Study sets matching "gaidhlig"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "gaidhlig"

Gàidhlig
theskar ma
madthingva
kemra u niu
haguma tapelef
good evening
good morning
how are you
fine, thank you
theskar ma
good evening
madthingva
good morning
235 terms
Gàidhlig
air an dùthaich
tallaichean
Galldachd
France
in the country
halls
Lowlands
an Fhraing
air an dùthaich
in the country
tallaichean
halls
20 terms
Gaidhlig Colours
Black
White
Grey
Red
Dubh
Geal
Glas
Dearg
Black
Dubh
White
Geal
15 terms
Gaidhlig Numbers
aon
dá dhà
trì
ceithir
1
2
3
4
aon
1
dá dhà
2
19 terms
Gaidhlig aon
truinnsear
air a'bhòrd
cupa coopa
sàsar (saah-saahr)
plate
on the table
cup
saucer
truinnsear
plate
air a'bhòrd
on the table
11 terms
Afrikaans-Gaidhlig Kleurs-Dathan
Wit
Grys
Swart
Rooi
Geal
Liath
Dubh
Ruadh
Wit
Geal
Grys
Liath
Gàidhlig 3
big
small
old
young
mòr (moːr)
beag (beg)
sean (ʃɛn)
òg (ɔːg)
big
mòr (moːr)
small
beag (beg)
Gàidhlig 2
the day
the night
the weather
the morning
an latha (/ʎa.a/ masculine)
an oidhche (/ɤ̃ĩçə/ feminine)
an t-sìde (/ʃiːdʲə/ feminine)
a' mhadainn (/vadiɲʲ/ feminine)
the day
an latha (/ʎa.a/ masculine)
the night
an oidhche (/ɤ̃ĩçə/ feminine)
Gàidhlig 7
at home
in the kitchen
in the house
in bed
aig an taigh (/eg ən tɤj/)
sa chidsin (/çidʲʃɪn/)
san taigh
san leabaidh (/ʎɛbɪ/)
at home
aig an taigh (/eg ən tɤj/)
in the kitchen
sa chidsin (/çidʲʃɪn/)
Gàidhlig 4
strong
weak
fat
slim
làidir (/ʎaːdʲirʲ/)
lag (/ʎɑg/)
reamhar (/rãũər/)
caol (/kɯːʎ/)
strong
làidir (/ʎaːdʲirʲ/)
weak
lag (/ʎɑg/)
Gàidhlig 8
in the bus
in the car
in the boat
in the train
sa bhus (/vʌs/)
sa chàr (/xɑːr/)
sa bhàta (/vɑːhdə/)
san trèan (/trɛːn/)
in the bus
sa bhus (/vʌs/)
in the car
sa chàr (/xɑːr/)
Gàidhlig 10
her
her breakfast
at her meal
at her lunch
a (/ə/)
a bracaist (/brɑxgɪʃdʲ/)
aig a biadh (/biəɣ/)
aig a lòn (/ʎɔːn/)
her
a (/ə/)
her breakfast
a bracaist (/brɑxgɪʃdʲ/)
Gàidhlig 12
the bread
the butter
the water
the milk
an t-aran
an t-ìm
an t-uisge (/ɯʃgʲə/)
am bainne (/bɑɲə/)
the bread
an t-aran
the butter
an t-ìm
Gàidhlig 5
here
there
inside
outside
an seo (/ʃɔ/)
an sin (/ʃin/)
a-staigh (/stɤj/)
a-muigh (/muj/)
here
an seo (/ʃɔ/)
there
an sin (/ʃin/)
Gàidhlig 1
cold
warm
wet, rainy
dry
fuar (/fuər/)
blàth (/bʎaː/)
fliuch (/fliux/)
tioram (/tʲirəm/)
cold
fuar (/fuər/)
warm
blàth (/bʎaː/)
Gàidhlig 11
who
who is...?
Who is it?/Who's there?
Who's in there/inside?
cò (/koː/)
cò tha...?
Cò tha ann?
Cò tha a-staigh an sin?
who
cò (/koː/)
who is...?
cò tha...?
315 terms
Gaidhlig Vocab & Sentences
Tha caileag ann am bàta air an abhainn.
Tha an gille air an làr cuide ris a' c…
Bha iad bhon taigh tron oidhche.
Chan eil sinn glè fhuar faisg air an t…
There is a girl in a boat on the river.
The boy is on the floor together with the dog.
They were away from home through the night.
We are not very cold near the fire.
Tha caileag ann am bàta air an abhainn.
There is a girl in a boat on the river.
Tha an gille air an làr cuide ris a' c…
The boy is on the floor together with the dog.
