Study sets matching "gaeilge"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "gaeilge"

Gaeilge
tá gruaig donn ...
tá súile gorma
madra
capall
orm
agam
tá gruaig donn ...
orm
tá súile gorma
agam
8 terms
Gaeilge
ag caoineadh
ag cur fola
ag luascadh
ag caint
Crying
Bleeding
Swinging
Talking
ag caoineadh
Crying
ag cur fola
Bleeding
136 terms
Gaeilge
an
is
agus
I
the
is
and
I
an
the
6 terms
gaeilge
community school
music
classroom
teacher
pobalscoil
ceoil
seomra ranga
muinteoir
community school
pobalscoil
music
ceoil
Gaeilge
Le
Go raibh math agat
Le do thoill (lit: with your will)
Dia daoibh
With
Thank you
Please
Hello
Le
With
Go raibh math agat
Thank you
Gaeilge
we`ll try it
I was in trouble because.....
We were working hard.
Hurry!
Bainfimid triail as
Bhí mé i dtrioblóid mar...
Bhíomar ag obair go dian
Brostaigh!
we`ll try it
Bainfimid triail as
I was in trouble because.....
Bhí mé i dtrioblóid mar...
10 terms
Gaeilge
Ar an mórgóir
Meanmanra
Sac
Soinneán gaoithe
By and large
Things of the mind
Thrust
Blast of wind
Ar an mórgóir
By and large
Meanmanra
Things of the mind
gaeilge
dia duit
dia is muire duit
conas a tá tú?
tá mé go maith
hello
hello to you too
how are you?
I am well
dia duit
hello
dia is muire duit
hello to you too
50 terms
Gaeilge
Rugadh mé
Bhog mo theaghleach
Club áitiúil
Ag traenáil
I was born
My family moved
Local club
Training
Rugadh mé
I was born
Bhog mo theaghleach
My family moved
15 terms
Gaeilge
Cistin
Bruthaire
Oigheann
Miasniteoir
Kitchen
Cooker
Oven
Dishwasher
Cistin
Kitchen
Bruthaire
Cooker
Gaeilge
Gruaig dhubh
Gruaig fhionn
Gruaig dhonn
Gruaig liath
Black hair
Blonde hair
Brown hair
Grey hair
Gruaig dhubh
Black hair
Gruaig fhionn
Blonde hair
27 terms
Gaeilge
aon bhliain d'aois
dha bhliain d'aois
tri bliana d'aois
ceithre bliana d'aois
1 y/o
2 y/o
3 y/o
4 y/o
aon bhliain d'aois
1 y/o
dha bhliain d'aois
2 y/o
13 terms
Gaeilge
Éad
Áiféala
Mearbhall
Tinneas fiacla/déideadh
Jealous
Regretful
Confused
To fake
Éad
Jealous
Áiféala
Regretful
Gaeilge
sacair
Badmantan
leabhair
comóradh
soccer
Badmantan
book
celebration
sacair
soccer
Badmantan
Badmantan
20 terms
gaeilge
Fliuch
Tirim
Te
Fuair
Wet
Dry
Hot
Cold
Fliuch
Wet
Tirim
Dry
Gaeilge
Tanaí
Dathuil
Cancrach
Athasach
Thin
Handsome
Cranky
Happy
Tanaí
Thin
Dathuil
Handsome
12 terms
Gaeilge
Tagair ar
Coimeádach
Leas
Éirigh as
To refer to
Conservative
Benefit
To retire
Tagair ar
To refer to
Coimeádach
Conservative
10 terms
Gaeilge
Gach saghas
Bhí bia de gach sort ann
Tar éis tamaill
Bhí áthas an domhain ar a gach éinne
Every type
Every type of food was there
After a while
Everyone was happy
Gach saghas
Every type
Bhí bia de gach sort ann
Every type of food was there
62 terms
Gaeilge
I'm called John.
My name is John.
How much does it cost?
What is your name?
Seán atá orm.
Seán is ainm dom.
Cá mhéad atá air?
Cad is ainm duit?
I'm called John.
Seán atá orm.
My name is John.
Seán is ainm dom.
52 terms
Gaeilge
glan
scáthán M1
banaltra F4
plentiful
clean, clear
mirror
nurse
fairsing
glan
clean, clear
scáthán M1
mirror
Gaeilge
Fear Dóiteáin / Fir Dóiteáin
Píobán Uisce
Dréimire
Boladh Gáis
Fireman / Firewoman
Hose
Ladder
Smell of Gas
Fear Dóiteáin / Fir Dóiteáin
Fireman / Firewoman
Píobán Uisce
Hose
13 terms
Gaeilge
Tosaigh
Ceannaigh
Criochnaigh
Freastail
Start
Buy
Finish
Attend
Tosaigh
Start
Ceannaigh
Buy
Gaeilge
buachaill
caílin
fear
bean
boy
girl
man
woman
buachaill
boy
caílin
girl
94 terms
Gaeilge
an aimsir (un am-sheer)
an lá
an oíche
fuar
the weather
the day
the night
cold
an aimsir (un am-sheer)
the weather
an lá
the day
Gaeilge
Sinéad is ainm dom
Is mise Sinéad
Cinealta
Deas
My name is Sinéad
I am Sinéad
Kind
Nice
Sinéad is ainm dom
My name is Sinéad
Is mise Sinéad
I am Sinéad
10 terms
Gaeilge
labhairt
Tapaigh
Tiomsaigh
Mí-ádh
speaking
Seize
Collect
Hard Luck
labhairt
speaking
Tapaigh
Seize
5 terms
Gaeilge
Cnaipe
Scáileán
Ag obair
Clódóir
Button
Screen
Working
Printer
Cnaipe
Button
Scáileán
Screen
Gaeilge
Tanaí
Dathúil
Cancrach
Áthasach
Thin
Handsome
Cranky
Happy
Tanaí
Thin
Dathúil
Handsome
20 terms
Gaeilge
Capall
Buachaill
Aiseanna
Popcheol
Horse
Boy
Facilities
Pop music
Capall
Horse
Buachaill
Boy
213 terms
Gaeilge
Na dathanna
Dearg
Bándearg
Liath
The colours
Red
Pink
Grey
Na dathanna
The colours
Dearg
Red
23 terms
Gaeilge
Comhghairdeas
Fear
Bean
Buachaill
Congratulations
Man
Woman
Boy
Comhghairdeas
Congratulations
Fear
Man
Gaeilge
Cá bhfuil tú ag dul ár scoil?
