How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "cymraeg welsh sylfaen orllewin geirfa"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg welsh sylfaen orllewin geirfa"

46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 17
anifail
anifeiliaid
anifail anwes
anifeiliaid anwes
animal
animals
pet
pets
anifail
animal
anifeiliaid
animals
34 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 37
angladd
arholiad
colled
cydymdeimlo
funeral
exam
loss
to sympathize
angladd
funeral
arholiad
exam
45 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 34
amyneddgar
awgrymu
beudy
cysylltu
patient
to suggest
cowshed
to contact
amyneddgar
patient
awgrymu
to suggest
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 52
Sawl ffordd?
ffordd
ffyrdd
llygoden
How many roads?
road
roads
mouse
Sawl ffordd?
How many roads?
ffordd
road
25 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 38
ar bwys
ar dy bwys di
ar dy ôl di
ar ei bwys e
by
by you
after you
by him
ar bwys
by
ar dy bwys di
by you
43 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 41
aderyn
adar
awyr iach
balm i'r enaid
bird
birds
fresh air
a balm for the soul
aderyn
bird
adar
birds
22 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 57
bob hyn a hyn
braidd byth
byth eto
codiad cyflog
every now and then
hardly ever
never again
wage rise
bob hyn a hyn
every now and then
braidd byth
hardly ever
51 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 54
ci
y ci
dau gi
llygoden
dog
the dog
two dogs
mouse
ci
dog
y ci
the dog
51 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa 13 - 14
ardal
argraffydd
canu'r piano
cymwynas
area
printer
to play the piano
favour
ardal
area
argraffydd
printer
30 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 42
cwympo ma's
dim ond
Es i
Fi aeth
to fall out
only
I went
It was me who went
cwympo ma's
to fall out
dim ond
only
38 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 33
beic modur
blows
cofnodion
crys chwys
motor bike
blouse
minutes
sweat shirt
beic modur
motor bike
blows
blouse
28 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 31
achosi
anghytuno
damwain
y ddamwain
to cause
to disagree
accident
the accident
achosi
to cause
anghytuno
to disagree
32 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 53
Pa bwyllgor?
neuadd y pentre
cadeirydd y pwyllgor
Ble mae'r neuadd?
Which committee?
the village hall
the chair of the committee
Where is the hall?
Pa bwyllgor?
Which committee?
neuadd y pentre
the village hall
28 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 28
neb
mawr
mwy
bach
no one
big
bigger
small
neb
no one
mawr
big
29 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 32
caled
caletach
conan
glanhau
hard
harder
complain
to clean
caled
hard
caletach
harder
26 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa 23 - 25
Byddwn i'n dod
'swn i'n gallu
'swn i'n cael
'sai arian 'da fi
I would come
if I could
if i was allowed
if i had money
Byddwn i'n dod
I would come
'swn i'n gallu
if I could
22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
36 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 55 - 56
paratoi'n drylwyr
cytuno'n llwyr
cysgu'n dawel
gwrando'n astud
to prepare thoroughly
to agree absolutely
to sleep peacefully
to listen intently
paratoi'n drylwyr
to prepare thoroughly
cytuno'n llwyr
to agree absolutely
20 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 15 - 16
cyflwyno
Do fe wir?
Yr Ariannin
De Affrica
to dedicate
Did you really?
Argentina
South Africa
cyflwyno
to dedicate
Do fe wir?
Did you really?
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 47 - 48
agwedd at
cefnder
cewyn
cewynnau
attitude to
male cousin
nappy
nappies
agwedd at
attitude to
cefnder
male cousin
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 35 - 36
taith
y daith
anifeiliaid
fferm
journey
the journey
animals
farm
taith
journey
y daith
the journey
53 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 26 - 27
barus
bron
cynddrwg
cystal
greedy
almost
so bad
so good
barus
greedy
bron
almost
47 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 29 - 30
drud
druta
da
gorau
expensive
most expensive
good
best
drud
expensive
druta
most expensive
43 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 18 - 20
achub
apelio
bellach
boddi
to save
to appeal
anymore
to drown
achub
to save
apelio
to appeal
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 43 - 46
aerdymheru
gwarchodfa
bwriadu
bachan
air conditioning
reserve
to intend
chap
aerdymheru
air conditioning
gwarchodfa
reserve
34 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 21 - 22
Byddai fe
Byddai hi
Byddwn i
Byddet ti
He would be
She would be
I would be
You would be
Byddai fe
He would be
Byddai hi
She would be
25 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 49 - 50
bedd
beddau
camau
cam
grave
graves
step
steps
bedd
grave
beddau
graves
40 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 58 - 59
yn ddiweddar
eleni
cof bach
gynnau fach
recently
this year
memory stick
just now
yn ddiweddar
recently
eleni
this year
35 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 39 - 40
byd o les
gwinllan
haul
lles
the world of good
vineyard
sun
benefit
byd o les
the world of good
gwinllan
vineyard
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
44 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 8
am
amserlen
awr
awyren
at (time)
timetable
hour
aeroplane
am
at (time)
amserlen
timetable
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 4
Ble wyt ti'n mynd?
cael pryd o fwyd
cael
Caerdydd
Where are you going?
have a meal
to have/to get
Cardiff
Ble wyt ti'n mynd?
Where are you going?
cael pryd o fwyd
have a meal
31 terms
Cymraeg - Welsh - Sylfaen Dwys Uned 13
ardal
argraffydd
cymwynas
cynnig
area
printer
favour
to offer
ardal
area
argraffydd
printer
45 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 9
aros
Beth am ddydd Mawrth?
brechdan
brecwast
to wait/stay
What about Tuesday?
sandwich
breakfast
aros
to wait/stay
Beth am ddydd Mawrth?
What about Tuesday?
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 17
bant
barod?
Ble dych chi wedi bod?
cuddio
off/away
ready?
Where have you been? (formal/plural)
to hide
bant
off/away
barod?
ready?
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 11
allwedd
allweddi
anifail
anifeiliaid
key
keys
animal
animals
allwedd
key
allweddi
keys
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 15
ar bwys Castell-nedd
ar y ffordd i Bontardawe
Beth yw enw'r lle?
Ble dych chi'n byw?
near Neath
on the way to Pontardawe
What's the name of the place?
Where do you live? (formal)
ar bwys Castell-nedd
near Neath
ar y ffordd i Bontardawe
on the way to Pontardawe
31 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 23
Aethon nhw i weld ffrindiau
Aethon ni i'r Aifft
Arhoson ni mewn gwesty
Beth wnaeth y plant?
They went to see friends
We went to Egypt
We stayed in a hotel.
What did the children do?
Aethon nhw i weld ffrindiau
They went to see friends
Aethon ni i'r Aifft
We went to Egypt
1 of 6