How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "gaeilge"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "gaeilge"

11 terms
Gaeilge
tá gruaig donn ...
tá súile gorma
madra
capall
orm
agam
tá gruaig donn ...
orm
tá súile gorma
agam
8 terms
Gaeilge
ag caoineadh
ag cur fola
ag luascadh
ag caint
Crying
Bleeding
Swinging
Talking
ag caoineadh
Crying
ag cur fola
Bleeding
24 terms
Gaeilge
we`ll try it
I was in trouble because.....
We were working hard.
Hurry!
Bainfimid triail as
Bhí mé i dtrioblóid mar...
Bhíomar ag obair go dian
Brostaigh!
we`ll try it
Bainfimid triail as
I was in trouble because.....
Bhí mé i dtrioblóid mar...
13 terms
Gaeilge
Tosaigh
Ceannaigh
Criochnaigh
Freastail
Start
Buy
Finish
Attend
Tosaigh
Start
Ceannaigh
Buy
10 terms
Gaeilge
Ar an mórgóir
Meanmanra
Sac
Soinneán gaoithe
By and large
Things of the mind
Thrust
Blast of wind
Ar an mórgóir
By and large
Meanmanra
Things of the mind
Gaeilge
he
she
me
you
é
mise
he
é
she
50 terms
Gaeilge
Rugadh mé
Bhog mo theaghleach
Club áitiúil
Ag traenáil
I was born
My family moved
Local club
Training
Rugadh mé
I was born
Bhog mo theaghleach
My family moved
136 terms
Gaeilge
an
is
agus
I
the
is
and
I
an
the
15 terms
Gaeilge
Cistin
Bruthaire
Oigheann
Miasniteoir
Kitchen
Cooker
Oven
Dishwasher
Cistin
Kitchen
Bruthaire
Cooker
27 terms
Gaeilge
aon bhliain d'aois
dha bhliain d'aois
tri bliana d'aois
ceithre bliana d'aois
1 y/o
2 y/o
3 y/o
4 y/o
aon bhliain d'aois
1 y/o
dha bhliain d'aois
2 y/o
45 terms
Gaeilge
Gruaig dhubh
Gruaig fhionn
Gruaig dhonn
Gruaig liath
Black hair
Blonde hair
Brown hair
Grey hair
Gruaig dhubh
Black hair
Gruaig fhionn
Blonde hair
Gaeilge
Le
Go raibh math agat
Le do thoill (lit: with your will)
Dia daoibh
With
Thank you
Please
Hello
Le
With
Go raibh math agat
Thank you
62 terms
Gaeilge
I'm called John.
My name is John.
How much does it cost?
What is your name?
Seán atá orm.
Seán is ainm dom.
Cá mhéad atá air?
Cad is ainm duit?
I'm called John.
Seán atá orm.
My name is John.
Seán is ainm dom.
24 terms
Gaeilge
Fear Dóiteáin / Fir Dóiteáin
Píobán Uisce
Dréimire
Boladh Gáis
Fireman / Firewoman
Hose
Ladder
Smell of Gas
Fear Dóiteáin / Fir Dóiteáin
Fireman / Firewoman
Píobán Uisce
Hose
Gaeilge
Surprised
Confusion
Election
I could imagine
Ionadh
Mearbhall
An togchán
D'fhéadfainn
Surprised
Ionadh
Confusion
Mearbhall
8 terms
Gaeilge
sacair
Badmantan
leabhair
comóradh
soccer
Badmantan
book
celebration
sacair
soccer
Badmantan
Badmantan
52 terms
Gaeilge
glan
scáthán M1
banaltra F4
plentiful
clean, clear
mirror
nurse
fairsing
glan
clean, clear
scáthán M1
mirror
20 terms
Gaeilge
One year old
Two years old
Three years old
Four years old
Aon bhliain d'aois
Dhá bhliain d'aois
Trí Bliana d'aois
Ceithre bliana d'aois
One year old
Aon bhliain d'aois
Two years old
Dhá bhliain d'aois
14 terms
Gaeilge
Tanaí... Dathúil. ... Cancrach... Áthasach…
Dathúil
Cancrach
Áthasach
Thin... Handsome... Cranky... Happy... Wonderful... Sporty... Small... Quie…
Handsome
Cranky
Happy
Tanaí... Dathúil. ... Cancrach... Áthasach…
Thin... Handsome... Cranky... Happy... Wonderful... Sporty... Small... Quie…
Dathúil
Handsome
10 terms
Gaeilge
An bhean mhór
Na cótaí buí
Cailín-fir
Scéal-fir
Fíor
Fíor
Fîor
Bréagach
An bhean mhór
Fíor
Na cótaí buí
Fíor
37 terms
Gaeilge
File
Rann
Meafar
Íomhá
Poet
Verse
Metaphor
Imagery
File
Poet
Rann
Verse
21 terms
Gaeilge
Cén aois thú?
