Study sets matching "cymraeg"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "cymraeg"

10 terms
Cymraeg Catch Up 3 (1-10)
Un
Dau
Tri
Pedwar
1
2
3
4
Un
1
Dau
2
19 terms
Biology Greek & Latin Roots - Cymraeg
avi-, orni-,
bio-, vita-
card-
carn-
Aderyn
Bywyd
Calon
Cig
avi-, orni-,
Aderyn
bio-, vita-
Bywyd
Cymraeg = "Nouns of many Backgrounds"
cwis
raffl
bandiau
cerddorfa
quiz
raffle
bands
orchestra
cwis
quiz
raffl
raffle
Parc Thema Siarad Cymraeg
Introduction
Pam parc thema?
Wyt ti wedi bod i un o'r blaen?
Beth mae pobl yn yr ardal yn feddwl?
Shwmae, f'enw i ydy Jessica Clare ac dw i'n un deg pedwar oed…
Yn fy marn i, mae parc thema yn well na parlwr hufen-iâ achos…
Wel, yr un agosaf ydy Parc Oakwood a ychydig o misoedd yn ôl…
Mae pobl yn ardal yn cytuno bod angen parc thema i stopio y p…
Introduction
Shwmae, f'enw i ydy Jessica Clare ac dw i'n un deg pedwar oed…
Pam parc thema?
Yn fy marn i, mae parc thema yn well na parlwr hufen-iâ achos…
70 terms
Questions yn Cymraeg
Oes plant gyda chi?
Beth yw enwau eich plant?
Dych chi'n chwarae golf?
Sut dych chi erbyn hyn?
Do you have children?
What are the names of your children?
Do you play golf?
How are you now?
Oes plant gyda chi?
Do you have children?
Beth yw enwau eich plant?
What are the names of your children?
Cymraeg yn yr ardal - sut?
Arwyddion dwyieithog
Hysbysebu
Taflenni dwyieithog
Siarad gyda chwsmeriaid yn y Gymraeg
Bilingual signs
Advertising
Bilingual flyers
Talking to customers in Welsh
Arwyddion dwyieithog
Bilingual signs
Hysbysebu
Advertising
7 terms
Yr Enw - Cymraeg Lefel AS
Haniaethol
Enw Diraethol: medru gweld
Enw Diraethol: Enw Priod
Enw Diraethol: Enw Torfol
(Abstract yn Saesneg) Nid yw haniaeth yn sylwedd ond yn fath…
Cyffredin, priod Torfol
e.e. y Barri ... 1. person... 2. lle... 3. dydd/mis e.e. dYDD Gwener…
Enwau am gasgliad o'r un peth... e.e. torf o bobl; byddin o fil…
Haniaethol
(Abstract yn Saesneg) Nid yw haniaeth yn sylwedd ond yn fath…
Enw Diraethol: medru gweld
Cyffredin, priod Torfol
17 terms
PopethCymraeg1.20a Enwogion/Famous People
'Aru o chwarae bowliau.
'Aru hi hedfan efo ymbarél.
'Aru o gyfarfod Livingstone.
'Aru hi swingio trwy'r coed efo Tarzan.
Sir Walter Raleigh
Mary Poppins
H.M. Stanley
Jane
'Aru o chwarae bowliau.
Sir Walter Raleigh
'Aru hi hedfan efo ymbarél.
Mary Poppins
13 terms
Yn y Dre-Cymraeg a Ffrangeg 2
magasin de vélos
magasins
marché
musée
siop feiciau
siopau
marchnad
amgueddfa
magasin de vélos
siop feiciau
magasins
siopau
7 terms
Trefn y Dydd-Cymraeg a Ffrangeg
je me brosse les dents
je me douche
je m'habille
je me lave
rwy'n brwsio fy nannedd
rwy'n cael cawod
rwy'n gwisgo
rwy'n golchi
je me brosse les dents
rwy'n brwsio fy nannedd
je me douche
rwy'n cael cawod
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 4
to begin
to believe
to believe
to belong (to)
cychwyn
credu
coelio
perthyn (i)
to begin
cychwyn
to believe
credu
Cymraeg Uned 4 - Yr Amglychedd
to effect
the environment
air pollution
pollution
effeithio
yr amglychedd
llygredd aer
llygredd
to effect
effeithio
the environment
yr amglychedd
24 terms
PopethCymraeg 2.19 Salwch/Illness
Be' sy'n bod?
cur pen
gwres
poen
What's the matter?
headache
(high) temperature
pain
Be' sy'n bod?
