Study sets matching "czech verbs conjugation"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "czech verbs conjugation"

czech verbs conjugation (-ím)
ím
íš
í
íme
I
You (informal)
He/She/It and They
We
ím
I
íš
You (informal)
czech verb conjugation (-ám)
ám
áš
á
áme
I
You (informal)
He/She/It
We
ám
I
áš
You (informal)
Czech - Verbs - Conjugation Tables
Být... To be
Mít... I have
Čekat... To wait
Hledat... To look «for»
Já jsem... Ty jsi, jseš, seš... On, ona, ono je... My jsme... Vy jste... Oni…
Mám... Máš... Má... Máme... Máte... Mají
Čekám... Čekáš... Čeká... Čekáme... Čekáte... Čekají
Hledám... Hledáš... Hledá... Hledáme... Hledáte... Hledají
Být... To be
Já jsem... Ty jsi, jseš, seš... On, ona, ono je... My jsme... Vy jste... Oni…
Mít... I have
Mám... Máš... Má... Máme... Máte... Mají
30 terms
Czech Verbs (Conjugations)
byt
hrat
vstavat
varit
jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
hraju, hrajes, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou
vstavam, vstavas, vstava, vstavame, vstavate, vstavaji
varim, varis, vari, varime, varite, varaji
byt
jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
hrat
hraju, hrajes, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou
45 terms
Czech Verbs & Conjugates
být
mít
čekat
hledat
to be
to have
to wait
to look for
být
to be
mít
to have
30 terms
Czech Verbs (Conjugations)
byt
hrat
vstavat
varit
jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
hraju, hrajes, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou
vstavam, vstavas, vstava, vstavame, vstavate, vstavaji
varim, varis, vari, varime, varite, varaji
byt
jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
hrat
hraju, hrajes, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou
49 terms
Intensive Czech: Verbs & Conjugations
já jsem
ty jsi
on/ona/to je
my jsme
I am
you are (informal)
he/she/it is
we are
já jsem
I am
ty jsi
you are (informal)
110 terms
Czech Verb Conjugations
-AR
-ER/IR
-OVAT
Irregular endings
-ám/áš/á/áme/áte/ají
-ím/íš/í/íme/íte/í
-uju/uješ/uje/ujeme/ujete/ujou
-u/eš/e/eme/ete/ou
-AR
-ám/áš/á/áme/áte/ají
-ER/IR
-ím/íš/í/íme/íte/í
33 terms
Czech Verb Conjugations
Mít
Znát
Čekát
Hledat
TO BE... Mám... Máš... Má... Máme... Máte ... Mají
TO KNOW... Znám... Znáš ... Zná... Známe ... Znáte ... Znají
TO WAIT... Čekám ... Čekáš ... Čeká ... Čekáme ... Čekáte ... Čekají
TO SEARCH... Hledám ... Hledáš ... Hledá... Hledáme... Hledáte ... Hledají
Mít
TO BE... Mám... Máš... Má... Máme... Máte ... Mají
Znát
TO KNOW... Znám... Znáš ... Zná... Známe ... Znáte ... Znají
30 terms
Czech Verbs (Conjugations)
byt
hrat
vstavat
varit
To Be: jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
To Play: hraju, hrajes, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou
To get up, stand up, rise: vstavam, vstavas, vstava, vstavame…
To cook: varim, varis, vari, varime, varite, varaji
byt
To Be: jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
hrat
To Play: hraju, hrajes, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou
29 terms
Czech verb conjugation
poslouchal
hledat
dát si
dělat
paslouchám (listen) -a
hledám (search) -a
dám si (to have) -a
dělám (to do) -a
poslouchal
