Study sets matching "gaelic"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "gaelic"

Gaelic
Annam
Annad
ann
Innte
ann+mi (In me)
ann+thu (In you)
ann+e (In him)
ann+i (in her)
Annam
ann+mi (In me)
Annad
ann+thu (In you)
Gaelic
Good morning
Good afternoon
Good night
well
Madainn mhath
feasgar math
Oidche mhath
gu math
Good morning
Madainn mhath
Good afternoon
feasgar math
Gaelic
menu
water
bread
apple
biachlár
uisce
arán
úll
menu
biachlár
water
uisce
6 terms
Gaelic
Go n-eiri an t- adh leat
Sealbh math dhuibh
Pob lwc
Aigh vie
Good luck irish
Good luck scottish
Good luck welsh
Good luck manx
Go n-eiri an t- adh leat
Good luck irish
Sealbh math dhuibh
Good luck scottish
132 terms
Gaelic
'S e mise Anna, cò thusa?
Ciamar a tha thu?
Tha mi gu math.
gu math
I'm Ann, who are you?
How are you?
I am well.
well/good
'S e mise Anna, cò thusa?
I'm Ann, who are you?
Ciamar a tha thu?
How are you?
Gaelic
Dia duit
le do thoil
a bhuíochas sin do
fáilte
Hallo
Bitte
danke
willkommen
Dia duit
Hallo
le do thoil
Bitte
21 terms
Gaelic
Ireland
Demon
Energy
Use
Éirinn
Deamhan
cumhachd
úsáid
Ireland
Éirinn
Demon
Deamhan
119 terms
Gaelic
Hello!/Hello to you too!
Goodbye!
Please!
Good morning!
Dia duit!/Dia is Muire duit!
Slán!
Le do thoil!
Maidin mhaith!
Hello!/Hello to you too!
Dia duit!/Dia is Muire duit!
Goodbye!
Slán!
293 terms
Gaelic
I'm ..., who are you?
How are you?
I am well, tired, cold, warm, married
Are you well, tired, cold, warm, marri…
'Se mise ..., cò thusa?
ciamar a tha thu?
tha mi gu math, sgìth, fuar, blàth, pòsta
a bheil thu gu math, sgìth, fuar, blàth, pòsta?
I'm ..., who are you?
'Se mise ..., cò thusa?
How are you?
ciamar a tha thu?
182 terms
Gaelic
'S e mise Mairi
Cò thusa?
Ciamar a tha thu?
Tha mi gu math
I am Mary
Who are you?
How are you?
I am well
'S e mise Mairi
I am Mary
Cò thusa?
Who are you?
49 terms
Gaelic
Cailíní (cóleen)
Buachaillí
Buachaill (bookhle)
Fear (fahr)
girls
boys
Boy
Man
Cailíní (cóleen)
girls
Buachaillí
boys
Gaelic
fuar
blath
fliuch
tioram
cold
warm
wet
dry
fuar
cold
blath
warm
77 terms
Gaelic
tiugainn!
tiugainn leam
tiugainn comhla rium
de tha Beurla air "làmh?"
come on!
come with me
come along with me
what is the English for "lamh"?
tiugainn!
come on!
