Study sets matching "cymraeg welsh orllewin geirfa"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg welsh orllewin geirfa"

22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
44 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 8
am
amserlen
awr
awyren
at (time)
timetable
hour
aeroplane
am
at (time)
amserlen
timetable
46 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 5
Wyt ti'n lico nofio?
Dych chi'n lico canu?
Dw i'n lico Pobol y Cwm
Dw i'n lico garddio'n fawr
Do you like swimming? (informal/singular)
Do you like singing? (formal/plural)
I like Pobol y Cwm
I like gardening a lot
Wyt ti'n lico nofio?
Do you like swimming? (informal/singular)
Dych chi'n lico canu?
Do you like singing? (formal/plural)
45 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 9
aros
Beth am ddydd Mawrth?
brechdan
brecwast
to wait/stay
What about Tuesday?
sandwich
breakfast
aros
to wait/stay
Beth am ddydd Mawrth?
What about Tuesday?
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 6
adeiladwr
Albert dych chi?
Caerfyrddin
cant
builder
Are you Albert? (formal/emphatic)
Carmarthen
100
adeiladwr
builder
Albert dych chi?
Are you Albert? (formal/emphatic)
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 4
Ble wyt ti'n mynd?
cael pryd o fwyd
cael
Caerdydd
Where are you going?
have a meal
to have/to get
Cardiff
Ble wyt ti'n mynd?
Where are you going?
cael pryd o fwyd
have a meal
43 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 10
annwyl
benywaidd
Beth yw oedran y ferch?
Beth yw oedran y mab?
dear/cute
feminine
What is your daughter's age?
What is your son's age?
annwyl
dear/cute
benywaidd
feminine
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 7
braf
bwrw
bwrw cesair
bwrw eira
fine
to cast/hit/strike
to hail
to snow
braf
fine
bwrw
to cast/hit/strike
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 1
a chi?
a ti?
bore da
chwech
and you? (formal/plural)
and you? (infrormal/singular)
good morning
six
a chi?
and you? (formal/plural)
a ti?
and you? (infrormal/singular)
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 15
ar bwys Castell-nedd
ar y ffordd i Bontardawe
Beth yw enw'r lle?
Ble dych chi'n byw?
near Neath
on the way to Pontardawe
What's the name of the place?
Where do you live? (formal)
ar bwys Castell-nedd
near Neath
ar y ffordd i Bontardawe
on the way to Pontardawe
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 19
Ar y ford mae e
Ble ar y ford?
Ble mae'r bag?
credu
On the table it is
Where on the table?
Where's the bag?
to think/believe
Ar y ford mae e
On the table it is
Ble ar y ford?
Where on the table?
42 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 13
bachgen
bechgyn
brawd
carafan
boy
boys
brother
caravan
bachgen
boy
bechgyn
boys
29 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 2
ar fferm
Beth dych chi'n 'neud?
Beth yw'ch enw chi?
Ble dych chi'n byw?
on a farm
What do you do?
What's your name?
Where do you live?
ar fferm
on a farm
Beth dych chi'n 'neud?
What do you do?
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 14
Mae e'n dal
Mae hi'n fyr
Ydy e'n dew?
Ydy hi'n denau?
He is tall
She is short
Is he fat?
Is she thin?
Mae e'n dal
He is tall
Mae hi'n fyr
She is short
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 11
allwedd
allweddi
anifail
anifeiliaid
key
keys
animal
animals
allwedd
key
allweddi
keys
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 34
Beth o'ch chi'n arfer 'neud?
Ble o'ch chi'n byw 'te?
bob nos
cadw
What did you used to do? (chi)
Where did you live then? (chi)
every night
to keep
Beth o'ch chi'n arfer 'neud?
What did you used to do? (chi)
Ble o'ch chi'n byw 'te?
Where did you live then? (chi)
35 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 16
Beth yw enw dy gi di?
Ble mae dy ffôn di?
Ble mae e'n byw?
Cefin yw enw fy nghi i
What is your dog's name?
Where's your phone?
Where does he live?
Cefin is my dog's name
Beth yw enw dy gi di?
What is your dog's name?
Ble mae dy ffôn di?
Where's your phone?
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 3
Aberhonddu
athrawes
athro
Beth yw ei enw e?
Brecon
teacher (f)
teacher (m)
What is his name?
Aberhonddu
Brecon
athrawes
teacher (f)
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 17
bant
barod?
Ble dych chi wedi bod?
cuddio
off/away
ready?
Where have you been? (formal/plural)
to hide
bant
off/away
barod?
ready?
