Study sets matching "hanzi pinyin"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "hanzi pinyin"

14 terms
Hanzi to pinyin
shì
nán
shì
Hanzi to pinyin
朋友
眉毛
鼻子
pengyou
meimao
bizi
tou
朋友
pengyou
眉毛
meimao
136 terms
Hanzi to pinyin
wǒ bù zhīdào (I don't know)
nǐ (you)
hǎo (good)
ma (question particle)
我不知道
wǒ bù zhīdào (I don't know)
我不知道
nǐ (you)
34 terms
Hanzi to pinyin - Types Music
音乐
摇滚音乐
古典音乐
音乐会
Yīnyuè
Yáogǔn yīnyuè
Gǔdiǎn yīnyuè
Yīnyuè huì
音乐
Yīnyuè
摇滚音乐
Yáogǔn yīnyuè
22 terms
Ch.8 Hanzi/Pinyin
出租车
或者
地铁
chūzūchē。 taxi
huòzhě。 or
dìtiě。 metro;subway
dǔ。 to block up; to jam
出租车
chūzūchē。 taxi
或者
huòzhě。 or
105 terms
Top 100 Hanzi / Pinyin
xiǎo
shàng
xià
xiǎo
13 terms
Effective HanziPinyin1
你好
nǐ (you)
hǎo (good)
nǐhǎo (hello)
wǒ (I/me)
nǐ (you)
hǎo (good)
12 terms
Kleuren: Pinyin/ Hanzi
yánsè
hóngsè
huángsè
lǜsè
颜色
红色
黄色
绿色
yánsè
颜色
hóngsè
红色
12 terms
Effective HanziPinyin2
先生
tā (he)
tā (she)
lèi (tired)
xiānsheng (Mr.)
tā (he)
tā (she)
16 terms
Colors Pinyin and Hanzi
红色
粉红色
黄色
桔色
hóngsè
fěnhóngsè
huángsè
júsè
红色
hóngsè
粉红色
fěnhóngsè
14 terms
Countries pinyin to hanzi
rìběn
hánguó
yīngguó
fǎguó
日本
韩国
英国
法国
rìběn
日本
hánguó
韩国
9 terms
Countries (Asia) Pinyin and Hanzi
中国
韩国
日本
台湾
Zhōngguó
Hánguó
Rìběn
Táiwān
中国
Zhōngguó
韩国
Hánguó
15 terms
Phrases 1 - Pinyin-Hanzi
nǎ lǐ nǎ lǐ
suí biàn
zhōng
哪里哪里
随便
nǎ lǐ nǎ lǐ
哪里哪里
suí biàn
随便
12 terms
Effective HanziPinyin12
铅笔
多少
qián (money)
mǎi (buy)
qiān bǐ (pencil)
duōshao (how much?)
qián (money)
mǎi (buy)
16 terms
Effective HanziPinyin13
颜色
bái (white)
sè (suffix, color)
yánsè (color)
lán (blue)
bái (white)
sè (suffix, color)
15 terms
Effective HanziPinyin11
喜欢
yú (fish)
tài (too)
xǐhuān (like)
là (spicy)
yú (fish)
tài (too)
20 terms
Chinese Zodiac Hanzi / Pinyin / English
lóng (Dragon)
shé ( Snake)
mǎ (Horse)
yáng (Sheep)
lóng (Dragon)
shé ( Snake)
13 terms
unit four- pinyin hanzi
dàlóu
píngfáng
gōngyù
dàmén
大楼
平房
公寓
大门
dàlóu
大楼
píngfáng
平房
303 terms
HSK 2 (Hanzi --> Pinyin)
爸爸
ài
bà ba
ba
ài
HSK 1 (Hanzi-->Pinyin)
ài
bà ba
bēi zi
Love
Eight
Father
Cup
ài
Love
Eight
303 terms
HSK 2 (Hanzi --> Pinyin)
爸爸
ai4
ba1
ba4 ba5
ba5
ai4
ba1
ch 19 pinyin and hanzi
dot (time)
right now
half past (30 minute mark)
matter of business
diǎn... 点
xiànzài... 现在
bàn... 半
shì... 事
dot (time)
diǎn... 点
right now
xiànzài... 现在
Psalm 23 Hanzi, Pinyin
耶和华是我的牧者
我必不至缺乏
他使我躺卧在青草地上
领我在可安歇的水边
Yēhéhuá shì wǒde mù zhĕ
wǒ bì bù zhì quē fá
Tā shǐ wǒ tǎng wò zaì qīngcǎo dì shang
lǐng wǒ zaì kĕ ānxiē de shuǐ bian
耶和华是我的牧者
Yēhéhuá shì wǒde mù zhĕ
我必不至缺乏
wǒ bì bù zhì quē fá
Transportation Hanzi and Pinyin
zuò
xiào chē
tóng xué
gōng gòng
...