paslouchám (listen) -a
hledat
hledám (search) -a
60 terms
Czech Verbs/Conjugations
bydlet (í)... to live, to stay
být (je)... to be
cestovat (je)... to travel
čekat (á)... to wait
bydlím bydlíme... bydlíš bydlíte... bydlí bydlí
jsem jsme... jsi jste... je jsou
cestuju cestujeme... cestuješ cestujete... cestuje cestujou
čekám čekáme... čekáš čekáte... čeká čekájíí
bydlet (í)... to live, to stay
bydlím bydlíme... bydlíš bydlíte... bydlí bydlí
být (je)... to be
jsem jsme... jsi jste... je jsou
66 terms
Czech Verb Conjugations
I am looking for
You are looking for
He/she is looking for
We are looking for
hledám
hledáš
hledá
hledáme
I am looking for
hledám
You are looking for
hledáš
czech verb conjugation (-u, -1)
u/i
e
eme
I
You (informal)
He/She/It
We
u/i
I
You (informal)
czech verb conjugation (-uju, -uji)
uji/uji
uješ
uje
ujeme
I
You (informal)
He/She/It
We
uji/uji
I
uješ
You (informal)
8 terms
Czech Conjugation a-verbs present tense
dělat-to do
vstávat-to get up
snídat-to breakfast
odpočivat-to rest
Já dělám ty děláš dělá Vy děláte my děláme oni dělají
vstávám vstáváš vstává vstáváte vstáváme vstáváji
snídám snídáš snídá snídáte snídáme snídají
odpočivám odpočiváš odpočivá odpočiváte odpočiváme odpočivaji
dělat-to do
Já dělám ty děláš dělá Vy děláte my děláme oni dělají
vstávat-to get up
vstávám vstáváš vstává vstáváte vstáváme vstáváji
Male/Female/Neutral Czech, Verb conjugation
Neutral—ends with o, e, or í
Female—ends with a, e, and sometimes a…
Male—ends with a consonant
Large beer (neutral)
change ending to É
change ending to Á
change ending to Ý
Velké pivo
Neutral—ends with o, e, or í
change ending to É
Female—ends with a, e, and sometimes a…
change ending to Á
54 terms
Czech Verbs
Být
Mluvit
Mít
Dát si
To be
To speak
To have
To have (In a restaurant)
Být
To be
Mluvit
To speak
CZECH CONJUGATIONS
že
aby
i
a
that
so that, in order to
and
and
že
that
aby
so that, in order to
44 terms
Czech verbs
Mít
Být
Dělat
Učit se
To have
To be
To do
To Learn
Mít
To have
Být
To be
74 terms
verbs for Czech
dělat
dát si
dávat
doufat
to do
to get food
to give
to hope
dělat
to do
dát si
to get food
Czech Midterm Study Guide - verbs and conjugations
být (meaning)
být (já)
být (ty)
být (on)
to be
jsem (I am)... negative: nejsem (I am not)
jsi (you are)... negative: nejsi (you are not)
je (he/her/it is)... negative: není (he/she/it is not)
být (meaning)
to be
být (já)
jsem (I am)... negative: nejsem (I am not)
78 terms
Czech Verbs
to sing
to see
to shower
to bathe
zpívat
vidět
sprchovat
koupat
to sing
zpívat
to see
vidět
33 terms
CZECH: Verbs
kupovat
mít
číst
poslouchat
to buy
to have
to read
to listen
kupovat
to buy
mít
to have
201 terms
CZECH VERBS
brát (beru) - vzít (si) (vezmu)
čekat na A (čekám) - počkat
dívat se na A (dívám se)
jet (jedu) - jezdit
take
wait for
look, watch
go by car
brát (beru) - vzít (si) (vezmu)
take
čekat na A (čekám) - počkat
wait for
35 terms
Czech Verbs
být - jsem
dělat - dělám
jít - jdu
muset - musím
to be - I am
to do/make - I make
to go - I go (on foot)
to have to - I must
být - jsem
to be - I am
dělat - dělám
to do/make - I make
Czech Verbs
cestovat
čtu*
divat se (na telivizi)
hráju*
to travel
to read
