How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "cymraeg geirfa 16"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg geirfa 16"

Geirfa Cymraeg
Ceisio
Dianc
Mynd at goll
Difetha
Trying
Escape
Get lost
Ruin
45 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 16 (Gogledd Cymru)
achlysur
agwedd
blêr
brysio
occasion
attitude
untidy
to hurry
Geirfa cymraeg
Hello
How are you?
Good day
One
Helo
Sut wyt ti?
Dydd da
Un
20 terms
Geirfa (Olwen) - CYMRAEG
y chennatau a orucpwyd
dyuot
chamse
gordtorch
anfonwyd amdani
daeth
mantell
torch
22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
59 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 7&8
archeb [b]
archebu
diweddar
effro
an order
to order
recent
awake
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
68 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 3&4
aflonydd
cartrefol
cyffiniau
cymdeithasu
restless
at home
vicinity
to socialise
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
61 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 5&6
arwyddocad
cysylltu efo
estyniad
galwad
significant
to contact
extension
a call
57 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 1&2
ar wahan i
cymdeithas
diogi
ffraeo
apart from
society
to laze
to quarrel
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
14 terms
#16 - Geirfa
prifathro
rhif
gair
cymryd
headmaster
number
word
to take
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
27 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14 (Gogledd Cymru)
cydweithio
cyfweliad
cymwysterau
cynnig
to co-operate, to work together
interview
qualifications
to apply
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 19 (Gogledd Cymru)
amrywiol
camarweiniol
cywiro
drysu
various
misleading
to correct
to confuse
35 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 20 (Gogledd Cymru)
addas
hongian
hunllef
mellten
appropriate
to hang
nightmare
lightning
34 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 17 (Gogledd Cymru)
arferion
cip
derbynneb
gynnau
habits
glance
receipt
just now
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 18 (Gogledd Cymru)
cael hwyl arni
crempog
diwydiant
dymuno
to do well, to be successful
pancake
industry
to wish
64 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15 (Gogledd Cymru)
aballu
anafu
brathu
budr
and the like
to injure
to bite
dirty
Uned CTHEI 7 Geirfa Rhestr (Cymraeg )
Esgynnol
Borders
cell
cell Cyfeiriad
O A i Y , neu 1 i 9 ( gwerth bach i werth mwy) .
Llinell roddir ar un neu fwy o ochr cell .
Y groesffordd colofn a rhes ar daflen waith .
Mae lleoliad cell mewn taflen waith .
20 terms
Geirfa 16
chez moi
interdit
si
un maillot de bains
fy nhy
not allowed
and
suit nofio
82 terms
Geirfa 16
Sylw(adau)
Ysgallen
Er maint
Main
Comment(s)
Thistle
No matter how much
Slender
16 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 42 - 50)
kynyd a digonho kynydyaeth
a ducpwyt yn teir nossic
wys
du
heliwr cŵn a gyflawna helwriaeth
a ddygwyd yn dair noson oed
wyddwys
lle
12 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 72 - 81)
dyuot a orugant
Cuan Cum Kawlwyt
pei as gwypwn
glynn coet
daethant
Tylluan Cwm Cawlwyd
pe gwyddyn hynny
dyffryn coed
19 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 82 - 96)
Gwrhyr a dywawt
yr ys pell o amser
maen
ac y ar y benn ef y pigwn y syr bop ucher
dywedodd Gwrhyr
ers llawer o amser
carreg
ac ar ben y garreg, byddwn yn sefyll a chrafu'r sêr oddi arni…
14 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 61 - 71)
dyout a orugant hyt yn lle
kennadeu
kany wdam aniueil hyn no thi
dim y wrth
daethant i'r lle
negeswyr
cans gan na wyddom am anifail hŷn na thi
rhywbeth am
13 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 51 - 60)
kerdet a orugant racdunt
gouyn a oruc
yr Duw
dim y wrth
teithiasant yn eu blaen
gofynodd
er mwyn Duw
rhywbeth am
17 terms
Geirfa (Hela'r Twrch Trwyth) - CYMRAEG (llinellau 238 - 256)
dynessau a oruc
a dygrynnyaw
ac ymauael yn gyntaf yn y traet a'e gle…
brathu amws
dynesodd
a chau arno
a gafael yn ei draed yn gyntaf a'i wlychu yn Hafren nes bod y…
ysbardunodd
50 terms
Geirfa (Culhwch yn mynd i lys Arthur) - CYMRAEG
dygvys
kaffel
heb y tat
geuynderw
tyngu
cael
ebe'r tad
cefnder
20 terms
Geirfa (Chwedl yr Anifeiliaid Hynaf) - CYMRAEG (llinellau 97 - 120)
y gymeint a wypwyf i, mi a'e dywedaf
gan bob llanw yd af i ar hyt yr auon uc…
keueis i nu cheueis eirmoet o drwc y gy…
mal
fe ddywedaf i gymaint ag a wn i
fe âf i gyda phob llanw i fyny ar hyd yr afon hyd nes i mi ddo…
cefais i ddrwg na chefais erioed ei gymaint
fel
20 terms
Wlpan 16 geirfa
ar gefn beic
awyren
hedfan
llong
on a bike
aeroplane
to fly
ship
17 terms
Wlpan 16 - Geirfa
on a bike
aeroplane
to fly
ship
ar gefn beic
awyren
hedfan
llong
27 terms
Uned 16 geirfa
Gwobrwyo
Llongyfarch
Taflu
Taro
To reward
To congratulate
To throw
To strike
28 terms
Geirfa Mynediad - Uned 16
clywed
cwrdd â
dweud
gofyn
to hear
to meet
to say / to tell
to ask
Sylfaen Geirfa Unedau 13-16
cofrestru
ebostio
enwi
geni
to register
to email
to name
to be born
30 terms
#16 - Geirfa - Canolradd Abertawe
achos
ar ran
balch
barnwr
case
on behalf of
pleased
judge
37 terms
Sylfaen, Geirfa Unedau 16 - 20
adolygu
anghofio
bargeinio
bisgïen
to revise
to forget
to bargain
a biscuit
132 terms
Geirfa Unedau 16 - 20 CANOLRADD
angladd
angladdau
alaw
alawon
funeral
funerals
melody
melodies
1 of 6