How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "imh"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "imh"

Imh
Entire
Convince
Shore
Lake
ทั้งหมด
ทำให้แน่ใจ
ชายฝั่ง
บ่อนำ้มัน
79 terms
Palabras IMH
conseguir
rellenar
contestar
rodear
oppnå
fylle ut/igjen
besvare
omringe, innringe
IMH Final
Prelude and Fugue
Overture from the Orchestral Suite in D…
Air from the Orchestral Suite in D major
St. John Passion
Bach Leipzig 1722
Bach Leipzig 1729
Bach Leipzig 1729
Bach Leipzig 1724
29 terms
IMH I - Units 1-2
mother
wine
sea
ice cream
אימא
יַיִן
יָם
גְלידָה
35 terms
IMH #2
Endorsement, first 3 years
Mission of endorsement
Endorsement IHM-E
Level 1
formerly tx association for imh (2015)... -Goal to improve qualit…
-promote healthy emotional development of infants, child and t…
internationally recognized credential for culturally sensitive…
Infant family associate... -individuals working in child care set…
25 terms
IMH II - Lesson 3
bring in, admit, put in
lie
hate
judge
הִכְנִיס, לְהַכְנִיס
שִיקֵר, לְשַקֵר
שָׂנָא, לִשְׂנוֹא
שָפַט, לִשְפּוֹט
43 terms
IMH II - Lesson 2
create
bring
be found
catch
בָּרָא, לִבְרוֹא
הֵבִיא, לְהָבִיא
נִמְצָא, לְהִימָצֵא
תָפַס, לִתְפּוֹס
37 terms
IMH II - Lesson 1
gather
cook
take care, worry
to influence
אָסַף, לֶאֱסוֹף
בִּישֵל, לְבַשֵל
דָאַג, לִדְאוֹג (ל)
הִשְפִּיעַ, לְהַשְפִּיעַ (על)
33 terms
IMH II - Lesson 4
escape
argue
hug
to last
בָּרַח, לִבְרוֹחַ
הִתְווַכֵּחַ, לְהִתְווכֵּחַ
חִיבֵּק, לְחַבֵּק
נִמְשַך, לְהִימָשֵך
Imh4
Stare
Estate
Property
Reluctant
จ้องมอง
มรดก
อสังหาริมทรัพย์
ไม่เต็มใจ
Imh2
Pressure
Hysteric
Slip off
Salvation
กดดัน
คนเป็นโรคฮิสทีเรีย
ลื่นล้ม
การไถ่บาป
Imh3
Peek
Through
Apart
Explain
แอบดู
ผ่านไป
โดยไม่พิจารณา
อธิบาย
46 terms
IMH I - Units 3-4
no
or
this (m.sing.)
this (f. sing.)
לֹא
אוֹ
זֶה
זֹאת
25 terms
IMH I - Lesson 2
remember
say, tell
close shut
forget
זוֹכֵר, לִזְכּור
לְהַגִיד
סוֹגֵר, לִסְגוֹר
שוֹכֵח, לִשְכּוחַ
36 terms
IMH II - Lesson 2
create
bring
be found
catch
בָּרָא, לִבְרוֹא
הֵבִיא, לְהָבִיא
נִמְצָא, לְהִימָצֵא
תָפַס, לִתְפּוֹס
31 terms
IMH Must Knows I
Xga blood group
Autosomal recessive (mother to son)
Linked genes
Haplotype
Father to daughter, autosomal dominant
Manner of inheritance for hemophilia
2 genes very close to each other in proximity thus are inherit…
Linked set of genes close together
Riochdairean roimhearach: ro(imh)
Ro(imh)
Robham
Romhad
Roibhe
Before
Before me
Before you
Before him
287 terms
USCG 2014 IMH-ACRONYMS
AC
ACP
ADMN
ALOF
Area Command
Area Contingency Plan
Administration Unit Leader
Assistant Liaison Officer
45 terms
IMH I - Unit 6
אוֹהֵב, אוֹהֶבֶת,אוֹהֲבִים, אוֹהֲבוֹת
בָּא,בָּאָה, בָּאִים,בָּאוֹת
כּוֹתֵב, כּוֹתֶבֶת, כּוֹתְבִים, כּוֹתְב…
קוֹרֵא, קוֹרֵאת, קוֹרְאִים, קוֹרְאוֹת
love
come
write
read
Riochdairean roimhearach: tro(imh)
Tro(imh)
Tromham
Tromhad
Troimhe
Through
Through me
Through you
Through him
10 terms
Matrixes IMH1
How to add and subtract matrices.
