Study sets matching "hawaiian huaʻōlelo nā hua'ōlelo"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "hawaiian huaʻōlelo nā hua'ōlelo"

299 terms
āpau nā huaʻōlelo hou
pololei
hewa
uʻi
nani
correct
wrong
beautiful
pretty
pololei
correct
hewa
wrong
268 terms
nā huaʻōlelo a pau
hānau
hānai
hopu
hoʻoluhi
To give birth
To adopt
To capture seize grasp
To trouble
hānau
To give birth
hānai
To adopt
nā huaʻōlelo hou- painu 2
honi
hele mai
hele wāwae
kuke
to kiss
to come
to walk
to cook
honi
to kiss
hele mai
to come
26 terms
nā huaʻōlelo you-ma hope o ke kula
noelani lāua ʻo kapono
anei
me ka ʻōlelo ʻana aku
hoʻopau
noelani and kapono
used in questions(?)
saying
to finish
noelani lāua ʻo kapono
noelani and kapono
anei
used in questions(?)
nā huaʻōlelo hou
pololei
hewa
uʻi
nani
correct
wrong
beautiful
pretty
pololei
correct
hewa
wrong
264 terms
Kuisa nā huaʻōlelo
To give birth
To adopt
To capture seize grasp
To trouble
hānau
hānai
hopu
hoʻoluhi
To give birth
hānau
To adopt
hānai
89 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 14 Nā Hua'ōlelo
na
ke aupuni
ka hame
ka hua
for (kino 'ā)
government, country
ham, similar food eaten as i'a at breakfast
egg, fruit, tuber (as of sweet potato or taro) / result
na
for (kino 'ā)
ke aupuni
government, country
36 terms
'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo
kaikunāne
kaikuahine
kaikaina
kaikua'ana
brother of a girl
sister of a boy
younger sibling (same sex)
older sibling (same sex)
kaikunāne
brother of a girl
kaikuahine
sister of a boy
61 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 9 Hua'ōlelo
kāna
ka'u
hou
hope
his / her
my
again, more, new
last, later, afterwards
kāna
his / her
ka'u
my
22 terms
papa huaʻōlelo
ka pōpeku
ka pōhinaʻi
ka pōhili
ka pōpeku wāwae
football
basketball
baseball
soccer
ka pōpeku
football
ka pōhinaʻi
basketball
64 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 11 Hua'ōlelo
aia
eia
'a'ole
uka
used as po'o to indicate location ('Ōlelo Pa'i'ai "stay")
Here is/are
is/are not
inland / upland / up slope
aia
used as po'o to indicate location ('Ōlelo Pa'i'ai "stay")
eia
Here is/are
nā huaʻōlelo hou 8- Glory
soldier
colonel
fort
shoe
ke koa/ ka pūʻali koa
ke konela
ka pāpū
ke kāmaʻa
soldier
ke koa/ ka pūʻali koa
colonel
ke konela
56 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 5 Hua'ōlelo
ke aku
ke akua
ka imu
ka haole
skipjack tuna
god
hole in the ground used to cook food
Caucasian, especially an Anglo-American
ke aku
skipjack tuna
ke akua
god
36 terms
'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo
kaikunāne
kaikuahine
kaikaina
kaikua'ana
brother of a girl
sister of a boy
younger sibling (same sex)
older sibling (same sex)
kaikunāne
brother of a girl
kaikuahine
sister of a boy
60 terms
Na Kai 'Ewalu Mokuna 3 Nā Hua'ōlelo
Aūe!
hou
akā
kekahi
Whoops!
new, again, more
but (at beginning of a sentence)
one of the, one, another, the other, a certain
Aūe!
Whoops!
hou
new, again, more
63 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 10 Hua'ōlelo
a
o
ko'u
ka'u
of (kino 'ā)
of (kino 'ō)
my / mine (kino 'ō)
my / mine (kino 'ā)
a
of (kino 'ā)
o
of (kino 'ō)
68 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 4 Hua'ōlelo
a
'o
me
kēia
and (at the beginning of a sentence) (preceeds "me" in the mi…
used to indicate two things are equivalents
used with "a" to mean 'and, '
this (near me)
a
and (at the beginning of a sentence) (preceeds "me" in the mi…
'o
used to indicate two things are equivalents
36 terms
'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo
kaikunāne
kaikuahine
kaikaina
kaikuaʻana
brother of a girl
sister of a boy
younger sibling (same sex)
older sibling (same sex)
kaikunāne
brother of a girl
kaikuahine
sister of a boy
74 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 2 Nā Hua'ōlelo
e... ('ami kāhea)
i / iā... ('ami kuhilana)
'o... ('ami piko)
'ehia
identifies the individual being spoken to
to (identifies person, place or thing toward which action is…
precedes i'oa to identify the individual being talked about.
