How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "english thai"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "english thai"

20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 4
top
account
half
history
n. ลูกข่าง ไม้หมุน
n. รายงาน บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว
n. เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
n. ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา, พงศาวดาร
20 terms
NGSL Adjectives (English to Thai) Part 7
constant
electronic
formal
ordinary
adj. ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
adj. เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
adj. ที่เป็นกฎเกณฑ์
adj. เรียบๆ ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น
20 terms
TOEIC Adjectives (English to Thai) Part 2
dental
productive
defective
urgent
adj. เกี่ยวกับฟัน
adj. ที่ก่อให้เกิดผล
adj. มีข้อบกพร่อง มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้
adj. เร่งด่วน รีบด่วน,ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 18
wisdom
potassium
parenthesis
friction
n. การตัดสินอย่างเฉียบแหลม
n. ธาตุโพแทสเซียม ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน
n. วงเล็บ
n. ความไม่ลงรอยกัน ความขัดแย้ง, ความแตกร้าว
20 terms
NGSL Adjectives (English to Thai) Part 3
specific
popular
serious
natural
adj. โดยเฉพาะ เฉพาะเจาะจง
adj. แบบธรรมดา แบบทั่วๆไป
adj. สาหัส หนัก, อันตราย, ร้ายแรง
adj. ธรรมดา เป็นปกติ
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 35
disaster
cake
efficiency
membership
n. ความพินาศ ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย
n. ส่วนแบ่ง
n. ความมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำงานที่ใช้เวลา, พลังงานหร…
n. การเป็นสมาชิก สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้า…
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 22
danger
leadership
gift
border
n. อันตราย ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอ…
n. ผู้นำของกลุ่ม
n. พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ
n. ขอบนอก เส้นรอบวง
20 terms
TOEIC Nouns (English to Thai) Part 9
inspector
semester
confirmation
congratulation
n. สารวัตร
n. ภาคการศึกษา ภาคเรียน, ภาคการเรียน, เทอม
n. การยืนยัน
n. การแสดงความยินดี
20 terms
NGSL Adjectives (English to Thai) Part 6
relevant
domestic
civil
dangerous
adj. สำคัญ มีความหมาย
adj. ภายในประเทศ เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน
adj. ที่มีวัฒนธรรม
adj. ซึ่งเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย
20 terms
TOEIC Adjectives (English to Thai) Part 7
evident
imperative
meaningful
refundable
adj. ชัดแจ้ง ปรากฏชัด, ชัดเจน
adj. ที่เป็นคำสั่ง (คำทางการ) ซึ่งเป็นคำสั่ง
adj. ซึ่งมีความหมาย สำคัญ
adj. ซึ่งชำระคืน
20 terms
TOEIC Adjectives (English to Thai) Part 5
generic
mild
ongoing
descriptive
adj. โดยทั่วไป
adj. (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน (อาหาร, เครื่องดื่ม…
adj. ไม่หยุดยั้ง ต่อเนื่อง, ไปเรื่อย
adj. ซึ่งพรรณา ซึ่งบรรยาย
20 terms
NGSL Adjectives (English to Thai) Part 4
complex
appropriate
traditional
famous
adj. ที่ประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป
adj. เหมาะสม เข้ากัน, พอเหมาะ
adj. แบบดั้งเดิม เป็นประเพณี
adj. มีชื่อเสียง โด่งดัง, ขึ้นชื่อ, เป็นรู้จักกันดี
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 7
methodology
continuity
likelihood
migration
n. วิธีการ วิธี, หลักการ
n. ความต่อเนื่องกัน
n. ความเป็นไปได้
n. การปวดศีรษะข้างเดียว
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 17
epidemiology
mechanic
inversion
infinity
n. ระบาดวิทยา การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและการแพร่ของเชื้อโรคในปร…
n. ช่างเครื่อง ช่างซ่อมเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
n. การกลับกัน การสับเปลี่ยนที่กัน, สิ่งที่กลับกัน
n. ความไม่มีที่สิ้นสุด
20 terms
TOEIC Nouns (English to Thai) Part 13
performer
pharmacist
pizza
resignation
n. ผู้กระทำ ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น
n. เภสัชกร คนปรุงยา
n. พิซซ่า
n. การยอมจำนน การยอมรับสภาพ
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 9
environment
son
hotel
item
