How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "gaelic gaidhlig"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "gaelic gaidhlig"

23 terms
Gàidhlig Stòr-fhacal - Dimàirt sia deugamh an Gearran 2016 - Gaelic Vocab - Tuesday 16th February 2016
Vocab.
Gaelic
sixteenth
February
stòr-fhacal
Gàidhlig
sia deugamh
an Gearran
Vocab.
stòr-fhacal
Gaelic
Gàidhlig
40 terms
Gaelic Vocab: Lesson one
òg
beag
sgìth
toilitche
young
small
tired
happy
òg
young
beag
small
45 terms
Scottish Gaelic in 12 Weeks Lesson 1.1
mi
thu
e
i
I... (pronoun)
you... (pronoun) [familiar, singular]
he, it... (pronoun)
she, it... (pronoun)
mi
I... (pronoun)
thu
you... (pronoun) [familiar, singular]
54 terms
Scottish Gaelic Everyday Words A-Ca
airplane
alligator
alphabet
antelope
pleuna (playn-uh)
crogall (krock-ul)
aibidil (ap-itch-ill)
bocanach (bok-an-ahkch)
airplane
pleuna (playn-uh)
alligator
crogall (krock-ul)
12 terms
Mango Languages Scottish Gaelic L6
bheil
Gàidhlig
aig
agaibh
am? is? are?
gaelic
at
at you
bheil
am? is? are?
Gàidhlig
gaelic
8 terms
Gaelic Lesson 24
Cha do
Cha do dh'fhalbh e
Cha tàinig e
Cha do ruith e a-mach
He didn't
He didn't go off
He didn't come
He didn't go out running
Cha do
He didn't
Cha do dh'fhalbh e
He didn't go off
12 terms
Gaelic Lesson 14
a'tighinn (ah cheeyin)
a'bruidhinn (ah breeyinn)
a'dannsa (ah daonsa)
ag èisteachd (ag aystachh)
coming
talking
dancing
listening
a'tighinn (ah cheeyin)
coming
a'bruidhinn (ah breeyinn)
talking
14 terms
Gaelic Lesson 17
Na
Nu rudan (nah rootin)
Na rudan sin
Na balaich
The (plural form)
The things
Those things
The boys
Na
The (plural form)
Nu rudan (nah rootin)
The things
11 terms
Dependant Clause/ Reported Speech: Gaelic 300
a' smaoineachadh
a' saoilsinn
a' creidsinn
a' cluinntinn
thinking (smaoinich)
thinking (saoil)
believing
hearing
a' smaoineachadh
thinking (smaoinich)
a' saoilsinn
thinking (saoil)
1,972 terms
Scottish Gaelic - Gran's Gaelic 2
Chaidh na faclan agus na gnàthasan-cai…
thug e glamhadh orm
thug e ionnsaigh orm
thug e spochadh orm
These Gaelic words, idioms and sayings were collected from Je…
he snapped at me (could be used of a dog)
he attacked me
he snapped at me
Chaidh na faclan agus na gnàthasan-cai…
These Gaelic words, idioms and sayings were collected from Je…
thug e glamhadh orm
he snapped at me (could be used of a dog)
5 terms
Inversion gaelic
b/c/d/f/g/m/p/s/t
l/n/r; sg/sm/sp/st
a/e/i/o/u
Inversion with f+vowel - leniate.
rudeigin a chur/a thogail/a mharbhadh/a fhreagairt...
rudeigin a leughadh/a nighe/a ruith/a sgrìobhadh...
rudeigin ithe/òl/ullachadh/aithneachadh/ionnsachadh...
rudeigin fhaighinn/fhàgail/fhaicinn/fhosgladh...
b/c/d/f/g/m/p/s/t
rudeigin a chur/a thogail/a mharbhadh/a fhreagairt...
l/n/r; sg/sm/sp/st
rudeigin a leughadh/a nighe/a ruith/a sgrìobhadh...
