nā huaʻōlelo hou

By Maleia_Aguano
49 terms by Maleia_Aguano

nā huaʻōlelo a pau

By k18allake
268 terms by k18allake

Kuisa nā huaʻōlelo

By k18dagani
264 terms by k18dagani

nā huaʻōlelo you-ma hope o ke kula

By P1_kon
26 terms by P1_kon

nā huaʻōlelo hou- painu 2

By Maleia_Aguano
51 terms by Maleia_Aguano

Nā Huaʻōlelo Kanapī

By kakong
30 terms by kakong

papa huaʻōlelo

By P1_kon
22 terms by P1_kon

Nā Huaʻōlelo Liliʻuokalani

By kakong
26 terms by kakong

Nā hua'ōlelo

By Saige_Ranon
31 terms by Saige_Ranon

Nā hua'ōlelo hou (Academic Vocabulary)

By k19cobrow
41 terms by k19cobrow

'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo

By k17rahagm
36 terms by k17rahagm

hawaiian vocab

By P1_kon
45 terms by P1_kon

'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo

By k18keakin
36 terms by k18keakin

'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo

By k17cakita
36 terms by k17cakita

'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo

By k18kateng
36 terms by k18kateng

Nā hua'ōlelo hou (set 3)

By k17pochan
40 terms by k17pochan

Hawaiian terms

By ayzlin
45 terms by ayzlin

Na Hua'ōlelo Hou

By k17kywong
26 terms by k17kywong

Hua'ōlelo Hou: Nā painu 1

By Hale_Iwa
20 terms by Hale_Iwa

Huaʻōlelo Hou #12: nā painu 2

By Gavlinn
25 terms by Gavlinn

Na Holoholona

By k17kywong
40 terms by k17kywong

Nā huāʻōlelo ma ke kula

By k17madwig
38 terms by k17madwig

Nā Huaʻōlelo Hou (Ma hope o ke kula)

By Harmony_Souza
26 terms by Harmony_Souza

nā pāʻani o ke au kahiko

By P1_kon
54 terms by P1_kon

Na Huaʻōlelo Hou

By k19maholm
161 terms by k19maholm

Nā huaʻōlelo hou (set 5)

By k19shaczo
35 terms by k19shaczo

Nā Waeʻanona Huaʻōlelo

By kedaytimua
25 terms by kedaytimua

Nā huaʻōlelo (set 4)

By k19shaczo
42 terms by k19shaczo

Nā huaʻōlelo hou #4

By kkdrake5
42 terms by kkdrake5

Hawaiian quiz

By Kawka
20 terms by Kawka

Nā Huaʻōlelo Liliʻuokalani

By kealohapauole_
26 terms by kealohapauole_

Q4 Nā Huaʻōlelo A PAU

By HTA_Papa_Olelo
158 terms by HTA_Papa_Olelo

Huaʻolelo Hou: Na Painu #2

By Hale_Iwa
25 terms by Hale_Iwa

Nā Huaʻōlelo Hou

By joleakiilau
10 terms by joleakiilau

Na Huaʻōlelo MH 1

By k18joapo
100 terms by k18joapo

4-6 he mele no kāne

By P1_kon
16 terms by P1_kon

1-3 he mele no kāne

By P1_kon
15 terms by P1_kon

lole

By P1_kon
20 terms by P1_kon

Na Hua'olelo Mokuna 'Ehiku

By KKarsen
47 terms by KKarsen

35-51 Nā Huaʻōlelo Hou

By Ihi808
17 terms by Ihi808

Nā Huaʻōlelo Hou - Ma Ke Kula

By capt_wolverine_28
42 terms by capt_wolverine_28

1-25 Nā Hua'ōlelo Hou

By Ihi808
25 terms by Ihi808

Introduction Week

By HTA_Papa_Olelo
23 terms by HTA_Papa_Olelo

kalawaiʻa

By P1_kon
35 terms by P1_kon

animals

By P1_kon
40 terms by P1_kon

Nā Hua'ōlelo Hou

By k20anarbo
35 terms by k20anarbo

ʻoihana

By P1_kon
42 terms by P1_kon

69-85 Na Huaʻōlelo Hou

By Ihi808
17 terms by Ihi808