How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "cymraeg welsh orllewin geirfa"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg welsh orllewin geirfa"

22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
44 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 8
am
amserlen
awr
awyren
at (time)
timetable
hour
aeroplane
am
at (time)
amserlen
timetable
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 4
Ble wyt ti'n mynd?
cael pryd o fwyd
cael
Caerdydd
Where are you going?
have a meal
to have/to get
Cardiff
Ble wyt ti'n mynd?
Where are you going?
cael pryd o fwyd
have a meal
45 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 9
aros
Beth am ddydd Mawrth?
brechdan
brecwast
to wait/stay
What about Tuesday?
sandwich
breakfast
aros
to wait/stay
Beth am ddydd Mawrth?
What about Tuesday?
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 15
ar bwys Castell-nedd
ar y ffordd i Bontardawe
Beth yw enw'r lle?
Ble dych chi'n byw?
near Neath
on the way to Pontardawe
What's the name of the place?
Where do you live? (formal)
ar bwys Castell-nedd
near Neath
ar y ffordd i Bontardawe
on the way to Pontardawe
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 11
allwedd
allweddi
anifail
anifeiliaid
key
keys
animal
animals
allwedd
key
allweddi
keys
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 7
braf
bwrw
bwrw cesair
bwrw eira
fine
to cast/hit/strike
to hail
to snow
braf
fine
bwrw
to cast/hit/strike
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 23
Aethon nhw i weld ffrindiau
Aethon ni i'r Aifft
Arhoson ni mewn gwesty
Beth wnaeth y plant?
They went to see friends
We went to Egypt
We stayed in a hotel.
What did the children do?
Aethon nhw i weld ffrindiau
They went to see friends
Aethon ni i'r Aifft
We went to Egypt
46 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 5
Wyt ti'n lico nofio?
Dych chi'n lico canu?
Dw i'n lico Pobol y Cwm
Dw i'n lico garddio'n fawr
Do you like swimming? (informal/singular)
Do you like singing? (formal/plural)
I like Pobol y Cwm
I like gardening a lot
Wyt ti'n lico nofio?
Do you like swimming? (informal/singular)
Dych chi'n lico canu?
Do you like singing? (formal/plural)
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 3
Aberhonddu
athrawes
athro
Beth yw ei enw e?
Brecon
teacher (f)
teacher (m)
What is his name?
Aberhonddu
Brecon
athrawes
teacher (f)
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 6
adeiladwr
Albert dych chi?
Caerfyrddin
cant
builder
Are you Albert? (formal/emphatic)
Carmarthen
100
adeiladwr
builder
Albert dych chi?
Are you Albert? (formal/emphatic)
43 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 10
annwyl
benywaidd
Beth yw oedran y ferch?
Beth yw oedran y mab?
dear/cute
feminine
What is your daughter's age?
What is your son's age?
annwyl
dear/cute
benywaidd
feminine
29 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 2
ar fferm
Beth dych chi'n 'neud?
Beth yw'ch enw chi?
Ble dych chi'n byw?
on a farm
What do you do?
What's your name?
Where do you live?
ar fferm
on a farm
Beth dych chi'n 'neud?
What do you do?
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 1
a chi?
a ti?
bore da
chwech
and you? (formal/plural)
and you? (infrormal/singular)
good morning
six
a chi?
and you? (formal/plural)
a ti?
and you? (infrormal/singular)
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 26
ar y beic
ar y bws
ar y trên
bagiau
on the bike
on the bus
on the train
bags/luggage
ar y beic
on the bike
ar y bws
on the bus
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 19
Ar y ford mae e
Ble ar y ford?
Ble mae'r bag?
credu
On the table it is
Where on the table?
Where's the bag?
to think/believe
Ar y ford mae e
On the table it is
Ble ar y ford?
Where on the table?
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 14
Mae e'n dal
Mae hi'n fyr
Ydy e'n dew?
Ydy hi'n denau?
He is tall
She is short
Is he fat?
Is she thin?
Mae e'n dal
He is tall
Mae hi'n fyr
She is short
35 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 16
Beth yw enw dy gi di?
Ble mae dy ffôn di?
Ble mae e'n byw?
Cefin yw enw fy nghi i
What is your dog's name?
Where's your phone?
Where does he live?
Cefin is my dog's name
Beth yw enw dy gi di?
What is your dog's name?
Ble mae dy ffôn di?
Where's your phone?
42 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 13
bachgen
bechgyn
brawd
carafan
boy
boys
brother
caravan
bachgen
boy
bechgyn
boys
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 17
bant
barod?