1,210 terms
Scottish Gaelic - Gran's Gaelic 1
Chaidh na faclan agus na gnàthasan-cai…
chan eil fàmas aige dhomh
thig an t-acras nas trice na aon uair
chan eil mi cur air m' aran ach beagan…
These Gaelic words, idioms and sayings were collected from Je…
he has no sympathy for me
hunger will come more than once
I am only putting a little of each on my bread together
Chaidh na faclan agus na gnàthasan-cai…
These Gaelic words, idioms and sayings were collected from Je…
chan eil fàmas aige dhomh
he has no sympathy for me
83 terms
Colloquial Scottish Gaelic - Unit 1
excuse me (formal)
excuse me (informal)
do you speak (have) Gaelic? (formal)
I speak (have) Gaelic and English.
gabhaibh mo leisgeul!
gabh mo leisgeul!
A bheil Gàidhlig agaibh?
Tha Gàidhlig agus Beurla agam.
excuse me (formal)
gabhaibh mo leisgeul!
excuse me (informal)
gabh mo leisgeul!
10 terms
Gaelic
Halò
Ciamar a tha thu
Tha mi glè mhath, agus tha thu?
Tapadh leat
hello
how are you
i'm fine, and you?
thank you
Halò
hello
Ciamar a tha thu
how are you
10 terms
Gaelic Lesson 11
Cò (cohh)
Cò tha...
Cò tha ann?
Cò tha a-staigh an sin?
Who
Who is...
Who is it/Who's there
Who's inside there?
Cò (cohh)
Who
Cò tha...
Who is...
15 terms
Gaelic lesson 7
Sa/San
Aig an taigh (echg ahn toy)
Sa chidsin (sah hitchun)
San taigh (sahn toy)
In the
At home
In the kitchen
In the house
Sa/San
In the
Aig an taigh (echg ahn toy)
At home
60 terms
Gaelic Nouns
pathadh (m)
airgead (m)
ad (f)
aireamh (f)
thirst
money
hat
number
pathadh (m)
thirst
airgead (m)
money
315 terms
Gaidhlig Vocab & Sentences
Tha caileag ann am bàta air an abhainn.
Tha an gille air an làr cuide ris a' c…
Bha iad bhon taigh tron oidhche.
Chan eil sinn glè fhuar faisg air an t…
There is a girl in a boat on the river.
The boy is on the floor together with the dog.
They were away from home through the night.
We are not very cold near the fire.
Tha caileag ann am bàta air an abhainn.
There is a girl in a boat on the river.
Tha an gille air an làr cuide ris a' c…
The boy is on the floor together with the dog.
36 terms
Gaelic Other
a' ghraidh
Aird nam Murchan, ann an Aird nam Murc…
an e... a th'annad?
an e... a th'annaibh?
dear
Ardnamurchan, in Ardnamurchan
are you a... ? (informal)
are you a... ? (formal)
a' ghraidh
dear
Aird nam Murchan, ann an Aird nam Murc…
Ardnamurchan, in Ardnamurchan
86 terms
Scottish Gaelic Simplified Phonetic Pronunciation Guide
Stress
Pronunciation
a /a/
à /a:/
In most Gàidhlig words falls on the first syllable, e.g.: poL…
The letters and diphthongs of the Gàidhlig alphabet will be e…
as in 'hat'
as in 'halve'
Stress
In most Gàidhlig words falls on the first syllable, e.g.: poL…
Pronunciation
The letters and diphthongs of the Gàidhlig alphabet will be e…
14 terms
Gaelic Lesson 22 Clothing
Dreasa
Ad
Còta
Stocainn (stochee)
A Dress
A Hat
A Coat
A Sock
Dreasa
A Dress
Ad
A Hat
67 terms
Gaelic Verbs
abair, ag ràdh
aithris, ag aithris
aontaich ri, ag aontachadh ri
atharraich, ag atharrachadh
say (NOT can)
repeat, recite
agree to
change
abair, ag ràdh
say (NOT can)
aithris, ag aithris
repeat, recite
22 terms
Gaelic 2
Càit a bheil sibh a' fuireach?