Gàidhlig 9
at
at the door
at the fire
at home
aig
aig an doras (/dɔrəs/)
aig an teine (/tʲenə/)
aig an taigh
at
aig
at the door
aig an doras (/dɔrəs/)
Gàidhlig 6
mom
dad
the man
the woman
mamaidh (/mɑmɪ/)
dadaidh (/dadɪ/)
an duine (/dɯɲə/ masculine)
am boireannach (/bɔrʲəɲəx/ masculine)
mom
mamaidh (/mɑmɪ/)
dad
dadaidh (/dadɪ/)
11 terms
Afrikaans-Gaidhlig Kleurs-Dathan
Wit
Grys
Swart
Rooi
Geal
Liath
Dubh
Ruadh
Wit
Geal
Grys
Liath
Gàidhlig 13
on the street
on the road
on the bus
on the truck
air an t-sràid (/sdrɑːdʲ/)
air an rathad (/ɾɑ.ɑd/)
air a' bhus
air an làraidh (/lɑːrɪ/)
on the street
air an t-sràid (/sdrɑːdʲ/)
on the road
air an rathad (/ɾɑ.ɑd/)
10 terms
Gaidhlig Week 1
what?!
DIE
No
Yes
de idir?!
faigh bas!
chan
tha
what?!
de idir?!
DIE
faigh bas!
16 terms
Gaidhlig A bheil na Nach eil?
Tha mi
Chan eil mi
A bheil mi?
Nach eil mi?
I am
I am not
Am I?
Am I not?
Tha mi
I am
Chan eil mi
I am not
20 terms
Àrd-Ìre Gàidhlig Eisteachd
Cleachdadh
Cuirm Na Bainnse
Gainnead
Mìos nam pòg
Habit/Custom
Wedding reception
Lack
Honeymoon
Cleachdadh
Habit/Custom
Cuirm Na Bainnse
Wedding reception
10 terms
Gaidhlig Broad and Slender consonant pronunciation
B
Bh
C
Ch
B ... Beginning of word - B as in boy... In /end of word - p as in…
B & S... Beginning of word - V as in vote... In/end of word - V as…
B... Beginning of word - K as in kettle... In/end of word - khk , p…
B... Beginning of word - ch as in loch... In/end of word - ch as in…
B
B ... Beginning of word - B as in boy... In /end of word - p as in…
Bh
B & S... Beginning of word - V as in vote... In/end of word - V as…
29 terms
Gàidhlig (Scots Gaelic) - Food
the bread
the butter
the water
the milk
an t-aran (an taran)
an t-ìm (an cheem)
an t-uisge (an toosh-geh)
am bainne (am ban-ya)
the bread
an t-aran (an taran)
the butter
an t-ìm (an cheem)
14 terms
Gàidhlig (Scots Gaelic) - Family
mother
father
sister
brother
màthair (mah-head)
athair (ah-head)
piuthar (pew-ed)
bràthair (bra-head)
mother
màthair (mah-head)
father
athair (ah-head)
14 terms
Gàidhlig - Body
Aodann
Sùilean
Sròn
Falt
Face
Eyes
Nose
Hair
Aodann
Face
Sùilean
Eyes
14 terms
Gàidhlig - Adjectives 2
Dorcha (dor-acha)
Soilleir (solyet)
Anmoch
Sam bith
Dark
Bright
Late
Any
Dorcha (dor-acha)
Dark
Soilleir (solyet)
Bright
43 terms
Saoghal na Gàidhlig 1
Cliù
Iomadh
Oighreachd
Buaidh
Reputaion/fame
Many/numerous
Estate
Success
Cliù
Reputaion/fame
Iomadh
Many/numerous
Scottish Gàidhlig Faclair
'S e Suemas a th' orm
Dè do chor?
A bheil?
A bheil sin ceart?
My name is John
How are you ( to 1 person informally)
Am I? Are you/we/they? Is he/ she/ it? As a freestanding resp…
Is that right?
'S e Suemas a th' orm
My name is John
Dè do chor?
How are you ( to 1 person informally)
36 terms
Gàidhlig Misc Vocab
èirich
ag èirigh
tràth (adj)
tràth (n)
get up
Getting up, waking up
Early
Time, season, period
èirich
get up
ag èirigh
Getting up, waking up
25 terms
Gàidhlig (Scots Gaelic) - Verbs
I want...
She wants...
He wants...
You want... (informal)
Tha mi ag iarraidh... (ha me a geer-ee)
Tha i ag iarraidh... (ha ee a geer-ee)
Tha e ag iarraidh... (ha eh a geer-ee)
Tha thu ag iarraidh... (ha oo a geer-ee)
I want...