to watch TV
to play
cestovat
to travel
čtu*
to read
34 terms
Czech Verbs
být- ja jsem
studovat
jmenovat
Dát si
to be
to study
to name
to order
být- ja jsem
to be
studovat
to study
28 terms
Czech verbs
vstavat
zpivat
poslouchat
divat se
to wake up
to sing
listen
watch
vstavat
to wake up
zpivat
to sing
Czech Verbs
koupit
spát
mluvit
filmovat
to buy
to sleep
to speak
to film
koupit
to buy
spát
to sleep
78 terms
Czech Verbs
zpívat
vidět
sprchovat
koupat
to sing
to see
to shower
to bathe
zpívat
to sing
vidět
to see
Czech Verbs
bát se
bít
brát
být
to be scared
to beat
to take
to be
bát se
to be scared
bít
to beat
Czech Verbs
Cěkat
Dělat
Mluvit
Hledat
To wait
To do/make
To speak
To look for
Cěkat
To wait
Dělat
To do/make
48 terms
Czech Verbs
rozumět, rozumím
vařit, vařím
dívat se na, dívám
natačet, natačím
to understand
to cook
to watch
to shoot
rozumět, rozumím
to understand
vařit, vařím
to cook
63 terms
Czech - Irregular verbs 1
být
jsem
jsi (informal "you")
je
to be (changes to "is/are" in sentence)
I am
You are
He/she/it is
být
to be (changes to "is/are" in sentence)
jsem
I am
24 terms
Czech - irregular verbs 3
plakat, pláču
plavat, plavu
pomoct, pomůžu
poslat, pošlu
cry, I cry
swim
help
send
plakat, pláču
cry, I cry
plavat, plavu
swim
30 terms
Czech Verbs
dát si
dívat se na
hledat
chtít
to have (food). [Class 1]
to watch, to look at [Class 1]
to look for [Class 1]
to want [Irregular]... chci, chceš, chce, chceme, chete, chtějí
dát si
to have (food). [Class 1]
dívat se na
to watch, to look at [Class 1]
35 terms
CZECH VERBS!!!
čekat
vstávat
zpívat
poslouchat
to wait
to get up
to sing
to listen
čekat
to wait
vstávat
to get up
czech verbs
to do
to get up
to have breakfast
to have lunch
dělat (á)
vstávat (á)
snídat (á)
obědvat (á)
to do
dělat (á)
to get up
vstávat (á)
138 terms
Czech verbs
Čekat na (impf; cat 1)
Počkat na (pf; cat 1)
Dělat (impf; cat 1)
Udělat (pf; cat 1)
To wait for
To wait for (pf)
To do
To do (pf)
Čekat na (impf; cat 1)
To wait for
Počkat na (pf; cat 1)
To wait for (pf)
69 terms
Czech Verbs
I am
You are (informal)
He is
We are
Jsem
Jsi
Je
Jsme
I am
Jsem
You are (informal)
Jsi
34 terms
Czech Verbs
cestovat
čist
dívat se na televizi
hrát
travel, cestuju
read, čtu
watch tv, dívám
play, hraju
cestovat
travel, cestuju
čist
read, čtu
Czech verbs
být
jsem
jsi
je
to be
I am
you are (inf)
he/she is
být
to be
jsem
I am
29 terms
Czech Verbs
mit
delat
znat
cekat
to have
to do
to know
to wait
mit
to have
delat
to do
32 terms
Czech verbs
Cestovat
Čist
Dívat se
Hrát
To travel
To read
To watch
To play
Cestovat
To travel
Čist
To read
54 terms
Czech Verbs
zpíváš
mít
dívat se na
máš
you sing
to have
to watch
you have
zpíváš
you sing
mít
to have
35 terms
Czech - Irregular verbs 2
číst
čtu
čteš
čte
To read
I read
You read
He/she/it reads
číst
To read
čtu
I read
28 terms
Czech Verbs
Cestovat
Číst*, čtu
Dívat se na televizi
Hrát*, hraju
to travel
to read
to watch TV
to play
Cestovat
to travel
Číst*, čtu
to read
26 terms
Czech Verbs
Dělat
Mít
Znát
čekat
do
have
know (object, people)
wait
Dělat
do
Mít
have
20 terms
Czech Verbs
Delat
Cekat
Hledat
Snidat
To make
To wait
To look for
To have breakfadt
Delat
To make
Cekat
To wait
1 of 10