Gabh mo leisgeul
Càit ann an
Dè an seòladh a th' agaibh?
where do you live
excuse me
where in
whats your address
Càit a bheil sibh a' fuireach?
where do you live
Gabh mo leisgeul
excuse me
12 terms
Gaelic Lesson 21 Money
Dè na tha...?
Not
Tha e not.
Bha e not.
How much is...?
Pound
That costs a pound.
This costs a pound.
Dè na tha...?
How much is...?
Not
Pound
11 terms
Gàidhlig Stòr-fhacal - Diluain còig deug an Gearran 2016
Monday
15
February
wake up / arouse
Diluain
còig deug
an Gearran
dùisg
Monday
Diluain
15
còig deug
11 terms
Gàidhlig Stòr-fhacal - Diciadain seachdamh deug an Gearran 2016
To Do List
wool, yarn
ball
of
liosta de rudan ri dhèanamh
abhras
bàla
de
To Do List
liosta de rudan ri dhèanamh
wool, yarn
abhras
14 terms
Gaelic Lesson 18 In a...
Ann am bàta
Ann an (aonn ahn)
Ann am
Ann am bus
In a boat
In a
In a
In a bus
Ann am bàta
In a boat
Ann an (aonn ahn)
In a
17 terms
Gaelic Lesson 2
Tha mise à...
Tha mi a' fuireach ann am ...
A bheil thu a'fuireach ann am Pàislig?
Tha mi a fhathast a' fuireach ann an ...
I'm from...
I live in...
Do you live in Paisley?
I still live in...
Tha mise à...
I'm from...
Tha mi a' fuireach ann am ...
I live in...
Scottish (Gaelic): Unit 1, Chapter 2
Do you speak Gaelic?
Am? Is? or Are?
Gaelic
At
A bheil Gàidhlig agaibh?... (u VEL GAALik akiv)... literal: Is Gae…
bheil (vel)... note: "tha" means as, is, or are in a positive s…
Gàidhlig (GAALik)
Aig (eik)
Do you speak Gaelic?
A bheil Gàidhlig agaibh?... (u VEL GAALik akiv)... literal: Is Gae…
Am? Is? or Are?
bheil (vel)... note: "tha" means as, is, or are in a positive s…
12 terms
Learn Gaelic Lesson 25 Continuing Time
Seachd uairean
Ochd uairean
Naoi uairean (naoohg uairean)
Deich uairean
Seven o' Clock
Eight o' Clock
Nine o' Clock
Ten o' Clock
Seachd uairean
Seven o' Clock
Ochd uairean
Eight o' Clock
165 terms
Gàidhlig nouns, fem 2
bùth
cailleach
feannag
fearg
shop
mature woman
crow
anger
bùth
shop
cailleach
mature woman
14 terms
Gaelic Lesson 16 more sexi verbs
Ag ithe (ag eehah)
Ag òl (ag ohl)
A' falbh (ah falahf)
A' feitheamh (ah fayuth)
Eating
Drinking
Going away
Waiting
Ag ithe (ag eehah)
Eating
Ag òl (ag ohl)
Drinking
14 terms
Learn Gaelic Lesson 23 Past Tense Verbs
dh'fhalbh e (gamalv eh)
Thàinig e (haneeg eh)
Ruith e
Choisich e (hosheeheh)
He went
He came
He ran
He walked
dh'fhalbh e (gamalv eh)
He went
Thàinig e (haneeg eh)
He came
139 terms
Scottish Gaelic in Twelve Weeks Lesson 2
mise
t(h)usa
esan
ise
I (emphatic)
you (emphatic)
he (emphatic)
she (emphatic)
mise
I (emphatic)
t(h)usa
you (emphatic)
10 terms
Learn Gaelic Lesson 26 Questions
An do
Nach do
An do dh'fhalbh e?
An tàinig e
Did
Didn't
Did he go?
Did he come?