What does the column and row number hav…
Forming a matrix from the equation y=mx+b
Multiplying matrices by matrices
Take the term in the first matrix and add it to the term in th…
You can add or subtract any number of rows and columns in your…
[ x y ] I [ answer] In the matrix your first number in the row…
You take each column and multiply by the row and you add them.…
777 terms
Combo with "IMH II"
אזרח
הצגה
יצירת אמנות
יתום
citizen
show
Work of art
orphan
21 terms
EFC/IMH Science Chapter 2
compound
element
organ system
organ
A new substance formed by the chemical combination of two or m…
A pure substance that cannot be broken down into a simpler sub…
A group of organs working together
A group of two or more types of tissue that work together to c…
28 terms
2016-IMH#2 "BASIC" Immunology
Immunogenicity
Antigenicity
Hapten
Low Incidence and High Incidence
Elicit Ab Production
Reacts to its corresponding antibody
Incomplete or Partial Antigen... -Has the ability to react with c…
2 Types of Antigen
24 terms
Intro to IMH, Genetics, Basic Immunology
1492... 1st blood transfusion recorded in…
1862... Recom's sodium phosphate... 1st clini…
1901... ABO blood grp
AB
Pope Vincent VII
Braxton hicks
Karl landsteiner
Alfred decastello, adriano sturli
IMH Ch 9 Compatibility Testing Glossary
compatible
crossmatch
immediate spin crossmatch
incompatible
no evidence of agglutination or hemolysis in a crossmatch when…
This process uses the donor's cells and the recipient's serum…
mixing donor and recipient blood and the reading for agglutina…
presence of agglutination or hemolysis in a compatibility test…
36 terms
2016- IMH #1 History (w/ Genetics)
Pope Innocent VII
4
Clotting and Incompatible
Braxton Hicks
First Blood Transfusion
how many died during the first transfusion of Pope Innocent th…
Reason for the death of Pope innocent
recommended Sodium Phosphate
55 terms
USCG 2014 IMH-GLOSSARY (MITIGATE - SPAN OF CONTROL)
MITIGATE
MOBILE OFFSHORE DRILLING UNIT
MOBILIZATION CENTER
MORGUE (Temporary On-Incident)
Any action to contain, reduce, or eliminate the harmful effect…
A vessel, other than a public vessel of the United States, cap…
An off-incident location at which emergency service personnel…
Is an area designated for temporary placement of the dead. The…
31 terms
IMH Ch 11 Processing Blood Components Glossary
AIDS
anticoagulant-preservative solution
closed system
components
A disease of the human immune system caused by the human immun…
chemical solution that serves to prevent clotting of whole blo…
blood collection system that allows for fractionation of the u…
fractions of a whole unit of whole blood that are used for tra…
14 terms
IMH Ch 12 Adverse Reaction to Transfusion Glossary
anaphylactic
febrile
hemoglobinemia
hemoglobinuria
An allergic reaction to an antigen that causes circulatory col…
pertaining to fever
Free hemoglobin in circulating plasma or serum
Presence of hemoglobin in the urine
51 terms
USCG 2014 IMH-GLOSSARY (Expanded Ordering - Mission Assignment)
EXPANDED ORDERING
FACILITY OWNER
FEDERAL COORDINATING OFFICER
FEDERAL ON-SCENE COORDINATOR
An organization that is authorized to set up outside of the In…
Facility Owner is the owner/operator of the facility or source…
The Federal officer who is appointed to manage Federal resourc…
The Federal official pre-designated by the Environmental Prote…
26 terms
USCG 2014 IMH-GLOSSARY (STAGING AREA - WEAPON OF MASS DESTRUCTION)
STAGING AREA
STAKEHOLDERS
STRATEGIC GOALS
STRATEGIC PLAN
That location where incident personnel and equipment are assig…
Any person, group, or organization affected by and having a ve…
Strategic goals are broad, general statements of intent.
