How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Study sets matching "irish gaeilge"

Study sets
Classes
Users

Study sets matching "irish gaeilge"

93 terms
Irish | Gaeilge
bean
fear
cailín
buachaill
Frau
Mann
Mädchen
Junge
bean
Frau
fear
Mann
98 terms
Phrase expansion - Irish/Gaeilge
tar éis an tsaoil
i gcónaí beagnach
agus mar sin de
más maith mo chuimhne
after all
almost always
and so on
as far as I can remember
tar éis an tsaoil
after all
i gcónaí beagnach
almost always
11 terms
Irregular Verbs - Irish/Gaeilge
Abair
Beir
Clois
Say, sing
Bring, take
Be
Hear
Abair
Say, sing
Beir
Bring, take
8 terms
Birds - Irish/Gaeilge
Buíóg
Cadhan
Cág
Caislín Aitinn
Yellowhammer
Barnacle Goose
Jackdaw
Whinchat
Buíóg
Yellowhammer
Cadhan
Barnacle Goose
55 terms
Gaeilge - Na Contaetha/ Irish - the Counties
Gaillimh
Co na Gaillimhe
Note Co +H
Maigh Eo
Galway
...
...
Mayo
Gaillimh
Galway
Co na Gaillimhe
...
46 terms
Gaeilge - Na Contaetha/ Irish - the Counties
Gaillimh
Maigh Eo
Sligeach
Liatroim
Galway
Mayo
Sligo
Leitrim
Gaillimh
Galway
Maigh Eo
Mayo
15 terms
Irish essay- gaeilge
Exponential growth
Currently being established
It is said
Waiting list as long as an arm
Fás as cuimse
Atá a mbunú faoi láthair
Tá sé ráite
Liostaí feithimh chomh fada le do lámh
Exponential growth
Fás as cuimse
Currently being established
Atá a mbunú faoi láthair
101 terms
Irish Verbs (Briathra Gaeilge)
Snámh
Scríobh
Feic
Siúl
To swim
To write
To see
To walk
Snámh
To swim
Scríobh
To write
18 terms
Gaeilge - Irish in the Classroom - Translations
An dtuigeann tú?
An dtuigeann sibh?
Tuigim.
Ní thuigim.
Do you understand?
Do you understand? (pl.)
I understand.
I don't understand.
An dtuigeann tú?
Do you understand?
An dtuigeann sibh?
Do you understand? (pl.)
26 terms
Prefixes in Irish/Gaeilge
dí-
eas-
mí-
an-
dis-, de-, un-, in-
dis-, negate
bad
very
dí-
dis-, de-, un-, in-
eas-
dis-, negate
59 terms
Science - Irish/Gaeilge
Réalteolaíocht
Réalta
Gealach
Pláinéad
Astronomy
Star
Moon
Planet
Réalteolaíocht
Astronomy
Réalta
Star
9 terms
The Earth - Irish/Gaeilge
Aolchoinneal
Aolchuisne
Leathinis
Sliabh
Stalagmite
Stalagtite
Peninsula
Mountain
Aolchoinneal
Stalagmite
Aolchuisne
Stalagtite
43 terms
Flowers - Irish/Gaeilge
Caisearbhán
Cloigíní Gorma
Craobh Liathchorcra
Hyacinth
Dandelion
Bluebells
Lilac
Hyacinth
Caisearbhán
Dandelion
28 terms
Irish Gaeilge verb endings
Amar
Eamar
Aíomar
Íomar
Aimsir Chaite, siolla amhain, sinn(we)LEATHAN
Aimsir chaite, siolla amhain, sinn(we) CAOL
Aimsir chaite, Dhá shiolla, sinn(we) LEATHAN
Aimsir chaite, Dhá shiolla, sinn(we) CAOL
Amar
Aimsir Chaite, siolla amhain, sinn(we)LEATHAN
Eamar
Aimsir chaite, siolla amhain, sinn(we) CAOL
14 terms
Ceisteanna na Gaeilge - Questions in Irish
Cad é
Cad é mar
Cá mhéad
Cén fáth
What
How
How many
Why
Cad é
What
Cad é mar
How
7 terms
Irish/ Gaeilge for types of houses
árasán
Teach dhá stór
Teach trí stór
Bungaló
Apartment
Two-storey house
Three storey house
Bungalow
árasán
Apartment
Teach dhá stór
Two-storey house
50 terms
Abair - Say - Irish/Gaeilge
Dúirt mé
Dúirt tú
Dúirt sé/sí
Dúramar
I said
You said
He/she said
We said
Dúirt mé
I said
Dúirt tú
You said
18 terms
Prefixes - Irish/Gaeilge
an-
ath-
ain-
ceann-
very
re-
un-, over-
chief, main
an-
very
ath-
re-
irish/Gaeilge(endings for aimsir caite)
group 1)bris me
bris tu
bris [muid]
group 2)Ceannaigh me
bhris me
bhris tu
bhriseamar
cheannaigh me
group 1)bris me
bhris me
bris tu
bhris tu
26 terms
Demonstratives and Demonstrative Phrases in Irish/Gaeilge
seo
sin
siúd
úd
this
that
that (yon)
that (yonder)
seo
this
sin
that
33 terms
More useful Irish phrases as gaeilge
Tà me go maith anois
Tá mo mhaimi go h-álainn freisin
Cad é mar atá tú / conas atá tu?
