Study sets matching "cymraeg welsh byd technoleg"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg welsh byd technoleg"

10 terms
Revision unit 4 welsh technoleg - technology
Mae ipad gyda fy mam.
Dydy fy nhad ddim yn hoffi defnyddio t…
Mae ffonau symudol yn ddefnyddio iawn.
Dydy'r We ddim yn ddiogel.
My mother has an ipad.
My father doesn't like using technology.
Mobile phones are very useful.
The internet isn't safe.
Mae ipad gyda fy mam.
My mother has an ipad.
Dydy fy nhad ddim yn hoffi defnyddio t…
My father doesn't like using technology.
19 terms
MrGWallCymraeg - Enwau ac Ymadroddion Technoleg / Technology Phrases and Nouns
phone
computer
laptop
tablet
ffôn
cyfrifiadur
gliniadur
llechen
phone
ffôn
computer
cyfrifiadur
45 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 9
aros
Beth am ddydd Mawrth?
brechdan
brecwast
to wait/stay
What about Tuesday?
sandwich
breakfast
aros
to wait/stay
Beth am ddydd Mawrth?
What about Tuesday?
15 terms
Unit 4 Revision Technoleg - vocab
Cyfrifiadur
Ffôn symudol
Siopa ar y we
Gwaith cwrs
Computer
Mobile phone
Internet shopping
Coursework
Cyfrifiadur
Computer
Ffôn symudol
Mobile phone
36 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 22
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
Beth wnaeth e wedyn?
Brynodd hi rywbeth?
Bryn went back to the flat
What did Bryn do last night?
What did he do then?
Did she buy something/anything?
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Bryn went back to the flat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
What did Bryn do last night?
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 27
Ga' i botel o ddŵr
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
Beth wyt ti'n moyn i yfed?
can punt
I'll have a bottle of water
What do you want to eat?(form./plur.)
What do you want to drink?(inf./sing.)
100 pounds
Ga' i botel o ddŵr
I'll have a bottle of water
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
What do you want to eat?(form./plur.)
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 20
Es i i'r dre
Es i i'r gwaith
Es i ddim i unman
Aeth e i Gaerfyrddin
I went to town
I went to work
I didn't go anywhere
He went to Carmarthen
Es i i'r dre
I went to town
Es i i'r gwaith
I went to work
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 33
Ble o't ti'n byw?
byd bach
cyn symud 'ma
D)o'n i ddim yn byw 'na
Where did you live/were you living? (ti)
small world
before moving
I didn't live/wasn't living there
Ble o't ti'n byw?
Where did you live/were you living? (ti)
byd bach
small world
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 25
Beth gaeth Ffred a Sandra?
Beth gaeth Ffred i ginio?
Beth gaethoch chi?
Beth gest ti i frecwast?
What did Ffred and Sandra have?
What did Ffred have for dinner?
What did you have? (plural)
What did you have for breakfast? (singular)
Beth gaeth Ffred a Sandra?
What did Ffred and Sandra have?
Beth gaeth Ffred i ginio?
What did Ffred have for dinner?
20 terms
Technoleg FE
Technoleg
Wyt ti'n...?
defnyddio
Beth wyt ti'n feddwl o...?
technology
Do you....?
use
What do you think of...?
Technoleg
technology
Wyt ti'n...?
Do you....?
11 terms
Welsh - school subjects
Maths
english
science
geography
Mathemateg
saesneg
gwyddoniaeth
daearyddiaeth
Maths
Mathemateg
english
saesneg
10 terms
Pynciau Ysgol
Cymraeg
Saesneg
Ffrangeg
Hanes
Cymraeg
Saesneg
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 47
afiechyd
annwyd
ar
Beth sy'n bod ar Sandra?
illness
(a) cold
on
What's wrong with Sandra?
afiechyd
illness
annwyd
(a) cold
Welsh Subjects
Cymraeg
Saesneg
Ffrangeg
Mathemateg
Welsh
English
French
Maths
Cymraeg
Welsh
Saesneg
English
29 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 32
'Na beth yw enw ein ci ni
'Na chi enw rhyfedd
amdano fe
asgwrn
That's what our dog's name is
That's a strange name
about it
bone
'Na beth yw enw ein ci ni
That's what our dog's name is
'Na chi enw rhyfedd
That's a strange name
12 terms
Bl.7 test 3 pynciau/subjects
Cymraeg
Saesneg
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Welsh
English
Science
Games
Cymraeg
Welsh
Saesneg
English
Welsh Lesson 1
dw i'n
moyn
gwybod
mynd
i am
to want
to know
to go
dw i'n
i am
moyn
to want
Pynciau Ysgol
Welsh
Science
History
Technology
Cymraeg
Gwyddoniaeth
Hanes
Technoleg
Welsh
Cymraeg
Science
Gwyddoniaeth
20 terms
Geirfa Technoleg