Is a plan that addresses long-term issues such as impact of we…
50 terms
USCG 2014 IMH-GLOSSARY (Access Control Point - Exclusion Zone)
ACCESS CONTROL POINT
AGENCY
AGENCY REPRESENTATIVE
ALTERNATIVE RESPONSE TECHNOLOGIES
The point of entry and exit ... from control zones at a Hazardous…
A division of government with a specific function, or a non-go…
Individual assigned to an ... incident from an assisting or coope…
Response methods or techniques other than mechanical containme…
IMH Ch 8 Antibody Screening and Antibody Identification Glossary
alloantibody
allogeneic absorption
autocontrol
elute
This is an antibody formed after exposure to an antigen that y…
absorption of anribody from serum with selective cells that ar…
testing a person's serum with his own RBCs to determine whethe…
liquid harvested after an elution is performed
English Exam Vocabulary Review Terms - IMHS
Meritorious
Conventional
Prudent
Compassionate
honorable; deserving award
established by general usage, practice, or standards
cautiously wise; having good judgment
sympathetic; able to share another's feelings
26 terms
IMH Ch 13 Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn Glossary
amniocentesis
anemia
antenatal
Cell-Free Fetal DNA
Aspiration of a small amount of amniotic fluid for analysis of…
A deficiency of red blood cells or of hemoglobin in the blood;…
before birth
cff-DNA... acellular fetal DNA; may be detected in maternal circu…
21 terms
IMH Ch 2 Reagents and Methods Used for Immunohematology Testing Glossary
antibody identification panel
antibody screen
antigram
anti-human globulin (AHG) sera
procedure that determines the identity of a red cell antibody…
This procedure uses the patients serum or plasma against two o…
Antigens listed in a chart and used in comparison with the pat…
reagent sera produced in a species other than human (usually a…
15 terms
IMH Red Book Key Terms Ch 6 Other Blood Group Systems
Sulfhydryl reagents
chemokines
syntenic
acanthocytosis
reagents that disrupt the disulfide bonds between cysteine ami…
a group of cytokines involved in the activation of white blood…
genetic term referring to genes closely situated on the same c…
a presence of abnormal red cells with spurlike projection in t…
26 terms
# 7 Other Blood Group Systems
Reasons to Study Other Blood Group Anti…
Kell System
Antigens of the Kell System
Characteristics of the Kell Antibodies
- more than 200 unique antigens have been identified on red bl…
- K and k... - very immunogenic, second only to the D antigen... - K…
- Immunoglobulin class is IgG... - Produced in response to transf…
30 terms
Tapeworms
Tapeworm treatment
Diphyllobothrium latum type
Diphyllobothrium latum epidemiology (2)
Diphyllobothrium latum special disease
praziquantel
Intra-intestinal
scandinavia, great lakes
pernicious anemia
10 terms
Dipylidium caninum
Common name
Host
IMH
Morphology
Flea tape
Dogs & cats
Flea
Adult: segments are rectangular ... Ova: egg baskets
9 terms
Irish 3
H
-
-
H
Air
Igh
Ionn
Ir
Fasciola Hepatica
Host
IMH
Predilection site
Adult
Sheep & cows (can have an accidental host; horse)
Snail
Bile duct of liver
Parasite ID
Moniezia benedan/ expansa
Fisciola hepatica
Nanophyetus salmincola
Paragonimus kellicotti
Liver fluke
Lung fluke
Moniezia spp.
Host
IMH
Morphology
LC
Ovine/Bovine
Orbatid mite
Adult: Unarmed rostellum, proglottids are wider than long... Ova:…
Indirect
Taenia hydatigena
Host
IMH
Morphology
LC
Dogs
Ruminants
Adult: segments are broader than long... Ova: radial striations
Indirect
Anoplocephala spp.
Host
IMH
Morphology
Predilection site
Horse
Orbatid mite (gran mite)
Adult: Magna, 80 cm in length, proglottids are wider than long…
Small intestine
10 terms
Nanophyetus Salmincola
Common name
Host
IMH
Geographic distribution
Salmon poisoning disease
Dogs (can be seen in minks, raccoons, bears, foxes, and coyote)
Snail, salmon
Normally seen in Pacific N.W.
Moniezia spp
Name both species of Moniezia
IMH of M. expansa
IMH of M. benedan
Final Host of M. exopansa
expansa, benedan
orbatid mite
orbatid mite
Ovine
53 terms
FCD 3344 Exam 1
what is IMH
Defining IMH
Components of IMH
IMH unfolds through
Ability of children to develop physically, cognitively, and so…
The healthy social and emotional development of a child from b…
Child Development... Understanding typical physical/motor; cognit…
Regulation and expression of emotions... Formation of close and s…
1 of 4