Ble dych chi wedi bod?
cuddio
off/away
ready?
Where have you been? (formal/plural)
to hide
bant
off/away
barod?
ready?
36 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 22
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
Beth wnaeth e wedyn?
Brynodd hi rywbeth?
Bryn went back to the flat
What did Bryn do last night?
What did he do then?
Did she buy something/anything?
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Bryn went back to the flat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
What did Bryn do last night?
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 25
Beth gaeth Ffred a Sandra?
Beth gaeth Ffred i ginio?
Beth gaethoch chi?
Beth gest ti i frecwast?
What did Ffred and Sandra have?
What did Ffred have for dinner?
What did you have? (plural)
What did you have for breakfast? (singular)
Beth gaeth Ffred a Sandra?
What did Ffred and Sandra have?
Beth gaeth Ffred i ginio?
What did Ffred have for dinner?
33 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 21
Beth ddigwyddodd?
Beth welaist ti?
Beth wnest ti ddoe?
Beth wnest ti wedyn?
What happened?
What did you see?
What did you do yesterday?
What did you do then/afterwards?
Beth ddigwyddodd?
What happened?
Beth welaist ti?
What did you see?
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 20
Es i i'r dre
Es i i'r gwaith
Es i ddim i unman
Aeth e i Gaerfyrddin
I went to town
I went to work
I didn't go anywhere
He went to Carmarthen
Es i i'r dre
I went to town
Es i i'r gwaith
I went to work
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 35
Bydd rhaid i fi 'neud
Bydd rhaid i ti alw heibio 'to
canolbwyntio
cyngor
I'll have to (do)
You'll have to call by/drop in again (ti)
to concentrate
advice / council
Bydd rhaid i fi 'neud
I'll have to (do)
Bydd rhaid i ti alw heibio 'to
You'll have to call by/drop in again (ti)
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 34
Beth o'ch chi'n arfer 'neud?
Ble o'ch chi'n byw 'te?
bob nos
cadw
What did you used to do? (chi)
Where did you live then? (chi)
every night
to keep
Beth o'ch chi'n arfer 'neud?
What did you used to do? (chi)
Ble o'ch chi'n byw 'te?
Where did you live then? (chi)
42 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 53
agor
anghyfeillgar
brwnt
Bues i yng Nghaeredin
to open
unfriendly
dirty
I was in/I have been to Edinburgh
agor
to open
anghyfeillgar
unfriendly
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 27
Ga' i botel o ddŵr
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
Beth wyt ti'n moyn i yfed?
can punt
I'll have a bottle of water
What do you want to eat?(form./plur.)
What do you want to drink?(inf./sing.)
100 pounds
Ga' i botel o ddŵr
I'll have a bottle of water
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
What do you want to eat?(form./plur.)
30 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 52
Alli di agor hwn i fi?
Alli di'i ddiffodd e?
Alli di fynd â hwn?
Alli di'i gywiro fe?
Can you open this for me? (ti)
Can you turn it off? (ti)
Can you take this? (ti)
Can you repair it? (ti)
Alli di agor hwn i fi?
Can you open this for me? (ti)
Alli di'i ddiffodd e?
Can you turn it off? (ti)
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 29
afal
Beth oedd lliw ei char hi?
Beth yw enw ei fam e?
Beth yw enw ei gi e?
apple
What was the colour of her car?
What is his mother's name?
What's his dog's name?
afal
apple
Beth oedd lliw ei char hi?
What was the colour of her car?
28 terms
Cymraeg -Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 31
ar ôl bod yn y dre
ar ôl cyrraedd
ar ôl i fi fod yn y dre
ar ôl i ni fynd
after being in town
after arriving
after I've been/went to town
after we go/went
ar ôl bod yn y dre
after being in town
ar ôl cyrraedd
after arriving
46 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 39
ac mae e o'ch blaen chi
ail
ar hyd
calon
and it's in front of you (chi)
second
along
heart
ac mae e o'ch blaen chi
and it's in front of you (chi)
ail
second
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 56
Does dim syniad 'da fi
caled
crwn
dyfalu
I haven't got any idea
hard
round
to guess
Does dim syniad 'da fi
I haven't got any idea
caled
hard
40 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 28
benthyg
byth
Caiff 'sbo
Cân
to borrow
ever/never
Yes (he may) I suppose
Yes (they may)
benthyg
to borrow
byth
ever/never
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 55
becso am
Beth am Sandra?
Beth am y plant?
Beth amdana i?
to worry about
What about Sandra?
What about the children?
What about me?
becso am
to worry about
Beth am Sandra?
What about Sandra?
1 of 6