Study sets matching "cymraeg welsh sylfaen orllewin geirfa"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg welsh sylfaen orllewin geirfa"

22 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 08
echdoe
wedyn
neu (t.m.)
gêm (b)
the day before yesterday
afterwards
or
game
echdoe
the day before yesterday
wedyn
afterwards
26 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 01
Pwy?
Sut?
Beth?
diolch
Who?
How?
What?
thanks
Pwy?
Who?
Sut?
How?
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 17
anifail
anifeiliaid
anifail anwes
anifeiliaid anwes
animal
animals
pet
pets
anifail
animal
anifeiliaid
animals
30 terms
Cymraeg - Welsh - Wlpan - Geirfa - 02
Ble?
mewn
esgusodwch fi
gyda
Where?
in a
excuse me
with
Ble?
Where?
mewn
in a
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 52
Sawl ffordd?
ffordd
ffyrdd
llygoden
How many roads?
road
roads
mouse
Sawl ffordd?
How many roads?
ffordd
road
45 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 34
amyneddgar
awgrymu
beudy
cysylltu
patient
to suggest
cowshed
to contact
amyneddgar
patient
awgrymu
to suggest
34 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 37
angladd
arholiad
colled
cydymdeimlo
funeral
exam
loss
to sympathize
angladd
funeral
arholiad
exam
51 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 54
ci
y ci
dau gi
llygoden
dog
the dog
two dogs
mouse
ci
dog
y ci
the dog
25 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 38
ar bwys
ar dy bwys di
ar dy ôl di
ar ei bwys e
by
by you
after you
by him
ar bwys
by
ar dy bwys di
by you
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 01
gerllaw
gyda llaw
o bryd i'w gilydd
Llydaw
yn ymyl
by the way
o dro i dro
Brittany
gerllaw
yn ymyl
gyda llaw
by the way
30 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 42
cwympo ma's
dim ond
Es i
Fi aeth
to fall out
only
I went
It was me who went
cwympo ma's
to fall out
dim ond
only
28 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 28
neb
mawr
mwy
bach
no one
big
bigger
small
neb
no one
mawr
big
38 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 33
beic modur
blows
cofnodion
crys chwys
motor bike
blouse
minutes
sweat shirt
beic modur
motor bike
blows
blouse
51 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa 13 - 14
ardal
argraffydd
canu'r piano
cymwynas
area
printer
to play the piano
favour
ardal
area
argraffydd
printer
43 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 41
aderyn
adar
awyr iach
balm i'r enaid
bird
birds
fresh air
a balm for the soul
aderyn
bird
adar
birds
22 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 57
bob hyn a hyn
braidd byth
byth eto
codiad cyflog
every now and then
hardly ever
never again
wage rise
bob hyn a hyn
every now and then
braidd byth
hardly ever
29 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 32
caled
caletach
conan
glanhau
hard
harder
complain
to clean
caled
hard
caletach
harder
32 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 53
Pa bwyllgor?
neuadd y pentre
cadeirydd y pwyllgor
Ble mae'r neuadd?
Which committee?
the village hall
the chair of the committee
Where is the hall?
Pa bwyllgor?
Which committee?
neuadd y pentre
the village hall
28 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 31
achosi
anghytuno
damwain
y ddamwain
to cause
to disagree
accident
the accident
achosi
to cause
anghytuno
to disagree
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
yn fuan
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
cyn hir
wing
pan
production
yn fuan
cyn hir
asgell (b)
wing
26 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa 23 - 25
Byddwn i'n dod
'swn i'n gallu
'swn i'n cael
'sai arian 'da fi
I would come
if I could
if i was allowed
if i had money
Byddwn i'n dod
I would come
'swn i'n gallu
if I could
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 10
tybed
bro (b)
cystadleuaeth (b)
hoelen (b)
I wonder
ardal
competition
nail
tybed
I wonder
bro (b)
ardal
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 14
yn sgil
carfan (b)
helynt(ion) (b)
piben (b)
in the wake of
squad (grwp o bobl)
trouble
pipe
yn sgil
in the wake of
carfan (b)
squad (grwp o bobl)
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 15
pob hyn a hyn
tridiau
anfantais (b)
creadur(iaid) (g)
every now and then
tri diwrnod
disadvantage
creature (g)
pob hyn a hyn
every now and then
tridiau
tri diwrnod
15 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 12
asgell (b)
padell (b)
cynhyrchiad (g)
ieuenctid (g)
wing
pan
production
youth (dim person)
asgell (b)
wing
padell (b)
pan
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 09
rhyfaint
genedigaeth (g)