cyfrifiadur
gwefan
technoleg
ffôn symudol
computer
website
technology
mobile phone
cyfrifiadur
computer
gwefan
website
14 terms
Revision Unit 4 - Technoleg 2 sentence patterns
werth pob ceiniog
Fy hoff app ydy
mae'n hawsach
maen nhw'n ddefnyddiol
worth every penny
Mae favourite app is
it's easier
they are useful
werth pob ceiniog
worth every penny
Fy hoff app ydy
Mae favourite app is
Blwyddyn 7 - Pynciau Ysgol
Cymraeg
Ffrangeg
Saesneg
Sbaeneg
Cymraeg
Ffrangeg
8 terms
Welsh- celebrities
Ser
Dod o
Enwog am
Dros y byd
Celebrity
Comes from
Famous for
All over the world
Ser
Celebrity
Dod o
Comes from
15 terms
Ysgol
mathemateg
celf
Sbaeneg
gwyddoniaeth
mathematics
art
Spanish
science
mathemateg
mathematics
celf
art
Welsh Subjects
hanes
saesneg
daearyddiaeth
drama
history
English
geography
drama
hanes
history
saesneg
English
Welsh Subjects 2
Welsh
English
French
Maths
Cymraeg
Saesneg
Ffrangeg
Mathemateg
Welsh
Cymraeg
English
Saesneg
14 terms
ysgol qehs
History
Art
English
Technology
hanes
celf
saesneg
technoleg
History
hanes
Art
celf
14 terms
ysgol
History
Art
English
Technology
hanes
celf
saesneg
technoleg
History
hanes
Art
celf
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
23 terms
un dau tri- Pynciau'r Ysgol QEHS
Welsh
French
Spanish
English
Cymraeg
Ffrangeg
Sbaeneg
Saesneg
Welsh
Cymraeg
French
Ffrangeg
14 terms
Blwyddyn 7 - Pynciau Ysgol
Cymraeg
Sbaeneg
Saesneg
Daearyddiaeth
Welsh
Spanish
English
Geography
Cymraeg
Welsh
Sbaeneg
Spanish
20 terms
Pynciau'r ysgol
Cymraeg
Saesneg
Almaeneg
Ffrangeg
Welsh
English
german
French
Cymraeg
Welsh
Saesneg
English
pynciau ysgol/ school subjects
Saesneg
Cymraeg
Ffrangeg
mathemateg
English
Welsh
French
maths
Saesneg
English
Cymraeg
Welsh
13 terms
Subjects in Welsh
Cymraeg
Cerddoriaeth
Almaeneg
Mathemateg
Welsh
Music
German
Mathematics
Cymraeg
Welsh
Cerddoriaeth
Music
12 terms
ysgol qe2
History
Art
English
Technology
hanes
celf
saesneg
technoleg
History
hanes
Art
celf
12 terms
Subjects
Daetyddiaeth
Cymraeg
Ymaer corff
Technoleg gwibodaeth
Geography
Welsh
P.e
I.t
Daetyddiaeth
Geography
Cymraeg
Welsh
197 terms
#20 - Diarhebion Cymraeg
Dyfal donc a dyr y garreg
Anodd tynnu cast o hen geffyl
Allwedd calon, cwrw da
Cartref yw cartref, er tloted y bo
Constant blows will break the stone
It's hard to make an old horse unlearn a trick
The key to the heart, good beer
Home is home, no matter how poor
Dyfal donc a dyr y garreg
Constant blows will break the stone
Anodd tynnu cast o hen geffyl
It's hard to make an old horse unlearn a trick
Pynciau'r ysgol
Cymraeg
Ffrangeg
Almaeneg
Saesneg
Welsh
French
German
English
Cymraeg
Welsh
Ffrangeg
French
ysgol 1
Cymraeg
saesneg
cerddoriaeth
daearyddiaeth
welsh
english
music
geography
Cymraeg
welsh
saesneg
english
18 terms
Revision unit 4 Welsh Y Penwythnos - The weekend vocab
Cwrdd a ffrindiau
Chwarae tenis
Gwneud dim byd
Mynd am dro
To meet friends
To play tenis
To do nothing
To go for a walk
Cwrdd a ffrindiau
To meet friends
Chwarae tenis
To play tenis
15 terms
Pynciau'r Ysgol
Ysgol
Cymraeg
Mathemateg
Daearyddiaeth
...
Welsh
Maths
Geography
Ysgol
...
Cymraeg
Welsh
Pynciau ysgol
Cymraeg
Saesneg
Ffrangeg
Hanes
Welsh
English
French
History
Cymraeg
Welsh
Saesneg
English
13 terms
7 pynciau ysgol
cymraeg
hanes
daearyddiaeth
gwyddoniaeth
welsh
history
geography
science
cymraeg
welsh
hanes
history
Pynciau'r Ysgol (19.01.2016)
mathematics
English
science
geography
mathemateg
Saesneg
gwyddoniaeth
daearyddiaeth
mathematics
mathemateg
English
Saesneg
13 terms
Pynciau Ysgol
Cymraeg
Saesneg
Mathemateg
Hanes
Welsh
English
Maths
History
Cymraeg
Welsh
Saesneg
English
11 terms
Pynciau Ysgol
Mathemateg
Gwyddoniaeth
Hanes
Daearyddiaeth
Maths
Science
History
Geography
Mathemateg
Maths
Gwyddoniaeth
Science
TGAU: ysgol / GCSE: school
astudio
pwnc
pynciau
gwers
study
subject
subjects
lesson
astudio
study
pwnc
subject
12 terms
ysgol
History
Art
English
Technology
hanes
celf
saesneg
technoleg
History
hanes
Art
celf
40 terms
Yr Ardal- Cymraeg
Ddiflas
Dwll o le
Brysur
Swnllyd
Boring
A dump
Busy
Noisy
Ddiflas
Boring
Dwll o le
A dump
11 terms
Pynciau Ysgol QEHS
Mathemateg
Gwyddoniaeth
Hanes
Daearyddiaeth
Maths
Science
History
Geography
Mathemateg
Maths
Gwyddoniaeth
Science
23 terms
Pynciau'r Ysgol QEHS
Welsh
French
Spanish
English
Cymraeg
Ffrangeg
Sbaeneg
Saesneg
Welsh
Cymraeg
French
Ffrangeg
1 of 3