Cén saghs scoil í?
Cé mhéad dalta atá ag freastal ar scoil?
Cé mhéad múinteoir atá ag muineadh sa…
Tá mé ag freastal ár chloiste loreto faiche stiofán
Is meanscoil í agus is scoil do cailíní amhain í
Tá thart ar sé gcéad dalta sa scoil
Tá thart ar caoga múinteoir sa scoil
Cá bhfuil tú ag dul ár scoil?
Tá mé ag freastal ár chloiste loreto faiche stiofán
Cén saghs scoil í?
Is meanscoil í agus is scoil do cailíní amhain í
10 terms
Gaeilge
An bhean mhór
Na cótaí buí
Cailín-fir
Scéal-fir
Fíor
Fíor
Fîor
Bréagach
An bhean mhór
Fíor
Na cótaí buí
Fíor
21 terms
Gaeilge
Cén aois thú?
Aon bhliain d'aois
Dhá bhliain d'aois
Trí bliana d'aois
What age are you?
1 year old
2 years old
3 years old
Cén aois thú?
What age are you?
Aon bhliain d'aois
1 year old
9 terms
Gaeilge
Rud ciorcalach a bhaineann le peil
Duiní a imríonn peil
Duine leis an fheadóg
Rud éigin a ciceann to an liathróid ann
Liathróid Peile
Imreoir
An réiteoir
Cúl
Rud ciorcalach a bhaineann le peil
Liathróid Peile
Duiní a imríonn peil
Imreoir
15 terms
Gaeilge
Snaganna
Buan
Sealadach
Tógalach
Hiccups
Permanent
Temporary
Contagious
Snaganna
Hiccups
Buan
Permanent
8 terms
Gaeilge
ealaín
eolaíocht
miotaloíreacht
ríomhairí
art
science
metal work
computers
ealaín
art
eolaíocht
science
37 terms
Gaeilge
File
Rann
Meafar
Íomhá
Poet
Verse
Metaphor
Imagery
File
Poet
Rann
Verse
Gaeilge
Abair Future
Bí Future
Clois Future
Déan Future
An ndéarfaidh; déarfaidh; ní déarfaidh
An mbeidh; beidh; ní bheidh
An gcloisfidh; cloisfidh; ní chloisfidh
An ndéanfaidh; déanfaih; ní dhéanfaidh
Abair Future
An ndéarfaidh; déarfaidh; ní déarfaidh
Bí Future
An mbeidh; beidh; ní bheidh
50 terms
Gaeilge
Anuas ar sin
Arís is arís eile
Gan dabht
Ní féidir a shéanadh
On top of that
Again and again
Without a doubt
You can't deny
Anuas ar sin
On top of that
Arís is arís eile
Again and again
7 terms
Gaeilge
slán
sea
ní hea
maith
Goodbye
yes
no
good
slán
Goodbye
sea
yes
17 terms
Gaeilge
Tréigean
Iora
Fáinleoga
Ceo
Burnt
Squirrel
Swallows
Fog
Tréigean
Burnt
Iora
Squirrel
16 terms
Gaeilge
Seomra gaeilge
Seomra fraincise
Teanglann
Saotharlann eolaiochta
Irish room
French room
Language lab
Science lab
Seomra gaeilge
Irish room
Seomra fraincise
French room
62 terms
Gaeilge
Seán atá orm.
Seán is ainm dom.
Cá mhéad atá air?
Cad is ainm duit?
I'm called John.
My name is John.
How much does it cost?
What is your name?
Seán atá orm.
I'm called John.
Seán is ainm dom.
My name is John.
Gaeilge
To catch
I caught
I catch
I will catch
Beir ar
Rug mé ar
Beirim ar
Béarfaidh mé ar
To catch
Beir ar
I caught
Rug mé ar
Gaeilge
Foilsíodh
Ollamh
An t-údar
Ar fáil
Publish
Professor
The author
Available
Foilsíodh
Publish
Ollamh
Professor
18 terms
Gaeilge
Tanaí
Dathúil
Cancrach
Áthasach
Thin
Handsome
Cranky
Happy
Tanaí
Thin
Dathúil
Handsome
18 terms
Gaeilge
Chuamar
D'éiríomar
Fuaireamar
Shroicheamar
We went
We got up
We got
We reached
Chuamar
We went
D'éiríomar
We got up
Gaeilge
I am
You are
He or she is
You plural
Taim
Ta tu
Ta se/si
Ta sibh
I am
Taim
You are
Ta tu
11 terms
Gaeilge
An cluiche a chinneadh cén foireann bu…
d'ullmhaigh
Rinne siad feall indiaidh fill
Níor stop siad ag déanamh fealle
The team that wins the game, wins the cup
I had
They were committing fouls
They didn't stop fouling
An cluiche a chinneadh cén foireann bu…
The team that wins the game, wins the cup
d'ullmhaigh
I had
1 of 10