校车
同学
公共
zuò
...
xiào chē
校车
150 terms
Hsk 1 Hanzi --> pinyin
北京
爸爸
ài
běijīng
bàba
ài
北京
běijīng
8 terms
Topic 4 - Hanzi for writing (Pinyin to Hanzi)
shéi
lǎo
sShī
shéi
15 terms
Topic 6 - Hanzi for writing (Pinyin to Hanzi)
jiā
yǒu
jiā
yǒu
10 terms
HSK1 / hanzi - Pinyin
爸爸
ái
bàba
běi
ái
7 terms
Topic 5 - Hanzi for writing (Pinyin to Hanzi)
zhè
shén
shénme
什么
zhè
14 terms
Family (Hanzi to Pinyin)
爸爸
妈妈
爷爷
jiā
bàba
māma
yéye
jiā
爸爸
bàba
10 terms
Topic 3 - Hanzi for writing (Pinyin to Hanzi)
ér
sān
ér
10 terms
House - hanzi and pinyin
卧室
厨房
阁楼
浴室
wòshì
chúfáng
gélóu
yùshì
卧室
wòshì
厨房
chúfáng
ch 19 pinyin and hanzi
dot (time)
right now
half past (30 minute mark)
matter of business
diǎn... 点
xiànzài... 现在
bàn... 半
shì... 事
dot (time)
diǎn... 点
right now
xiànzài... 现在
11 terms
1-11 Hanzi Pinyin
慢跑
骑自行车
冲浪
打排球
man pao
qi zi xing che
chong lang
da pai qiu
慢跑
man pao
骑自行车
qi zi xing che
ch 19 pinyin and hanzi
dot (time)
right now
half past (30 minute mark)
matter of business
diǎn... 点
xiànzài... 现在
bàn... 半
shì... 事
dot (time)
diǎn... 点
right now
xiànzài... 现在
12 terms
Weather Vocabulary Hanzi - Pinyin
暖和
凉快
lěng
nuǎn hūo
liáng kuài
lěng
94 terms
Mandarin Pinyin ~> Hanzi
zǎo
nǐ hǎo
nǐ hǎo ma?
你好
你好吗?
zǎo
nǐ hǎo
你好
24 terms
Hanzi + Pinyin Yellow Words
城市
购物中心
重要
必要
chèng​shì
gòu​ wù​zhōng​xīn​
zhòng​ yào
bì​yào
城市
chèng​shì
购物中心
gòu​ wù​zhōng​xīn​
Formulas - Pinyin and Hanzi
má huáng tāng
guì zhī tāng
guì zhī jiā gé gēn tāng
gé gēn tāng
麻黄汤
桂枝汤
桂枝加葛根汤
葛根汤
má huáng tāng
麻黄汤
guì zhī tāng
桂枝汤
6 terms
Topic 2 - Hanzi for writing (Pinyin to Hanzi)
hǎo
shì
hǎo
176 terms
HSK 1 hanzi and pinyin
你好
你们
对不起
Nǐ hǎo
nín
nǐmen
duìbuqǐ
你好
Nǐ hǎo
nín
14 terms
Cooking - Hanzi and Pinyin
包包子
包饺子
炒菜
bāo bāozi
bāo jiǎozi
chǎocài
fān
包包子
bāo bāozi
包饺子
bāo jiǎozi
16 terms
Unit 2 pinyin and hanzi
lín
zhúsǔn
yánjǐng
héhuā
竹笋
盐井
荷花
lín
zhúsǔn
竹笋
17 terms
1: L4B pinyin/hanzi
biérén
hǎojiǔ
yìsi
wǔjiào
别人
好久
意思
午觉
biérén
别人
hǎojiǔ
好久
9 terms
Body Parts (Hanzi to Pinyin)
眼睛
鼻子
liǎn
tóu
yǎn jīng
bí zi
liǎn
tóu
15 terms
Daily routine (hanzi and pinyin)
早上
上午
中午
下午
zǎo shàng̀
shàng wǔ
zhōng wǔ
xià wǔ
早上
zǎo shàng̀
上午
shàng wǔ
205 terms
HSK 3 hanzi and pinyin
周末
打算
zhoumo
dasuan
a
gen
周末
zhoumo
打算
dasuan
16 terms
Unit 3 pinyin and hanzi
Huángsè xiǎo yuán miànbāo
Zhēngqì
Mǐfěn
Miàntiáo
黄色小圆面包
蒸汽
米粉
面条
Huángsè xiǎo yuán miànbāo
黄色小圆面包
Zhēngqì
蒸汽
HSK 1 Hanzi - Pinyin&EN
爸爸
杯子
ài - to love; affection; to be fond of; to like
bā - eight; 8
bàba - (informal) father;
bēizi - cup; glass;
ài - to love; affection; to be fond of; to like
bā - eight; 8
ch 2 - hanzi+pinyin
diary
head; the first; leading
formalities; procedure
pain; suffering; agony
日记... rìjì
头... tóu
手续... shǒuxù
痛苦... tòngkǔ
diary
日记... rìjì
head; the first; leading
头... tóu
1 of 10