n. สภาพแวดล้อม สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
n. ลูกชาย บุตรชาย
n. โรงแรม
n. รายการ รายการสิ่งของ; บัญชีรายการ
20 terms
NGSL Adverbs (English to Thai) Part 6
aside
rapidly
ultimately
similarly
adv. ออกไปจาก ออกไปจากใจ, ออกไปจากความคิด
adv. อย่างรวดเร็ว อย่างฉับไว, โดยเร็ว
adv. ท้ายที่สุด ตอนสุดท้าย, ในที่สุด
adv. ในทำนองเดียวกัน เช่นเดียวกัน
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 20
host
council
threat
studio
n. กองทัพ
n. สภา สภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล
n. การคุกคาม การขู่เข็ญ
n. โรงเรียนสอนเต้นรำ
12 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 23
postgraduate
bullet
calculator
demonstrator
n. นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี
n. กระสุนปืน ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน
n. เครื่องคิดเลข
n. ผู้สาธิต คนสาธิต
56 terms
English-Thai Index A
สองสาม
นัอย
หน่อย
นิดหน่อย
Few/ 2 or 3
Little/Amount
Little/Somewhat
A Little Bit
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 2
translation
simulation
neuron
regime
n. การแทนที่
n. การลอกเลียนแบบ
n. เซลล์ประสาท
n. ระบอบการปกครอง
20 terms
TOEIC Nouns (English to Thai) Part 15
apprentice
businessman
ceiling
gasoline
n. ผู้ฝึกงาน เด็กฝึกงาน
n. นักธุรกิจ
n. สิ่งที่ใช้กรุผนัง
n. น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง
20 terms
TOEIC Nouns (English to Thai) Part 23
helmet
lighter
loyalty
nomination
n. หมวกกันน็อก หมวกนิรภัย
n. เรือขนส่งสินค้าจากเรือใหญ่ (ใช้ในระยะทางสั้นๆ ที่ตื้นเขิน)
n. ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี
n. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่
20 terms
TOEIC Nouns (English to Thai) Part 14
electrician
graduation
necessity
programmer
n. ช่างไฟฟ้า
n. การสำเร็จการศึกษา
n. ความต้องการ ความจำเป็น
n. ผู้เขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์
20 terms
NAWL Adjectives (English to Thai) Part 5
primitive
problematic
static
spontaneous
adj. ที่เป็นพื้นฐาน
adj. ที่ยากจะแก้ปัญหาได้ ที่เป็นปริศนา
adj. ซึ่งอยู่นิ่งๆ ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่พัฒนา
adj. ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นไปเอง, ซึ่งเกิดขึ้นเอง, โดยสัญช…
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 22
airplane
recipe
bucket
mole
n. เครื่องบิน
n. ใบสั่งยาของแพทย์ ใบสั่งแพทย์, ใบสั่งยา
n. ใบเครื่องจักร ในกังหัน
n. กำแพงหินที่สร้างในทะเล กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก…
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 3
consumption
sensitivity
similarity
mutation
n. ปริมาณการบริโภค
n. ความเฉียบแหลม การมีไหวพริบ
n. ความเหมือน ความคล้ายคลึง
n. สิ่งที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนรูป
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 33
agenda
prize
cable
pub
n. กำหนดการ ระเบียบวาระ
n. สิ่งของที่ยึดได้ ทรัพย์สินที่ยึดได้
n. สายเคเบิ้ล เชือกหรือเหล็กเส้นขนาดใหญ่
n. ร้านเหล้า ผับ, ร้านเล็ก
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 3
share
product
effect
story
n. ส่วน ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน
n. ผลคูณ ผลของการคูณ
n. ผลกระทบ ผล
n. ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร
20 terms
TOEIC Nouns (English to Thai) Part 27
willingness
wristwatch
allergy
bulb
n. ความเต็มใจ ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ
n. นาฬิกาข้อมือ
n. อาการแพ้ โรคภูมิแพ้
n. หลอดไฟฟ้า
20 terms
NAWL Adjectives (English to Thai) Part 4
widespread
indirect
physiological
symbolic
adj. แพร่หลาย แพร่ไปทั่ว
adj. อ้อมค้อม
adj. เกี่ยวกับทางชีวภาพหรือกายภาพ
adj. เป็นเครื่องหมาย เป็นสัญลักษณ์
20 terms
NGSL Adverbs (English to Thai) Part 4
twice
carefully
possibly
slowly
adv. สองเท่า เป็นสองเท่า
adv. อย่างระมัดระวัง
adv. อาจจะ บางที, โดยบังเอิญ, อาจเป็นไปได้
adv. อย่างช้าๆ ทีละน้อย
20 terms
TOEIC Nouns (English to Thai) Part 12
pharmacy
scholarship
seeker
apology
n. เภสัชกรรม การศึกษาเกี่ยวกับการปรุงยา, การปรุงและจ่ายยา
n. ทุนการศึกษา ทุนเล่าเรียน
n. ผู้แสวงหา ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ
n. คำขอโทษ การขอโทษ, การขอขมา, การขออภัย
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 8
injection
