Study sets matching "cymraeg geirfa uned"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg geirfa uned"

Uned CTHEI 7 Geirfa Rhestr (Cymraeg )
Esgynnol
Borders
cell
cell Cyfeiriad
O A i Y , neu 1 i 9 ( gwerth bach i werth mwy) .
Llinell roddir ar un neu fwy o ochr cell .
Y groesffordd colofn a rhes ar daflen waith .
Mae lleoliad cell mewn taflen waith .
Esgynnol
O A i Y , neu 1 i 9 ( gwerth bach i werth mwy) .
Borders
Llinell roddir ar un neu fwy o ochr cell .
Geirfa Cymraeg
Ceisio
Dianc
Mynd at goll
Difetha
Trying
Escape
Get lost
Ruin
Ceisio
Trying
Dianc
Escape
20 terms
Geirfa (Olwen) - CYMRAEG
y chennatau a orucpwyd
dyuot
chamse
gordtorch
anfonwyd amdani
daeth
mantell
torch
y chennatau a orucpwyd
anfonwyd amdani
dyuot
daeth
22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
68 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 3&4
aflonydd
cartrefol
cyffiniau
cymdeithasu
restless
at home
vicinity
to socialise
aflonydd
restless
cartrefol
at home
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
61 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 5&6
arwyddocad
cysylltu efo
estyniad
galwad
significant
to contact
extension
a call
arwyddocad
significant
cysylltu efo
to contact
57 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 1&2
ar wahan i
cymdeithas
diogi
ffraeo
apart from
society
to laze
to quarrel
ar wahan i
apart from
cymdeithas
society
59 terms
Cymraeg - Uwch - Geirfa 7&8
archeb [b]
archebu
diweddar
effro
an order
to order
recent
awake
archeb [b]
an order
archebu
to order
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
Geirfa uned
Dibynadwyedd
Dibynadwy
Annibynadwy
Ffynhonnell
...
...
...
...
Dibynadwyedd
...
Dibynadwy
...
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
9 terms
Mynediad Geirfa uned 7
diwetha
gardd
gobeithio
gwaeth
last
garden
to hope
worse
diwetha
last
gardd
garden
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
7 terms
Canolradd uned 4 geirfa
archebu lle
cymaint â
cyn gynted â
cyn lleied â
to book a place
as big / many as
as fast as
as small / few as
archebu lle
to book a place
cymaint â
as big / many as
35 terms
Geirfa mynediad uned 4
Actor
Actores
Adeiladwr
Ar y fferm
Actor
Actress
Builder
On the farm
Actor
Actor
Actores
Actress
36 terms
Geirfa uned 19 Canolradd
addurno
druan
hyfforddi
damcaniaeth (b)
to decorate
poor thing
to train
theory
addurno
to decorate
druan
poor thing
24 terms
Geirfa Uned 3
*
actor
cerca
en el momento
actor
ar bwys
ar hyn o bryd
athrawes
*
actor
actor
ar bwys
28 terms
Canolradd uned 5 geirfa
a dweud y gwir
anhygoed
atgoffa
cogydd
to tell the truth
incredible
to remind
cook (person)
a dweud y gwir
to tell the truth
anhygoed
incredible
25 terms
Geirfa mynediad uned 5
brawd
bwythyn
carafân
cariad
brother
cottage
caravan
love/boyfriend/girlfriend
brawd
brother
bwythyn
cottage
24 terms
Geirfa Canolradd Uned 1
adeilad
adolygu
amgueddfa (b)
amgueddfeydd
building
to revise
museum
museums
adeilad
building
adolygu
to revise
28 terms
Canolradd uned 6 geirfa
arwr
arwyr
cadw'n heini
cyffrous
hero
heroes
to keep fit
exciting
arwr
hero
arwyr
heroes
15 terms
Canolradd uned 3 geirfa
adloniant
amodol
atgoffa
awyddus
entertainment
conditional
to remind
keen
adloniant
entertainment
amodol
conditional
12 terms
Geirfa Wlpan Uned A
byw
Cymraeg
diolch
dysgu
live
Welsh
thanks
to learn
byw
live
Cymraeg
Welsh
24 terms
Geirfa Mynediad Uned 6
Bwyd
dillad
dros
dw i'n brysur
food
clothes
Over
I'm busy
Bwyd
food
dillad
clothes
57 terms
Canolradd Uned 9 Geirfa
addas
aduniad
amgaeaf
amgáu
suitable
reunion
I enclose
to enclose
addas
suitable
aduniad
reunion
34 terms
Geirfa Uned 5 Mynediad
ateb
golchi
amser
arian
to answer
to wash
time
money
ateb
to answer
golchi
to wash
24 terms
Geirfa Mynediad uned 3
Actor
Ar hyn o bryd
Athrawes
Athro
At the moment
Actor
Ar hyn o bryd
At the moment
18 terms
Geirfa Wlpan Uned B
bach
be'
bisgeden
cacen
little
what
biscuit
cake
bach
little
be'
what
14 terms
Geirfa Wlpan Uned C
chwarae
dosbarth
dydd
ddoe
to play
class
day
yesterday
chwarae
to play
dosbarth
class
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
20 terms
Geirfa Wlpan Uned CH
araf
bendigedig
bore da
braf
slow
wonderful
good morning
fine
araf
slow
bendigedig
wonderful
17 terms
Geirfa Canolradd Uned 8
to report back
hopeless
order
orders
adrodd yn ôl
anobeithiol
archeb
archebion
to report back
adrodd yn ôl
hopeless
anobeithiol
29 terms
Canolradd Uned 2 geirfa
archwiliad
archwiliadau
cyfnither
cyfnitherod
examination (meddygol)
examinations (meddygol)
cousin (female)
cousins (female)
archwiliad
examination (meddygol)
archwiliadau
examinations (meddygol)
Cymraeg Uned 4 - Dathlu
Achlysur
Priodas
Dyweddïad
Nos Galan Gaeaf
Occasion
Wedding
Engagement
Halloween
Achlysur
Occasion
Priodas
Wedding
10 terms
Geirfa Wlpan Uned C
chwarae
dosbarth
dydd
ddoe
to play
class
day
yesterday
chwarae
to play
dosbarth
class
15 terms
Uned 19 CBAC Geirfa
edrychwch!
postiwch!
golchwch!
ffoniwch!
look!
post!
wash!
phone!
edrychwch!
look!
postiwch!
post!
Geirfa Gwrando Uned 11
gofalu am
cwningen
tra
dianc
to look after
rabbit
while
to escape
gofalu am
to look after
cwningen
rabbit
8 terms
Sylfaen: Uned 22 - Geirfa
caniatâd
cawn ni weld
cymwynas
cymwynasau
permission
we'll see
favour
favours
caniatâd
permission
cawn ni weld
we'll see
21 terms
Sylfaen: Uned 10 - geirfa
bord (b)
cân (b)
caneuon
ceiniog (b)
table
song
songs
penny
bord (b)
table
cân (b)
song
1 of 10