An do
Did
Nach do
Didn't
34 terms
Gaelic Vocab - 14 02 16
whiteboard
money
website
I understand
bòrd-geal
airgead
làrach-lìn
Tha mi 'tuigsinn
whiteboard
bòrd-geal
money
airgead
9 terms
Gaelic Bàrdachd Terms
dàn (m)
dàin
òran (m)
òrain
poem
poems
song
songs
dàn (m)
poem
dàin
poems
50 terms
Future Irregular Verbs: Gaelic 300
Beiridh mi air.
Cha bheir mi air.
Am beir mi air?
Nach beir mi air?
I will catch.
I will not catch.
Will I catch?
Won't I catch?
Beiridh mi air.
I will catch.
Cha bheir mi air.
I will not catch.
20 terms
Gaelic lesson 1, weather
cold
warm
wet
dry
fuar (fooahr)
blàth (blahhh)
fliuch (fleeu HHH)
tioram (chidum)
cold
fuar (fooahr)
warm
blàth (blahhh)
10 terms
Gaelic Lesson 15 Cutlery and Crockery
An sgian (an sgeeyahn)
An fhorca (an norrcha)
An spàin (an spahn)
An cupa (an coopa)
The knife
The fork
The spoon
The cup
An sgian (an sgeeyahn)
The knife
An fhorca (an norrcha)
The fork
65 terms
Vocab for Conversation 7 - TY Gaelic Conversation Book
to be/there is
Band
other/another
in
tha
còmhlan
eile
ann
to be/there is
tha
Band
còmhlan
63 terms
Vocab for Conversation 6 - TY Gaelic Conversation Book
afternoon
good
speak/got
do you?
feasgar
math
agaibh
a bheil?
afternoon
feasgar
good
math
20 terms
Gaelic lesson 2, weather continued
the
day
the night
the weather
an (en)
latha (lahh)
an oidhche (en oyHa)
an t-sìde (en chee cha)
the
an (en)
day
latha (lahh)
18 terms
Gaelic Lesson 19 Animals
An cat
An cù
A' bho
An t-each (an tchachh)
The cat
The dog
The cow
The horse
An cat
The cat
An cù
The dog
106 terms
Gaelic 14
He asked me if I would be going to the…
Where would the men be just now?
He asked us where was the post office.
At about the time you started your fir…
Dh'fheòraich e dhìom am bithinn a' dol don chuirm-chnuic
Càit am biodh na fir an-dràsta?
Dh'fhaighnich e dhinn càit an robh oifis a' phuist.
Mun àm a thöisich thu air a chiad chùrsa- fon ann an SMO, an…
He asked me if I would be going to the…
Dh'fheòraich e dhìom am bithinn a' dol don chuirm-chnuic
Where would the men be just now?
Càit am biodh na fir an-dràsta?
23 terms
Gaelic
Thank you
This is
S**t
Damn you
Tapadh leibh. (top let)
Seo (shau)
Cac
Damnú oft
Thank you
Tapadh leibh. (top let)
This is
Seo (shau)
17 terms
Gaelic Lesson 6, Where are They?
Mamaidh (mommy)
Dadaidh (daddy)
An duine (an dooeenya)
Am boireannach (am bordanachh)
Mom
Dad
The man
The woman
Mamaidh (mommy)
Mom
Dadaidh (daddy)
Dad
235 terms
Gàidhlig
air an dùthaich
tallaichean
Galldachd
France
in the country
halls
Lowlands
an Fhraing
air an dùthaich
in the country
tallaichean
halls
21 terms
Gaelic Lesson 20 Numbers and Time
Uair (ooarr)
Dè an uair a tha e?
Uair
a h-aon (a haoon)
Clock Time
What time is it?
Hour (to say one o'clock just say uair)
One
Uair (ooarr)
Clock Time
Dè an uair a tha e?
What time is it?
18 terms
Gaelic Lesson 9 The Police
Aig (ehg)
Aig an doras (ehg ahn dohrdahs)
Aig an teine (ehg ahn cheinyah)
Aig an taigh
At
At the door
At the fire
At home
Aig (ehg)
At
Aig an doras (ehg ahn dohrdahs)
At the door
1 of 2