tiugainn leam
come with me
Gaelic
Bh
Fh
Ch
Ph
V
Silent
Jha (kh)
F
Bh
V
Fh
Silent
8 terms
Gaelic
cold
warm
wet
dry
fuar (foo-ahrr)
blàth (blah)
fliuch (fleeooch)
tioram (chiorram)
cold
fuar (foo-ahrr)
warm
blàth (blah)
Gaelic
fuar
grianach
fliuch
an-drasta
cold
sunny
wet
now
fuar
cold
grianach
sunny
Gaelic
an-diugh
an-dè
bhòn-dè
a-màireach
today
yesterday
day before yesterday
tomorrow
an-diugh
today
an-dè
yesterday
11 terms
Gaelic
a
à
ao
e
cat
rather
spook-eek
get or gate
a
cat
à
rather
21 terms
Gaelic
Ireland
Demon
Energy
Use
Éirinn
Deamhan
cumhachd
úsáid
Ireland
Éirinn
Demon
Deamhan
Gaelic
1
2
3
4
aon
dhà
trì
ceithir
1
aon
2
dhà
19 terms
Gaelic
Cead
deireannach
Leir
Dhomh
Permission
Last
Altogether
Globalization
Cead
Permission
deireannach
Last
Gaelic
cold
warm
wet
dry
fuar
blàth
fliuch
tioram
cold
fuar
warm
blàth
23 terms
Gaelic
Thank you
This is
S**t
Damn you
Tapadh leibh. (top let)
Seo (shau)
Cac
Damnú oft
Thank you
Tapadh leibh. (top let)
This is
Seo (shau)
Gaelic
oidhche math
tapadh leat
grianach
fliuch
good evening
thank you
sunny
wet
oidhche math
good evening
tapadh leat
thank you
Gaelic
tiocaidean
tiocaid
a-steach
saoire
booking
ticket
into (movement)
cheeper
tiocaidean
booking
tiocaid
ticket
Gaelic
Hello
goodbye
no
yes
ola
adeus
ningunha
si
Hello
ola
goodbye
adeus
10 terms
Gaelic
Halò
Ciamar a tha thu
Tha mi glè mhath, agus tha thu?
Tapadh leat
hello
how are you
i'm fine, and you?
thank you
Halò
hello
Ciamar a tha thu
how are you
11 terms
Gaelic
Baile
Is mó tóir
Leanhárlann
Rogha-lissta
Home
Most popular
Library
Option/list
Baile
Home
Is mó tóir
Most popular
183 terms
Gaelic
Dia Duit
Dia is Muire Duit
Cén chaoi a bhuil tú?
Conas atá tú?
Hello
God and Mary to you (Hello Back)
How are you?
How are you?
Dia Duit
Hello
Dia is Muire Duit
God and Mary to you (Hello Back)
13 terms
Gaelic
So-bhlasta
Gaeilge
éire
Dia dhuit
Delicious
Irish Gaelic
Ireland
Hello
So-bhlasta
Delicious
Gaeilge
Irish Gaelic
Gaelic
Dia dhuit ar maidin
Slán go fóill
Dia dhuit
Cá as duit?
Good Morning
Goodbye
God be with you
Where are you from?
Dia dhuit ar maidin
Good Morning
Slán go fóill
Goodbye
Gaelic
Hello
Thank you
You're welcome
Please
Dia dhuit
Go raibh maith agat
Tá fáilte rohmat
Más é do thoil é
Hello
Dia dhuit
Thank you
Go raibh maith agat
11 terms
Gaelic
What language do they speak in Wales
What language do they speak in Cornwall
What language do they speak in Scotland
What language do they speak in Brittan…
Welsh
Cornish
Scottish Gaelic
Breton
What language do they speak in Wales
Welsh
What language do they speak in Cornwall
Cornish
11 terms
Gaelic
dia dhuit
lig dom mé féin a chur in aithne
Sean is anim dom
tá sé deas bualadh leat
hello
please let me introduce myself
my name is Sean
it's a pleasure to meet you
dia dhuit
hello
lig dom mé féin a chur in aithne
please let me introduce myself
347 terms
Gaelic Vocabulary
éan
béar
beach
féileacán
éan
béar
52 terms
gaelic words
an dealbh deilbh dealbhan m
an truinnsear trunnseareir truinnseara…
sgeilp sgeilpe sgeilpichean f
ìosal
film
plate
shelf
low
an dealbh deilbh dealbhan m
film
an truinnsear trunnseareir truinnseara…
plate
Gaelic Vocabulary
leann
Tha mi duilich
taigh-òsta
bàta
beer
I'm sorry
hotel
boat
leann
beer
Tha mi duilich
I'm sorry
10 terms
Greetings Gaelic
Halo
Ciamar a tha sibh?
Tha gu math
Tha gu math, tapadh liebh
Hello
How are you?
Im well
Im well thankyou
Halo
Hello
Ciamar a tha sibh?
How are you?