how many? (amount)
e... ('ami kāhea)
identifies the individual being spoken to
i / iā... ('ami kuhilana)
to (identifies person, place or thing toward which action is…
nā huaʻōlelo hou 7- koʻu lā mua ma ke kula
ala
meaʻai
siriala
hua moa
to wake up
food
cereal
eggs
ala
to wake up
meaʻai
food
15 terms
Nā Hua'olelo
Ka ihu
Haleleka
Kīwī
Kope
Nose
Post office
Television
Coffee
Ka ihu
Nose
Haleleka
Post office
26 terms
Na huaʻōlelo hou ʻohana
ka ʻanakala
ka ʻanake
ka hiapo
ka hoa hānau
uncle
aunty
first born child
cousin
ka ʻanakala
uncle
ka ʻanake
aunty
11 terms
Unit 2: Hua'ōlelo
death
life
story, history
you
make
ola
mo'olelo
'oe
death
make
life
ola
36 terms
'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo
kaikunāne
kaikuahine
kaikaina
kaikua'ana
brother of a girl
sister of a boy
younger sibling (same sex)
older sibling (same sex)
kaikunāne
brother of a girl
kaikuahine
sister of a boy
36 terms
'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo
kaikunāne
kaikuahine
kaikaina
kaikuaʻana
brother of a girl
sister of a boy
younger sibling (same sex)
older sibling (same sex)
kaikunāne
brother of a girl
kaikuahine
sister of a boy
67 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 7 Hua'ōlelo
i / iā ('ami kuhilana)
iā / i ('ami lauka)
e
mai
to (marks something headed toward)
no English translation, marks something receiving action of a…
marks a positive command, suggestion or wish
marks a negative command, suggestion or wish
i / iā ('ami kuhilana)
to (marks something headed toward)
iā / i ('ami lauka)
no English translation, marks something receiving action of a…
70 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 6 Hua'ōlelo
ka / ke
ia
i
the (helukahi; only one)
the (helunui; more than one)
that (which we have been talking about)
to (meme'a and i'oa paku - place names)
ka / ke
the (helukahi; only one)
the (helunui; more than one)
58 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 13 Hua'ōlelo
Kaina
Kahoa
Kuahine
Kua'ana
Bradda/Sista (for a kaikaina)
Brah
Sista (for a kaikuahine)
Bradda/Sista (for a kaikua'ana)
Kaina
Bradda/Sista (for a kaikaina)
Kahoa
Brah
72 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 1 Nā Hua'ōlelo
a
e
i
o
a
e
69 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 12 Hua'ōlelo
iki
li'ili'i
a i'ole
no
slightly / a little bit
little by little / into little pieces
or (and if not that)
for
iki
slightly / a little bit
li'ili'i
little by little / into little pieces
55 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 8 Hua'ōlelo
ua
ke - nei/ala
e - ana (1)
e - ana (2)
indicates an action or condition as completed.
indicates an action or condition in the process of reaching c…
indicates an action or condition that will be completed.
indicates an action or condition in the process of reaching c…
ua
indicates an action or condition as completed.
