nā huaʻōlelo hou

By Maleia_Aguano
49 terms by Maleia_Aguano

nā huaʻōlelo a pau

By k18allake
268 terms by k18allake

Kuisa nā huaʻōlelo

By k18dagani
264 terms by k18dagani

Nā Hua'ōlelo Hou

By Hello_Baby
13 terms by Hello_Baby

Nā Hua'ōlelo Hou

By Hello_Baby
19 terms by Hello_Baby

Nā Huaʻōlelo Kanapī

By kakong
30 terms by kakong

Nā Huaʻōlelo Liliʻuokalani

By kakong
26 terms by kakong

Nā hua'ōlelo

By Saige_Ranon
31 terms by Saige_Ranon

Nā Hua'ōlelo Hou

By Hello_Baby
36 terms by Hello_Baby

'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo

By k17rahagm
36 terms by k17rahagm

Nā hua'ōlelo hou (Academic Vocabulary)

By k19cobrow
41 terms by k19cobrow

'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo

By k18keakin
36 terms by k18keakin

'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo

By k17cakita
36 terms by k17cakita

'O ko'u kaikunāne, ka lawai'a nā hua'ōlelo

By k18kateng
36 terms by k18kateng

Hua'ōlelo Hou #2

By k17pamiya
20 terms by k17pamiya

Hawaiian terms

By ayzlin
45 terms by ayzlin

Nā hua'ōlelo hou (set 3)

By k17pochan
40 terms by k17pochan

Na Hua'ōlelo Hou

By k17kywong
26 terms by k17kywong

Hua'ōlelo Hou: Nā painu 1

By Hale_Iwa
20 terms by Hale_Iwa

Huaʻōlelo Hou #12: nā painu 2

By Gavlinn
25 terms by Gavlinn

Na Holoholona

By k17kywong
40 terms by k17kywong

Nā huāʻōlelo ma ke kula

By k17madwig
38 terms by k17madwig

Nā Huaʻōlelo Hou (Ma hope o ke kula)

By Harmony_Souza
26 terms by Harmony_Souza

Nā Hua'ōlelo Hou (Set #2)

By Kawka
41 terms by Kawka

Na Huaʻōlelo Hou

By k19maholm
40 terms by k19maholm

Nā Waeʻanona Huaʻōlelo

By kedaytimua
25 terms by kedaytimua

Hawaiian quiz

By Kawka
20 terms by Kawka

Nā Huaʻōlelo Liliʻuokalani

By kealohapauole_
26 terms by kealohapauole_

Q4 Nā Huaʻōlelo A PAU

By HTA_Papa_Olelo
158 terms by HTA_Papa_Olelo

Huaʻolelo Hou: Na Painu #2

By Hale_Iwa
25 terms by Hale_Iwa

Nā Huaʻōlelo Hou

By joleakiilau
10 terms by joleakiilau

Na Huaʻōlelo MH 1

By k18joapo
100 terms by k18joapo

Na Hua'olelo Mokuna 'Ehiku

By KKarsen
47 terms by KKarsen

35-51 Nā Huaʻōlelo Hou

By Ihi808
17 terms by Ihi808

Nā Huaʻōlelo Hou - Ma Ke Kula

By capt_wolverine_28
42 terms by capt_wolverine_28

1-25 Nā Hua'ōlelo Hou

By Ihi808
25 terms by Ihi808

Introduction Week

By HTA_Papa_Olelo
23 terms by HTA_Papa_Olelo

Na hua 'ōlelo hou Makahiki 'elua (set 1)

By k17kywong
65 terms by k17kywong

Hua'ōlelo Hou: Set 7

By Gavlinn
45 terms by Gavlinn

69-85 Na Huaʻōlelo Hou

By Ihi808
17 terms by Ihi808

101-127 Na Hua'olelo Hou

By Ihi808
27 terms by Ihi808

Na hua ʻōlelo hou

By ayzlin
65 terms by ayzlin

Ka Papa Huaʻōlelo 3

By Zack_Uchima
50 terms by Zack_Uchima

Hua'ōlelo Hou: Set 8

By Gavlinn
35 terms by Gavlinn

Na Huaʻōlelo Hou - Ma hope o ke kula

By k18dagani
26 terms by k18dagani

Nā Huaʻōlelo Hou #2

By k18poyim
35 terms by k18poyim

Hua'ōlelo Hou: Set 9 (sports)

By Gavlinn
43 terms by Gavlinn

Ka Papa Huaʻōlelo 6 - Hawaiian 2

By khennessey18
20 terms by khennessey18

Nā ʻAʻano

By ayzlin
41 terms by ayzlin