24 terms
gaelic months
January
In January
February
In February
am Faoilleach
anns an Fhaoilleach
an Gearran
anns a' Ghearran
January
am Faoilleach
In January
anns an Fhaoilleach
53 terms
Gaelic Culture
Dál Riata
Ì Chaluim Chille/Colum Cille
Alba/kingdom of Alba
Cináed mac Ailpín
Believed to be the earliest Gaelic settlement in Scotland aro…
Columba, Island of St. Columba: Columba came to Scotland in 5…
The central monarchy resulting from the consolidation of the…
Kenneth McAlpine, first king of Alba (late 9th century)
Dál Riata
Believed to be the earliest Gaelic settlement in Scotland aro…
Ì Chaluim Chille/Colum Cille
Columba, Island of St. Columba: Columba came to Scotland in 5…
Gaelic Colors
Dubh
Purpaidh
Dearg
Uaine
Black
Purple
Red
Green
Dubh
Black
Purpaidh
Purple
Gaelic Numbers
Neoni
Aon
Dhà
Trì
0
1
2
3
Neoni
0
Aon
1
Gaelic Animals
ainmhithe
asal
béar
beach
ainmhithe
asal
103 terms
Gaelic prayers
Gracious God, who has been faithful wi…
Who graciously forgives our many sins…
And richly bestows grace and virtue so…
We humbly plead.
A Dhè as ro ghràismhor, a tha air a bhith tròcaireach ruinn g…
a' maitheadh gu gràsmhor nam mòran pheacadhean 's na laigsean
agus gu soibhreach a' buileachadh na gràsan 's na beusan sin…
tha sinn a' guidhe gu h-iriosal ort
Gracious God, who has been faithful wi…
A Dhè as ro ghràismhor, a tha air a bhith tròcaireach ruinn g…
Who graciously forgives our many sins…
a' maitheadh gu gràsmhor nam mòran pheacadhean 's na laigsean
394 terms
Gaelic 2
Did you understand it?
hey called it Taigh an Dùin (Fort Hous…
They called it Taigh an Dùin (Fort Hou…
Slim shook his head
An do rinn thu stemma dheth.
' S e taigh an dùin a canadh iad ris.
S e taigh an dùin a bha aca air.
Chrath Slim a cheann
Did you understand it?
An do rinn thu stemma dheth.
hey called it Taigh an Dùin (Fort Hous…
' S e taigh an dùin a canadh iad ris.
118 terms
Gaelic 6
Bho (from) or it's prepositional forms…
I noticed
I took to my heels
I jumped over the stream
Bho Mhàiri... Bhuaithe... Bhuapa... Bho thidsear... Bho mhanaidsear na h-…
thug mi an aire
thug mi mo bhuinn às
thug mi leum asam thar allt
Bho (from) or it's prepositional forms…
Bho Mhàiri... Bhuaithe... Bhuapa... Bho thidsear... Bho mhanaidsear na h-…
I noticed
thug mi an aire
100 terms
Gaelic 7
How do nouns with slender endings chan…
Athair in possessive case?... My father's…
Mathair in possessive case?... My mother'…
Brathair in possessive case?... My brothe…
They broaden.
Athar... Piuthar m'athar
Mathar... co-là-breith do mhàthar
Brathar... Làmh mo bhràthar
How do nouns with slender endings chan…
They broaden.
Athair in possessive case?... My father's…
Athar... Piuthar m'athar
138 terms
Gaelic 25
a stone in your shoe
gossip
1 bits and pieces, miscellanea, all so…
from dusk till dawn
clach eadar thu 's do bhròg
Gobarach
trealaich fem
eadar beul-oidhche is beul-latha f
a stone in your shoe
clach eadar thu 's do bhròg
gossip
Gobarach
515 terms
Gaelic 1
Hebrew
Compare
Compared to
Giving out food
Eabhrais
Samhlaich
An coimeas
Toirt seachad a' biadh
Hebrew
Eabhrais
Compare
Samhlaich
123 terms
Gaelic 8
I was swimming this week... I have been s…
He shook his head.
He was shaking his head.
I am going to shake my head.
Bha mi a snamh an t-seachdain seo.... Tha mi air a bhith snamh a…
Chrath e a cheann (cheann is the accusative object) and there…
Bha e a' crathadh a chinn. Verbal noun requires genetive. The…
Tha mi a' dol a chrathadh mo chinn. I am going to shaking of…
I was swimming this week... I have been s…
Bha mi a snamh an t-seachdain seo.... Tha mi air a bhith snamh a…
He shook his head.
Chrath e a cheann (cheann is the accusative object) and there…
1 of 10