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 33
Ble o't ti'n byw?
byd bach
cyn symud 'ma
D)o'n i ddim yn byw 'na
Where did you live/were you living? (ti)
small world
before moving
I didn't live/wasn't living there
Ble o't ti'n byw?
Where did you live/were you living? (ti)
byd bach
small world
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 23
Aethon nhw i weld ffrindiau
Aethon ni i'r Aifft
Arhoson ni mewn gwesty
Beth wnaeth y plant?
They went to see friends
We went to Egypt
We stayed in a hotel.
What did the children do?
Aethon nhw i weld ffrindiau
They went to see friends
Aethon ni i'r Aifft
We went to Egypt
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 27
Ga' i botel o ddŵr
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
Beth wyt ti'n moyn i yfed?
can punt
I'll have a bottle of water
What do you want to eat?(form./plur.)
What do you want to drink?(inf./sing.)
100 pounds
Ga' i botel o ddŵr
I'll have a bottle of water
Beth dych chi'n moyn i fwyta?
What do you want to eat?(form./plur.)
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 26
ar y beic
ar y bws
ar y trên
bagiau
on the bike
on the bus
on the train
bags/luggage
ar y beic
on the bike
ar y bws
on the bus
36 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 22
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
Beth wnaeth e wedyn?
Brynodd hi rywbeth?
Bryn went back to the flat
What did Bryn do last night?
What did he do then?
Did she buy something/anything?
Aeth Bryn yn ôl i'r fflat
Bryn went back to the flat
Beth wnaeth Bryn neithiwr?
What did Bryn do last night?
38 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 25
Beth gaeth Ffred a Sandra?
Beth gaeth Ffred i ginio?
Beth gaethoch chi?
Beth gest ti i frecwast?
What did Ffred and Sandra have?
What did Ffred have for dinner?
What did you have? (plural)
What did you have for breakfast? (singular)
Beth gaeth Ffred a Sandra?
What did Ffred and Sandra have?
Beth gaeth Ffred i ginio?
What did Ffred have for dinner?
32 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 20
Es i i'r dre
Es i i'r gwaith
Es i ddim i unman
Aeth e i Gaerfyrddin
I went to town
I went to work
I didn't go anywhere
He went to Carmarthen
Es i i'r dre
I went to town
Es i i'r gwaith
I went to work
48 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 43
anafu
Beth sy'n bod arni hi?
Beth sy'n bod arno fe?
Beth sy'n bod?
to injure/hurt
What's wrong with her?
What's the matter with him?
What's the matter?
anafu
to injure/hurt
Beth sy'n bod arni hi?
What's wrong with her?
33 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 21
Beth ddigwyddodd?
Beth welaist ti?
Beth wnest ti ddoe?
Beth wnest ti wedyn?
What happened?
What did you see?
What did you do yesterday?
What did you do then/afterwards?
Beth ddigwyddodd?
What happened?
Beth welaist ti?
What did you see?
33 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 44
Bues i'n siarad â rhywun
caled
Chi sy'n hala'r arian
Cwrddais i â rhywun
I was talking to someone...
hard
(It's) you who spends the money
I met someone...
Bues i'n siarad â rhywun
I was talking to someone...
caled
hard
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 45
A' i i nôl hi
Alla i adael neges iddo fe?
Alla i gael gair â Siân?
Alla i gymryd neges?
I'll go and get her
Can I leave him a message?
Can I have a word with Siân?
Can I take a message?
A' i i nôl hi
I'll go and get her
Alla i adael neges iddo fe?
Can I leave him a message?
30 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 49
Bydd pump ohonon ni
Bydd saith, cofia
dau ohonyn nhw
digon
There will be five of us
There will be seven, mind/remember
two of them
enough
Bydd pump ohonon ni
There will be five of us
Bydd saith, cofia
There will be seven, mind/remember
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 47
afiechyd
annwyd
ar
Beth sy'n bod ar Sandra?
illness
(a) cold
on
What's wrong with Sandra?
afiechyd
illness
annwyd
(a) cold
53 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 4 (Gogledd Cymru)
arian parod
arwyddo
cwyno
cyf
cash
to sign
to complain
ltd
arian parod
cash
arwyddo
to sign
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 46
amdanyn nhw
benywaidd
cadair
chwilio am
for/about them
feminine
chair
to look for
amdanyn nhw
for/about them
benywaidd
feminine
34 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 17 (Gogledd Cymru)
arferion
cip
derbynneb
gynnau
habits
glance
receipt
just now
arferion
habits
cip
glance
40 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 18 (Gogledd Cymru)
cael hwyl arni
crempog
diwydiant
dymuno
to do well, to be successful
pancake
industry
to wish
cael hwyl arni
to do well, to be successful
crempog
pancake
1 of 6