ke - nei/ala
indicates an action or condition in the process of reaching c…
30 terms
Nā Huaʻōlelo Kanapī
ke kanapī
nahu
ʻeha
pehu
centipede
bite
hurt, injury, sore
swollen
ke kanapī
centipede
nahu
bite
26 terms
Na Hua'ōlelo Hou
Noelani lāua ʻo Kapono
anei
me ka ʻōlelo ʻana aku
hoʻopau
Noelani and Kapono
used in questions
saying
to finish
Noelani lāua ʻo Kapono
Noelani and Kapono
anei
used in questions
56 terms
Nā Kai 'Ewalu Mokuna 15 Nā Hua'ōlelo
ke ahikao
ka ihu
ka inoahope
ka iwi
rockets (fireworks)
nose
last name
bone
ke ahikao
rockets (fireworks)
ka ihu
nose
41 terms
Nā hua'ōlelo hou (Academic Vocabulary)
Pololei
Hewa
Uʻi
Nani
Correct
Wrong
Beautiful
Pretty
Pololei
Correct
Hewa
Wrong
26 terms
Nā Huaʻōlelo Liliʻuokalani
ka mōʻī wahine
hope loa
i kona wā liʻiliʻi
pili loa
queen
last, final
when she was little
very close (relationship)
ka mōʻī wahine
queen
hope loa
last, final
35 terms
Nā huaʻōlelo hou #5
ke kula haʻahaʻa
ke kula waena
ke kula kiʻekiʻe
ke kula nui
elementary
middle school
high school
university, college
ke kula haʻahaʻa
elementary
ke kula waena
middle school
30 terms
nā huaʻōlelo loʻi
ka loʻi
ka poi
ka hā
ke kōhina
irrigated taro patch.
the Hawaiian staff of life, made from cooked taro corms, or r…
stalk that supports the leaf and enfolds the stem of certain…
Part of taro where the corn is cut away from the top. The lin…
ka loʻi
irrigated taro patch.
ka poi
the Hawaiian staff of life, made from cooked taro corms, or r…
nā huaʻōlelo loʻi
ka loʻi
ka poi
ka hā
ke kōhina
irrigated taro patch.
the Hawaiian staff of life, made from cooked taro corms, or r…
stalk that supports the leaf and enfolds the stem of certain…
Part of taro where the corn is cut away from the top. The lin…
ka loʻi
irrigated taro patch.
ka poi
the Hawaiian staff of life, made from cooked taro corms, or r…
25 terms
NĀ HUAʻŌLELO 2
ʻIke
Unuhi
Hana Hou
Hoʻomau
To see
To translate
To do again
To continue
ʻIke
To see
Unuhi
To translate
33 terms
NĀ HUAʻŌLELO 3
hoʻomākaukau
ʻauʻau kai/ ʻauʻau wai
ʻakaʻaka
kipa
to get ready
to swim ocean/fresh water
to laugh
to visit
hoʻomākaukau
to get ready
ʻauʻau kai/ ʻauʻau wai
to swim ocean/fresh water
Nā Huaʻōlelo Hou (Ma hope o ke kula)
Noelani lāua ʻo Kapono
Anei
Me ka ʻōlelo ʻana aku
Hoʻopau
Noelani and Kapono
Used in questions (?)
Saying
To finish
Noelani lāua ʻo Kapono
Noelani and Kapono
Anei
Used in questions (?)
39 terms
Nā huaʻōlelo hou no Ma Ke Kula
ka ʻimi naʻauao ʻana
aʻo mai
aʻo aku
he nui
learning, getting an education
to learn
to teach
a lot, a great deal
ka ʻimi naʻauao ʻana
learning, getting an education
aʻo mai
to learn
Nā Huaʻōlelo Hou (Painu 1)
hana
heluhelu
makemake
pāʻani
to work
to read
to want
to play
hana
to work
heluhelu
to read
161 terms
Na Huaʻōlelo Hou
Pololei
Hewa
Uʻi
Ikaika
Correct
Wrong
Beautiful
Strong
Pololei
Correct
Hewa
Wrong
Nā Huaʻōlelo hou ʻohana
Ka ʻAnakala
Ka ʻAnake
Ka Hiapo
Ka Hoa Hānau
Uncle
Aunty
First Born Child
Cousin
Ka ʻAnakala
Uncle
Ka ʻAnake
Aunty
31 terms
Nā hua'ōlelo
here
the Hawaiian language
The mother tongue
ka po'e
eia
'ōlelo Hawaii
ka 'ōlelo makuahine
the people
here
eia
the Hawaiian language
'ōlelo Hawaii
47 terms
Na Hua'olelo Mokuna 'Ehiku
a
o
kaʻu
kā ka wahine
of
of
my
the woman's
a
of
o
of
25 terms
NĀ HUAʻŌLELO
hana
heluhelu
makemake
pāʻani
to work , do , make
to read
to want , like
to play
hana
to work , do , make
heluhelu
to read
10 terms
Nā Huaʻōlelo Hou
kalo
lūʻau
piko
hulo
taro
young taro tops or leaves
node , where a piko is connected
taro top including the hā to the kōhina
kalo
taro
lūʻau
young taro tops or leaves
1 of 3