classroom
scenario
biology
n. ยาฉีด สารละลายที่ฉีดเข้าเส้นเลือด
n. ห้องเรียน
n. บทภาพยนตร์ บทถ่ายภาพยนตร์, บทละคร
n. ชีววิทยา
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 1
repertoire
distribution
parameter
aspect
n. บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี
n. การแจกจ่าย การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร
n. ตัวแปร พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด
n. ลักษณะ รูปลักษณ์
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 30
governor
diet
convention
layer
n. เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
n. อาหาร สิ่งที่กินได้
n. ข้อตกลง สนธิสัญญา
n. แม่ไก่ที่วางไข่
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 36
alcohol
probability
vegetable
steel
n. แอลกอฮอล์ สารชนิดหนึ่งไม่มีสี ติดไฟได้
n. สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้
n. ผัก พืชผัก
n. เหล็ก
20 terms
NAWL Nouns (English to Thai) Part 19
fabric
layout
goat
legend
n. โครงสร้าง โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของส…
n. โครงงาน แผนงาน
n. คนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา
n. เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง เรื่องราวของบุ…
20 terms
NGSL Adjectives (English to Thai) Part 9
capable
massive
smart
numerous
adj. ที่สามารถทำได้
adj. ใหญ่โต หนักและแข็งมาก มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์,…
adj. เนี้ยบ สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย
adj. มากมาย มาก, เยอะแยะ
20 terms
NGSL Adverbs (English to Thai) Part 3
suddenly
easily
completely
absolutely
adv. อย่างกะทันหัน โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันท…
adv. อย่างสะดวก อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ล…
adv. อย่างเสร็จสมบูรณ์
adv. อย่างไม่มีเงื่อนไข อย่างไม่มีข้อจำกัด
20 terms
NGSL Adjectives (English to Thai) Part 5
cultural
entire
busy
glad
adj. ทางศิลปะ
adj. ทั้งหมด ทั้งมวล
adj. ขยัน ไม่อยู่เฉย
adj. ดีใจ พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 19
path
bond
flower
colleague
n. ทางเดิน เส้นทาง, ทางเดิน, ทางผ่าน, ทาง, วิถีทาง, แนวทาง
n. ข้อผูกมัด พันธนาการ
n. คนหรือสิ่งที่เป็นสุดยอด หัวกะทิ
n. เพื่อนร่วมงาน
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 34
truck
mood
shadow
territory
n. การเข้าไปเกี่ยวข้อง การเข้าไปพัวพัน
n. มาลา (ทางไวยากรณ์) กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ
n. เงา ร่มเงา, ที่หลบภัย
n. แนวความคิด
20 terms
TOEIC Adjectives (English to Thai) Part 6
hazardous
postal
ample
careless
adj. ซึ่งเป็นอันตราย ที่เป็นอันตราย
adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์
adj. ใหญ่ กว้างขวาง, ขนาดใหญ่
adj. ไม่ระมัดระวัง
20 terms
NGSL Adjectives (English to Thai) Part 12
theoretical
wooden
violent
aggressive
adj. ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา
adj. แข็งทื่อ ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก, ไม่มีชีวิตชีวา
adj. ที่มีอารมณ์ดุเดือด
adj. เริ่มต่อสู้ เริ่มทะเลาะ, เริ่มรุกราน
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 1
go
year
way
thing
n. หมากล้อม
n. อายุ ขวบ, ปี
n. ระยะทาง
n. สิ่งที่ปรารถนาจะได้มา
20 terms
NGSL Adverbs (English to Thai) Part 1
not
no
also
how
adv. ไม่
adv. ไม่ เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้
adv. ยิ่งกว่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น
adv. เท่าไร เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร
9 terms
NAWL Adjectives (English to Thai) Part 8
bizarre
multinational
phenomenal
noisy
adj. แปลกประหลาดมาก
adj. เกี่ยวกับหลากหลายประเทศ
adj. เกี่ยวกับปรากฏการณ์
adj. อึกทึก เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจ…
20 terms
TOEIC Nouns (English to Thai) Part 25
accuracy
appetizer
arc
backpack
n. ความระมัดระวัง ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
n. อาหารเรียกน้ำย่อย
n. ส่วนโค้ง ความโค้ง
n. กระเป๋าสะพายหลัง เป้สะพายหลัง
20 terms
NGSL Nouns (English to Thai) Part 31
bike
criticism
beauty
emergency
n. จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์
n. บทวิจารณ์
n. คุณสมบัติที่ดีที่สุด
n. ภาวะเร่งด่วน ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง
2 of 10