Aon bhliain d'aois
Dhá bhliain d'aois
Trí bliana d'aois
What age are you?
1 year old
2 years old
3 years old
Cén aois thú?
What age are you?
Aon bhliain d'aois
1 year old
13 terms
Gaeilge
Éad
Áiféala
Mearbhall
Tinneas fiacla/déideadh
Jealous
Regretful
Confused
To fake
Éad
Jealous
Áiféala
Regretful
18 terms
Gaeilge
buachaill
caílin
fear
bean
boy
girl
man
woman
buachaill
boy
caílin
girl
30 terms
Gaeilge
Tréigean
Fáinleoga
Srl
Ceo
Dóite
Swallows
Etc
Fog
Tréigean
Dóite
Fáinleoga
Swallows
9 terms
Gaeilge
Rud ciorcalach a bhaineann le peil
Duiní a imríonn peil
Duine leis an fheadóg
Rud éigin a ciceann to an liathróid ann
Liathróid Peile
Imreoir
An réiteoir
Cúl
Rud ciorcalach a bhaineann le peil
Liathróid Peile
Duiní a imríonn peil
Imreoir
20 terms
gaeilge
Fliuch
Tirim
Te
Fuair
Wet
Dry
Hot
Cold
Fliuch
Wet
Tirim
Dry
12 terms
Gaeilge
Tagair ar
Coimeádach
Leas
Éirigh as
To refer to
Conservative
Benefit
To retire
Tagair ar
To refer to
Coimeádach
Conservative
10 terms
Gaeilge
Gach saghas
Bhí bia de gach sort ann
Tar éis tamaill
Bhí áthas an domhain ar a gach éinne
Every type
Every type of food was there
After a while
Everyone was happy
Gach saghas
Every type
Bhí bia de gach sort ann
Every type of food was there
14 terms
Gaeilge
It makes perfect sense
In the blink of an eye
More often than not
It isn't satisfactory
ritheann sé le ciall
I bpreab na súile
Níos minic ná a mhalairt
Níl sé shásúil
It makes perfect sense
ritheann sé le ciall
In the blink of an eye
I bpreab na súile
15 terms
Gaeilge
Snaganna
Buan
Sealadach
Tógalach
Hiccups
Permanent
Temporary
Contagious
Snaganna
Hiccups
Buan
Permanent
10 terms
Gaeilge
Abair Future
Bí Future
Clois Future
Déan Future
An ndéarfaidh; déarfaidh; ní déarfaidh
An mbeidh; beidh; ní bheidh
An gcloisfidh; cloisfidh; ní chloisfidh
An ndéanfaidh; déanfaih; ní dhéanfaidh
Abair Future
An ndéarfaidh; déarfaidh; ní déarfaidh
Bí Future
An mbeidh; beidh; ní bheidh
Gaeilge
Foilsíodh
Ollamh
An t-údar
Ar fáil
Publish
Professor
The author
Available
Foilsíodh
Publish
Ollamh
Professor
8 terms
Gaeilge
ealaín
eolaíocht
miotaloíreacht
ríomhairí
art
science
metal work
computers
ealaín
art
eolaíocht
science
18 terms
Gaeilge
Tanaí
Dathúil
Cancrach
Áthasach
Thin
Handsome
Cranky
Happy
Tanaí
Thin
Dathúil
Handsome
50 terms
Gaeilge
Anuas ar sin
Arís is arís eile
Gan dabht
Ní féidir a shéanadh
On top of that
Again and again
Without a doubt
You can't deny
Anuas ar sin
On top of that
Arís is arís eile
Again and again
18 terms
Gaeilge
Chuamar
D'éiríomar
Fuaireamar
Shroicheamar
We went
We got up
We got
We reached
Chuamar
We went
D'éiríomar
We got up