What's the matter?
cur pen
headache
14 terms
Aelodau'r Teulu-Cymraeg a Ffrangeg
demi-frère
frère
grand-père
oncle
hanner brand
brawd
tadcu
ewythr
demi-frère
hanner brand
frère
brawd
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 35
to sound
to spell
to spend money
to spend time
swnio
sillafu
gwario
treulio
to sound
swnio
to spell
sillafu
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 25
to mention
to miss
to move
to must
sôn am
gweld eisiau
symud
rhaid/gorfod
to mention
sôn am
to miss
gweld eisiau
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 15
ymestyn
wynebu
methu
cwympo
to extend
to face
to fail
to fall
ymestyn
to extend
wynebu
to face
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 18
to give/put
to go
to go in (enter)
to go out (leave)
rhoi
mynd
mynd i mewn
mynd allan
to give/put
rhoi
to go
mynd
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 36
to stay/wait/remain
to stick/glue
to stop
to study
aros
gludo
stopio
astudio
to stay/wait/remain
aros
to stick/glue
gludo
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 3
to assign
to attack
to avoid
to bathe oneself
neilltuo
ymosod
osgoi
ymolchi
to assign
neilltuo
to attack
ymosod
44 terms
Cymraeg - Welsh - Uwch - Geirfa - 1 (Gogledd Cymru)
aelod
ar wahan i
cymdeithas
dilyn
member
apart from
society
to follow
aelod
member
ar wahan i
apart from
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 33
to send message
to separate
to serve
to shake
anfon neges
gwahanu
gweini
siglo
to send message
anfon neges
to separate
gwahanu
12 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 29
to publish
to push
to race
to rain
cyhoeddi
gwthio
rasio
bwrw glaw
to publish
cyhoeddi
to push
gwthio
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 30
to reduce
to refer to/point at
to reflect
to refuse
cwtogi ar
cyfeirio at
adlewyrchu
gwrthod
to reduce
cwtogi ar
to refer to/point at
cyfeirio at
14 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 34
to show
to shower
to sing/ring
to sit
dangos
cawodi/cael cawod
canu
eistedd
to show
dangos
to shower
cawodi/cael cawod
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 2
to agree
to aim (for)
to allow
to answer
cytuno
anelu (at)
caniatáu
ateb
to agree
cytuno
to aim (for)
anelu (at)
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 6
to cause
to change
to charge
to check
achosi
newid
codi tâl
gwirio
to cause
achosi
to change
newid
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 14
to end/finish
to enjoy
to examine
to exist
gorffen
mwynhau
arholi
bodoli
to end/finish
gorffen
to enjoy
mwynhau
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 22
to knock
to know (a fact)
to last
to laugh
cnocio
gwybod
para
chwerthin
to knock
cnocio
to know (a fact)
gwybod
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 28
to prefer
to prepare/provide
to present/introduce
to press
mae'n well 'da
darparu
cyflwyno
gwasgu
to prefer
mae'n well 'da
to prepare/provide
darparu
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 5
to build
to burn
to buy
to call/demand
adeiladu
llosgi
prynu
galw
to build
adeiladu
to burn
llosgi
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 1
to accept/receive
to achieve
to act
to adapt
derbyn
cyflawni
actio
addasu
to accept/receive
derbyn
to achieve
cyflawni
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 37
to suppose
to survive
to swim
to take
tybio
goroesi
nofio
cymryd
to suppose
tybio
to survive
goroesi
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 21
to iron
to join (with)
to jump
to keep
smwddio