neidr (b)
catalydd (g)
a certain amount
birth
snake
catalyst
rhyfaint
a certain amount
genedigaeth (g)
birth
21 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 13
arfer(ion) (b)
awel(on) (b)
blawd (g)
bwydlen(ni) (b)
custom (habit)
gwynt bach
flour
menu (dych chi'n dewis o hon mewn ty bwyta)
arfer(ion) (b)
custom (habit)
awel(on) (b)
gwynt bach
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
48 terms
Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 10 (Gogledd Cymru)
anghydfod
derbyn
cynnig
brwydro
dispute
to accept
offer
to battle
anghydfod
dispute
derbyn
to accept
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 43 - 46
aerdymheru
gwarchodfa
bwriadu
bachan
air conditioning
reserve
to intend
chap
aerdymheru
air conditioning
gwarchodfa
reserve
40 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 58 - 59
yn ddiweddar
eleni
cof bach
gynnau fach
recently
this year
memory stick
just now
yn ddiweddar
recently
eleni
this year
20 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 11
bydwraig (b)
carthffosiaeth (b)
dadl (b)
tomen (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
sewage
debate (argument)
tip (pile)
bydwraig (b)
gwraig sy'n helpu dod â phlant i'r byd
carthffosiaeth (b)
sewage
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 26
ar y beic
ar y bws
ar y trên
bagiau
on the bike
on the bus
on the train
bags/luggage
ar y beic
on the bike
ar y bws
on the bus
31 terms
Cymraeg - Welsh - Sylfaen Dwys Uned 13
ardal
argraffydd
cymwynas
cynnig
area
printer
favour
to offer
ardal
area
argraffydd
printer
47 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 29 - 30
drud
druta
da
gorau
expensive
most expensive
good
best
drud
expensive
druta
most expensive
36 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 55 - 56
paratoi'n drylwyr
cytuno'n llwyr
cysgu'n dawel
gwrando'n astud
to prepare thoroughly
to agree absolutely
to sleep peacefully
to listen intently
paratoi'n drylwyr
to prepare thoroughly
cytuno'n llwyr
to agree absolutely
44 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 17
bant
barod?
Ble dych chi wedi bod?
cuddio
off/away
ready?
Where have you been? (formal/plural)
to hide
bant
off/away
barod?
ready?
20 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 15 - 16
cyflwyno
Do fe wir?
Yr Ariannin
De Affrica
to dedicate
Did you really?
Argentina
South Africa
cyflwyno
to dedicate
Do fe wir?
Did you really?
44 terms
Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 8
am
amserlen
awr
awyren
at (time)
timetable
hour
aeroplane
am
at (time)
amserlen
timetable
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 4
Ble wyt ti'n mynd?
cael pryd o fwyd
cael
Caerdydd
Where are you going?
have a meal
to have/to get
Cardiff
Ble wyt ti'n mynd?
Where are you going?
cael pryd o fwyd
have a meal
35 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 39 - 40
byd o les
gwinllan
haul
lles
the world of good
vineyard
sun
benefit
byd o les
the world of good
gwinllan
vineyard
34 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 7
braf
bwrw
bwrw cesair
bwrw eira
fine
to cast/hit/strike
to hail
to snow
braf
fine
bwrw
to cast/hit/strike
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 35 - 36
taith
y daith
anifeiliaid
fferm
journey
the journey
animals
farm
taith
journey
y daith
the journey
53 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 26 - 27
barus
bron
cynddrwg
cystal
greedy
almost
so bad
so good
barus
greedy
bron
almost
46 terms
Sylfaen Dwys y De-orllewin Geirfa uned 47 - 48
agwedd at
cefnder
cewyn
cewynnau
attitude to
male cousin
nappy
nappies
agwedd at
attitude to
cefnder
male cousin
45 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 9
aros
Beth am ddydd Mawrth?
brechdan
brecwast
to wait/stay
What about Tuesday?
sandwich
breakfast
aros
to wait/stay
Beth am ddydd Mawrth?
What about Tuesday?
35 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 33
Ble o't ti'n byw?
byd bach
cyn symud 'ma
D)o'n i ddim yn byw 'na
Where did you live/were you living? (ti)
small world
before moving
I didn't live/wasn't living there
Ble o't ti'n byw?
Where did you live/were you living? (ti)
byd bach
small world
37 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 6
adeiladwr
Albert dych chi?
Caerfyrddin
cant
builder
Are you Albert? (formal/emphatic)
Carmarthen
100
adeiladwr
builder
Albert dych chi?
Are you Albert? (formal/emphatic)
43 terms
Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 10
annwyl
benywaidd
Beth yw oedran y ferch?
Beth yw oedran y mab?
dear/cute
feminine
What is your daughter's age?
What is your son's age?
annwyl
dear/cute
benywaidd
feminine
1 of 6