10 terms
Gaeilge
Tithe móra
Suimiul-Suinimula
Te-teotha
Breá-bréatha
Fíor
Breagach
Breagach
Fíor
Tithe móra
Fíor
Suimiul-Suinimula
Breagach
18 terms
gaeilge
tanaí
dathúil
cancrach
áthasach
thin
handsome
cranky
happy
tanaí
thin
dathúil
handsome
9 terms
Gaeilge
Sinéad is ainm dom
Is mise Sinéad
Cinealta
Deas
My name is Sinéad
I am Sinéad
Kind
Nice
Sinéad is ainm dom
My name is Sinéad
Is mise Sinéad
I am Sinéad
17 terms
Gaeilge
Tréigean
Iora
Fáinleoga
Ceo
Burnt
Squirrel
Swallows
Fog
Tréigean
Burnt
Iora
Squirrel
62 terms
Gaeilge
Seán atá orm.
Seán is ainm dom.
Cá mhéad atá air?
Cad is ainm duit?
I'm called John.
My name is John.
How much does it cost?
What is your name?
Seán atá orm.
I'm called John.
Seán is ainm dom.
My name is John.
19 terms
Gaeilge
Saolaíodh
Gairmiúil
Orlach
Airde
Born
Professional
Imch
Heigh
Saolaíodh
Born
Gairmiúil
Professional
16 terms
Gaeilge
Seomra gaeilge
Seomra fraincise
Teanglann
Saotharlann eolaiochta
Irish room
French room
Language lab
Science lab
Seomra gaeilge
Irish room
Seomra fraincise
French room
94 terms
Gaeilge
an aimsir (un am-sheer)
an lá
an oíche
fuar
the weather
the day
the night
cold
an aimsir (un am-sheer)
the weather
an lá
the day
12 terms
Gaeilge
The place was as quiet as a grave
That wasn't a sound from us
I got a terrible fright
There's no describing how disappointed…
Bhí an áit chomh ciúin leis an uaigh
Ní raibh gíog na míog asainn
Baineadh geit uafásach asam
Níl insint béil ar an díoma a bhí orm
The place was as quiet as a grave
Bhí an áit chomh ciúin leis an uaigh
That wasn't a sound from us
Ní raibh gíog na míog asainn
11 terms
Gaeilge
To catch
I caught
I catch
I will catch
Beir ar
Rug mé ar
Beirim ar
Béarfaidh mé ar
To catch
Beir ar
I caught
Rug mé ar
21 terms
Gaeilge
Subjects
Fair play
An obair
An scoil
Gaeilge... Bearla... Mata... Eolaiocht... Stair... Creideamh... Fraincis... Oideac…
Cothrom na feinne
Leath na hoibre
Doeas na scoile
Subjects
Gaeilge... Bearla... Mata... Eolaiocht... Stair... Creideamh... Fraincis... Oideac…
Fair play
Cothrom na feinne
10 terms
Gaeilge
There is little to be said about it
This problem is as old as the hills
It's getting worse
This notion is as common as the air
Ní beag a bhfuil ráite faoi
Tá an fadhb chomh sean leis an cnoic
Ag éirí ar atá
Tá an nós seo chomh coiteann leis an aeir
There is little to be said about it
Ní beag a bhfuil ráite faoi
This problem is as old as the hills
Tá an fadhb chomh sean leis an cnoic
10 terms
Gaeilge
Muinteoir(fir)
Cáilín(bain)
Oíche(fir)
Gluaiseacht(bain)
Fíor
Bréagach
Bréagach
Fíor
Muinteoir(fir)
Fíor
Cáilín(bain)
Bréagach
1 of 10