiro
drysu
various
misleading
to correct
to confuse
amrywiol
various
camarweiniol
misleading
35 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 20 (Gogledd Cymru)
addas
hongian
hunllef
mellten
appropriate
to hang
nightmare
lightning
addas
appropriate
hongian
to hang
34 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 17 (Gogledd Cymru)
arferion
cip
derbynneb
gynnau
habits
glance
receipt
just now
arferion
habits
cip
glance
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 18 (Gogledd Cymru)
cael hwyl arni
crempog
diwydiant
dymuno
to do well, to be successful
pancake
industry
to wish
cael hwyl arni
to do well, to be successful
crempog
pancake
64 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15 (Gogledd Cymru)
aballu
anafu
brathu
budr
and the like
to injure
to bite
dirty
aballu
and the like
anafu
to injure
19 terms
Uned CTHEI 7 Geirfa Rhestr (Cymraeg )
Esgynnol
Borders
cell
cell Cyfeiriad
O A i Y , neu 1 i 9 ( gwerth bach i werth mwy) .
Llinell roddir ar un neu fwy o ochr cell .
Y groesffordd colofn a rhes ar daflen waith .
Mae lleoliad cell mewn taflen waith .
Esgynnol
O A i Y , neu 1 i 9 ( gwerth bach i werth mwy) .
Borders
Llinell roddir ar un neu fwy o ochr cell .
20 terms
Geirfa 16
chez moi
interdit
si
un maillot de bains
fy nhy
not allowed
and
suit nofio
chez moi
fy nhy
interdit
not allowed
82 terms
Geirfa 16
Sylw(adau)
Ysgallen
Er maint
Main
Comment(s)
Thistle
No matter how much
Slender
Sylw(adau)
Comment(s)
Ysgallen
Thistle
17 terms
Wlpan 16 - Geirfa
on a bike
aeroplane
to fly
ship
ar gefn beic
awyren
hedfan
llong
on a bike
ar gefn beic
aeroplane
awyren
16 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 42 - 50)
kynyd a digonho kynydyaeth
a ducpwyt yn teir nossic
wys
du
heliwr cŵn a gyflawna helwriaeth
a ddygwyd yn dair noson oed
wyddwys
lle
kynyd a digonho kynydyaeth
heliwr cŵn a gyflawna helwriaeth
a ducpwyt yn teir nossic
a ddygwyd yn dair noson oed
12 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 72 - 81)
dyuot a orugant
Cuan Cum Kawlwyt
pei as gwypwn
glynn coet
daethant
Tylluan Cwm Cawlwyd
pe gwyddyn hynny
dyffryn coed
dyuot a orugant
daethant
Cuan Cum Kawlwyt
Tylluan Cwm Cawlwyd
19 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 82 - 96)
Gwrhyr a dywawt
yr ys pell o amser
maen
ac y ar y benn ef y pigwn y syr bop uc…
dywedodd Gwrhyr
ers llawer o amser
carreg
ac ar ben y garreg, byddwn yn sefyll a chrafu'r sêr oddi arni…
Gwrhyr a dywawt
dywedodd Gwrhyr
yr ys pell o amser
ers llawer o amser
17 terms
Geirfa (Hela'r Twrch Trwyth) - CYMRAEG (llinellau 238 - 256)
dynessau a oruc
a dygrynnyaw
ac ymauael yn gyntaf yn y traet a'e gl…
brathu amws
dynesodd
a chau arno
a gafael yn ei draed yn gyntaf a'i wlychu yn Hafren nes bod y…
ysbardunodd
dynessau a oruc
dynesodd
a dygrynnyaw
a chau arno
14 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 61 - 71)
dyout a orugant hyt yn lle
kennadeu
kany wdam aniueil hyn no thi
dim y wrth
daethant i'r lle
negeswyr
cans gan na wyddom am anifail hŷn na thi
rhywbeth am
dyout a orugant hyt yn lle
daethant i'r lle
kennadeu
negeswyr
13 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 51 - 60)
kerdet a orugant racdunt
gouyn a oruc
yr Duw
dim y wrth
teithiasant yn eu blaen
gofynodd
er mwyn Duw
rhywbeth am
kerdet a orugant racdunt
teithiasant yn eu blaen
gouyn a oruc
gofynodd
50 terms
Geirfa (Culhwch yn mynd i lys Arthur) - CYMRAEG
dygvys
kaffel
heb y tat
geuynderw
tyngu
cael
ebe'r tad
cefnder
dygvys
tyngu
kaffel
cael
20 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 97 - 120)
y gymeint a wypwyf i, mi a'e dywedaf
gan bob llanw yd af i ar hyt yr auon u…
keueis i nu cheueis eirmoet o drwc y g…
mal
fe ddywedaf i gymaint ag a wn i
fe âf i gyda phob llanw i fyny ar hyd yr afon hyd nes i mi dd…
cefais i ddrwg na chefais erioed ei gymaint
fel
y gymeint a wypwyf i, mi a'e dywedaf
fe ddywedaf i gymaint ag a wn i
gan bob llanw yd af i ar hyt yr auon u…
fe âf i gyda phob llanw i fyny ar hyd yr afon hyd nes i mi dd…
20 terms
Wlpan 16 geirfa
ar gefn beic
awyren
hedfan
llong
on a bike
aeroplane
to fly
ship
ar gefn beic
on a bike
awyren
aeroplane
27 terms
Uned 16 geirfa
Gwobrwyo
Llongyfarch
Taflu
Taro
To reward
To congratulate
To throw
To strike
Gwobrwyo
To reward
Llongyfarch
To congratulate
28 terms
Geirfa Mynediad - Uned 16
clywed
cwrdd â
dweud
gofyn
to hear
to meet
to say / to tell
to ask
clywed
to hear
cwrdd â
to meet
74 terms
Sylfaen Geirfa Unedau 13-16
cofrestru
ebostio
enwi
geni
to register
to email
to name
to be born
cofrestru
to register
ebostio
to email
30 terms
#16 - Geirfa - Canolradd Abertawe
achos
ar ran
balch
barnwr
case
on behalf of
pleased
judge
achos
case
ar ran
on behalf of
37 terms
Sylfaen, Geirfa Unedau 16 - 20
adolygu
anghofio
bargeinio
bisgïen
to revise
to forget
to bargain
a biscuit
adolygu
to revise
anghofio
to forget
12 terms
Geirfa 1 31.10.16
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid
nam ar y synhwyrau
adnodd
Gwlad Pwyl
Youth Offending Service
sensory impairment
resource
Poland
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid
Youth Offending Service
nam ar y synhwyrau
sensory impairment
1 of 7