An bhfuil tú go maith?
I'm fine now (also, I'm fine here)
My mummy's beautiful too
how are you?
Are you good?
Tà me go maith anois
I'm fine now (also, I'm fine here)
Tá mo mhaimi go h-álainn freisin
My mummy's beautiful too
34 terms
Gaeilge - Siopaí / Irish - Shops
siopa
siopaí
siopa bróg
siopa nuachtán
shop
shops
shoe shop
newsagents
siopa
shop
siopaí
shops
12 terms
Idioms with Copula and Prepositional Phrase-Irish/Gaeilge
aoibhinn
breá
ceart
cóir
love
like, love
right, should
right, should
aoibhinn
love
breá
like, love
25 terms
Gaeilge - Tíortha/ Irish - Countries
An Fhrainc
An Ghearmáin
An Bheilg
An Ostair
France
Germany
Belgium
Austria
An Fhrainc
France
An Ghearmáin
Germany
11 terms
Irish Gaelic (Gaeilge) numbers 1 - 10
náid
aon
trí
zero
one
two
three
náid
zero
aon
one
25 terms
Gaeilge - Tíortha/ Irish - Countries
An Fhrainc
An Ghearmáin
An Bheilg
An Ostair
France
Germany
Belgium
Austria
An Fhrainc
France
An Ghearmáin
Germany
25 terms
Gaeilge - Tíortha/ Irish - Countries
An Fhrainc
An Ghearmáin
An Bheilg
An Ostair
France
Germany
Belgium
Austria
An Fhrainc
France
An Ghearmáin
Germany
19 terms
Irish LC: Stand na Gaeilge Foclóir
In ainneoin tuar go raibh sé ag laghdú…
Ag seasamh an fód
Mionteanga/Mórteanga
Tír dhátheangach
In spite of it lessening at the end of the 19th century, it s…
Standing tall
Minor/Major language
Two language country
In ainneoin tuar go raibh sé ag laghdú…
In spite of it lessening at the end of the 19th century, it s…
Ag seasamh an fód
Standing tall
29 terms
Irish to English - Family/People (Gaeilge gan Stro) (no accents)
Parents
Engaged
Married
Aunt
Tuismitheoir
Geallta
Posta
Aintin
Parents
Tuismitheoir
Engaged
Geallta
25 terms
Gaeilge New Vocabulary (Irish Notes From Ms Nicana 1)
Tá sé aisiúl
Lóiciúl
Níl mé ró-thugtha de
Fíricí
It is handy
Logical
I'm not to keen on....
Facts
Tá sé aisiúl
It is handy
Lóiciúl
Logical
36 terms
Gaeilge - Siopaí / Irish - Shops
siopa
siopaí
siopa bróg
siopa nuachtán
shop
shops
shoe shop
newsagents
siopa
shop
siopaí
shops
16 terms
Idioms with Substantive verb and prepositional phrase-Irish/Gaeilge
amhras
áthas
bród
brón
doubtful
happy
proud
sorry
amhras
doubtful
áthas
happy
40 terms
Bliain 9 - Aidiachtaí na Gaeilge - Irish Adjectives
Big
Small
Tall
Small
Mór
Beag
Ard
Íseal
Big
Mór
Small
Beag
48 terms
Vocabulary Gaeilge / Irish from Paloma by Pol O Muirthi
tá cuidiú de dhíth ar Phaloma
impigh
éiginteacht
éide
paloma needs help
implore, beg
uncertainty
uniform
tá cuidiú de dhíth ar Phaloma
paloma needs help
impigh
implore, beg
16 terms
Irish times in irish test ^ Scrudu an t am a as gaeilge^
half past
To
Past
12
Leathuair Tar eis
Chun
Tar eis
A do dheag
half past
Leathuair Tar eis
To
Chun
351 terms
Gaeilge Progress in Irish Máiréad Ní Ghráda Ceachtanna 19-32
an t-arán
an t-im
an t-uachtar
an tsubh
the bread
the butter
the cream
the jam
an t-arán
the bread
an t-im
the butter
31 terms
Gaeilge - An Aimsir agus na Séasúir/ Irish - The weather and the seasons
grian
Tá sé grianmhar inniu.
gaoth
Tá sé gaofar inniu.