ymuno (â)
neidio
cadw
to iron
smwddio
to join (with)
ymuno (â)
18 terms
SIWAN - SYMBOLIAETH - CYMRAEG (CY1)
'dyna'r wisg arian yn rhydd o'r diwedd'
'a'r goron drom ar fy mhen'
'fel bedwen arian ir'
'rhoddais fy nghroth i wleidyddiaeth f…
caethiwed, rhwystredigaeth
pwysau cyfrifoldeb - dyheu am ryddid
symbol o ieuenctid yn pasio - caru (ni chafodd Siwan mo'r fra…
aberth bod yn dywysoges - chwarae rôl benodol
'dyna'r wisg arian yn rhydd o'r diwedd'
caethiwed, rhwystredigaeth
'a'r goron drom ar fy mhen'
pwysau cyfrifoldeb - dyheu am ryddid
20 terms
MrGWallCymraeg - Ansoddeiriau Technoleg / Technology Adjectives
better
worse
useful
pointless
well
waeth
ddefnyddiol
ddibwynt
better
well
worse
waeth
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 31
to reply/respond
to report
to represent
to rest
ymateb
adrodd
cynrychioli
gorffwys
to reply/respond
ymateb
to report
adrodd
22 terms
PopethCymraeg1.12 Amser/Time
codi
yn gynnar
yn hwyr
fel arfer
to get up
early
late
as usual/usually
codi
to get up
yn gynnar
early
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 20
to improve
to increase
to indicate
to influence
gwella
cynyddu
dynodi
dylanwadu
to improve
gwella
to increase
cynyddu
23 terms
PopethCymraeg2.1 Adolygu / Revision
ofnus braidd
yr ail flwyddyn
yn ymyl yr ysgol
drws nesa'
rather nervous
the second year
near the school
next door
ofnus braidd
rather nervous
yr ail flwyddyn
the second year
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 27
to phone
to photograph
to pick
to pick up
ffonio
ffotograffio
dewis
pigo i fyny
to phone
ffonio
to photograph
ffotograffio
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 16
llenwi
ffeindio
ffitio
hedfan
to fill
to find
to fit
to fly
llenwi
to fill
ffeindio
to find
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 19
to hate
to hear
to help
to hit
casáu
clywed
helpu
taro
to hate
casáu
to hear
clywed
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 17
maddau
ffurfio
ennill
garddio
to forgive
to form
to gain/win/earn
to garden
maddau
to forgive
ffurfio
to form
Cerddi Rhyfel (Cymraeg AS)
Arwyddocad rhoi 'Aneirin' yn deitl i'r…
Agwedd y bardd at ryfel... ('Aneirin' gan…
Effaith y mathau o ferfau a ddefnyddir…
Cyfnod y gerdd... ('Aneirin' gan Iwan Llw…
Bardd o'r Chweched Ganrif a gofnododd enillion a cholledion r…
Brwydro ffyrnig a gwaedlyd a geir ym mhob rhyfel... Nid yw natur…
Berfau'n rhoi tempo bywiog i'r gerdd- gwneud i'r digwyddiadau…
Rhyfela'n digwydd yn ein hoes gyfoes heddi + son am ddelwedda…
Arwyddocad rhoi 'Aneirin' yn deitl i'r…
Bardd o'r Chweched Ganrif a gofnododd enillion a cholledion r…
Agwedd y bardd at ryfel... ('Aneirin' gan…
Brwydro ffyrnig a gwaedlyd a geir ym mhob rhyfel... Nid yw natur…
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 23
to leave/let/release/lay
to lend/loan
to lie
to like (SW)
gadael
benthyg
gorwedd
hoffi
to leave/let/release/lay
gadael
to lend/loan
benthyg
13 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 38
to tell
to text
to thank
to think
dweud wrth
tecstio
rhoi diolch
meddwl
to tell
dweud wrth
to text
tecstio
Cymraeg-borecoffi21
priodol
yn enwedig/ yn arbennig
gwleidyddiaeth
gwleidydd
suitable
especially
politics
politician
priodol
suitable
yn enwedig/ yn arbennig
especially
15 terms
MrGWallCymraeg - Sillafiadau Wythnos 10
to cover/hide
to create
to cross
to cry
cuddio
creu
croesi
crïo
to cover/hide
cuddio
to create
creu
14 terms
Yn y Dre-Cymraeg a Ffrangeg 1
banque
bilbliothèque
bowling
café
banc
llyfrgell
bowlio deg
caffi
banque
banc
bilbliothèque
llyfrgell
5 of 10