Tha mi ag iarraidh... (ha me a geer-ee)
She wants...
Tha i ag iarraidh... (ha ee a geer-ee)
27 terms
Gàidhlig (Scots Gaelic) - Conversation
Welcome
Hello
How are you? (polite)
How are you? (informal)
Fàilte (fal-che)
Halò (hal-lo)
Ciamar a tha sibh? (kimmer a ha shif)
Ciamar a tha thu? (kimmer a ha oo)
Welcome
Fàilte (fal-che)
Hello
Halò (hal-lo)
16 terms
Gàidhlig (Scots Gaelic) - Feelings
I am well
I am here
I am very well
I am tired
Tha mi gu math (ha me goo ma)
Tha mi seo (ha me show)
Tha mi gu glè mhath (he me gu glay va)
Tha mi sgith (ha me ski)
I am well
Tha mi gu math (ha me goo ma)
I am here
Tha mi seo (ha me show)
5 terms
Gàidhlig - Nouns 3
Leasan
Baile
Airgead
Dad
Lesson
Town
Money
Anything
Leasan
Lesson
Baile
Town
14 terms
Gàidhlig (Scots Gaelic) - In Town
Town
Street
Road
Shop
baile-mὸr (ballay-mord soft d)
sràid (ss-raj)
rathad (rahdt)
bùth (boo)
Town
baile-mὸr (ballay-mord soft d)
Street
sràid (ss-raj)
9 terms
Gàidhlig - Where
An seo
An sin
A-staigh
A-muigh (a-muy)
Here
There
Inside
Outside
An seo
Here
An sin
There
21 terms
Gàidhlig (Scots Gaelic) - In the country
Farm
Tree
Grass
Hill
tuathanas (two-ah-hanas)
craobh (crewoov)
feur (fee-adt)
cnoc (ch-nock ch=guttural)
Farm
tuathanas (two-ah-hanas)
Tree
craobh (crewoov)
29 terms
Gàidhlig (Scots Gaelic) - The body
Body
Head
Hair
Face
bodhaig (bow-ick)
ceann (see-yown)
falt (falft)
aodann (oo-ton)
Body
bodhaig (bow-ick)
Head
ceann (see-yown)
176 terms
Gàidhlig Intermediate 1
Ciontach
Grianach
Dìleas
Uile
Guilty
Sunny
Loyal, faithful
All
Ciontach
Guilty
Grianach
Sunny
354 terms
Gàidhlig beginner class
beag
fliuch
leisg
sgìth
small
wet
lazy, reluctant, loath
tired
beag
small
fliuch
wet
16 terms
Àrd-Ìre Gàidhlig Eisteachd A'Mharag Dubh
Bùth-Feóla
Cosnadh
Dòigh-Beatha
Ceàrnaidh
Shop
Employment
Way of life
Area/District/Place
Bùth-Feóla
Shop
Cosnadh
Employment
5 terms
Gàidhlig - Did & Didn't
An do?
Nach do?
An?
Nach?
Did?
Didn't?
Did? (irregular)
Didn't? (irregular)
An do?
Did?
Nach do?
Didn't?
20 terms
Àrd-Ìre Gàidhlig Leughadh 2 Cunntas Sluaigh
Bunait
Cathraiche
Cunntas-Sluaigh
Misneachd
Foundation
Chairman
Census
Encouragement
Bunait
Foundation
Cathraiche
Chairman
21 terms
Àrd-Ìre Gàidhlig Leughadh 3 Artagail Paipear-Naidheachd
Bàrr
Bonnach
Cròg
Dà-rireabh
Crops
Scone
Hand/Paw
Reality
Bàrr
Crops
Bonnach
Scone
14 terms
Speaking Our Language Gàidhlig Episode 2 Terms
mac
tuath
ainm
manaidsear
son
north
name
manager
mac
son
tuath
north
15 terms
Speaking Our Language Gàidhlig Episode 1 Terms
fliuch
glè mhath
bun-sgiol
ceart math tha
wet
that's great
primary school
right, then
fliuch
wet
glè mhath
that's great
Gàidhlig stòr-fhacal - 3 dhen Mhàrt 2016
as
both
library
certainly
mar
an dà chuid
leabhar-lann
gu deimhinn
as
mar
both
an dà chuid
Gàidhlig stòr-fhacal - 4 dhen Mhàrt 2016
marvel, miracle
phrase
phrases
for / to / unto
mìorbhai
abairt
abairtean
do
marvel, miracle
mìorbhai
phrase
abairt
1 of 4