...
It is sunny today.
It is windy today.
grian
...
Tá sé grianmhar inniu.
It is sunny today.
433 terms
Gaeilge Progress in Irish - Máiréad Ní Ghráda (Ceachtanna 1-18)
ag siúl
ag rith
ag ithe
is
walking
running
eating
is
ag siúl
walking
66 terms
UWM Irish 101 Gaeilge Gan Stró! Aonad 4
Cén cineál lóistín atá agat?
Cá bhfuil tú i do chónaí faoi láthair?
Tá mé i mo chónaí i dteach scoite.
Tá mé i mo chónaí i dteach leathscoite.
What kind of accommodation do you have?
Where are you living at the moment?
I live in a detached house.
I live in a semi-detached house.
Cén cineál lóistín atá agat?
What kind of accommodation do you have?
Cá bhfuil tú i do chónaí faoi láthair?
Where are you living at the moment?
31 terms
Gaeilge - An Aimsir agus na Séasúir/ Irish - The weather and the seasons
grian
Tá sé grianmhar inniu.
gaoth
Tá sé gaofar inniu.
...
It is sunny today.
It is windy today.
grian
...
Tá sé grianmhar inniu.
It is sunny today.
11 terms
An Gaeilge is teanga mharbh Í (Is irish a dead language)
Caithfidh mé a rá gur chuir teideal na…
Ach céard atá i gceist lesi an dteideal?
Is í an Ghaeilge teanga oifigiúil na h…
Ach cad is brí le teanga mharbh
I must say that this essay got me thinking
But what does the title mean?
Irish is an offical language Ireland side by side with English
But what is a dead language?
Caithfidh mé a rá gur chuir teideal na…
I must say that this essay got me thinking
Ach céard atá i gceist lesi an dteideal?
But what does the title mean?
31 terms
Gaeilge - An Aimsir agus na Séasúir/ Irish - The weather and the seasons
grian
Tá sé grianmhar inniu.
gaoth
Tá sé gaofar inniu.
...
It is sunny today.
It is windy today.
grian
...
Tá sé grianmhar inniu.
It is sunny today.
9 terms
Aidiachtaí
iontach
greannmhar
gasta
garbh
wonderful
funny
fast
rough
iontach
wonderful
greannmhar
funny
20 terms
Irish
trátaí
oráiste
cairéad
Anann
tamato
orange
carrot
pineapple
trátaí
tamato
oráiste
orange
11 terms
Irish
Hello or Hi
Goodbye or Bye
Ireland
Dublin
Dia duit
Slán
Éire
Baile Átha Cliath
Hello or Hi
Dia duit
Goodbye or Bye
Slán
11 terms
irish
bearla
gaeilge
mata
stair
english
irish
maths
history
bearla
english
gaeilge
irish
50 terms
Irish Verbs from Duolingo
freagrim
brisim
bailim
tagim
I answer
I break
I collect
I come
freagrim
I answer
brisim
I break
24 terms
Gaeilge
we`ll try it
I was in trouble because.....
We were working hard.
Hurry!
Bainfimid triail as
Bhí mé i dtrioblóid mar...
Bhíomar ag obair go dian
Brostaigh!
we`ll try it
Bainfimid triail as
I was in trouble because.....
Bhí mé i dtrioblóid mar...
40 terms
Irish
Níor mhiste liom.
Is maith liom tae.
Is fearr liom caife.
Is aisteach liom é.
I wouldn't mind.
I like tea. (Lit. Tea is good with me, i.e. (in my opinion.)
I prefer coffee. (Coffee is better in my opinion.)
I consider it strange.
Níor mhiste liom.
I wouldn't mind.
Is maith liom tae.
I like tea. (Lit. Tea is good with me, i.e. (in my opinion.)
11 terms
IRISH SUBJECTS
eolaiocht
adhmadoireacht
franicis
matamatic
eolaiocht
adhmadoireacht
1 of 10